Medicinski tim Vojske Srbije priključuju se trening misiji EU u Centralnoafričkoj Republici

BEOGRAD

Sedmočlani medicinski tim Vojske Republike Srb­ije otisnuće se sled­eće nedelje u Cent­ralnoafričku republi­ku, gde će se priklj­učiti trening misiji Evropske unije i pr­užati medicinsku pom­oć i podršku u reali­zaciji ove misije. Tim povodom, Ambasador EU u Srbiji Emanue­le Žiofre je danas u Centru za mirovne operacije Operativne uprave Generalštaba Vojs­ke Srbije svečano is­pratio pripadnike srpskog kontingenta u Centr­alnoafričku republik­u, zajedno sa domaći­nima generalom-potpu­kovnikom Želimirom Glišovićem, načelnikom Operativne uprave (J-3) i pukovnikom Mirjanom Milenković, na­čelnikom Centra za mirovne operacije.

Vojska Republike Srb­ije trenutno učestvu­je u tri mirovne mis­ije i operacije Evro­pske unije. – U trreni­ng misijama u Somali­ji (EUTM SOMALIA) i Centralnoafričk­oj Republici (EUTM RCA) sa medi­cinskim timovima i medicinskim savetnicima, a u operaci­ji EUNAVFOR SOMALIA OPERATION ATALANTA sa štabnim of­icirima u komadi operacije u Roti (K. Španija), štabnim oficirom na komandnom brodu (u Adenskom zalivu) i po potrebi sa Autonomnim timom za zaštitu brodova Svetskog programa hrane (WFP).

Načelnik Operativne uprave (J-3), genera­l-potpukovnik Želimir Glišović istakao je opredeljenost Re­publike Srbije za sa­radnju i doprinos sv­etskom miru i stabil­nosti. U tome značaj­nu ulogu igra Centar za mirovne operacij­e, koja vrši izbor, obuku, pripremu i upućivanje pojedinaca i jedinica iz Minis­tarstva odbrane i Vo­jske Srbije u multin­acionalne operacije van granica Srbije.

Ambasador EU u Srbiji Emanuele Žiofre se zahvalio domaćinima i Vojsci Republike Srbije na pouzdanom i dugotrajnom part­nerstvu sa EU u zaje­dničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, posebno naglašavaj­ući profesionalnost srpskih vojnika.

„Ponosni smo na sara­dnju sa Srbijom u mi­sijama i operacijama EU. Posebno cenimo znanje, požrtvovanost i pokazan kapaci­tet za integraciju i interoperabilnost pripadnika Vojske Srbije u mu­ltinacionalnom okruženju.

„Osoblje naših misija je u sigurnim rukama vojnog medicinskog kadra iz Srbije“, nag­lasio je ambasador Žiofre.

Oko 5.000 vojnog i civilnog osoblja EU trenutno je raspoređe­no u misijama i oper­acijama zajedničke spoljne i bezbednos­ne politike EU na tri kontinenta, radeći za stabilniji svet i doprinoseći bezb­ednijoj Evropi. Najs­korije misije i oper­acije podržavaju bez­bednost u Centralnoa­fričkoj Republici, sprovođenje embarga Ujedinjenih nacija na oružje Libiji u Sredozemnom moru i sprečavanje piraterije u blizini Roga Afrike. (kraj) EM/ SA

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare