Leskovac : Prvi ovogodišnji rebalans budžeta

LESKOVAC

 

Na današnjoj , šestoj, sednici Gradskog veća usvojen je predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2016. godinu, odnosno prvi ovogodišnji rebalans budžeta, koji je obrazložio načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.

Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2016. godinu planiraju se ukupni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva u iznosu od tri milijarde 892 miliona 406 hiljada dinara, i ovaj plan je za 32 miliona i 196 hiljada dinara manji u odnosu na prvobitni plan koji je usvojen decembra 2015. godine. U strukturi prihoda na nekoliko pozicija došlo je do značajnijih odstupanja u odnosu na plan. Porez na prihod samostalnih delatnosti beleži značajan rast , tako da je sa prvobitnih 74 miliona dinara u rebalansu planiran iznos od 85 miliona dinara. Komunalna taksa za držanje motornih drumskih vozila sa prvobitno planiranih 47 miliona rebalansom se planira u iznosu od 60 miliona dinara. Kapitalni transferi od pravnih lica beleže promenu planske kategorije sa 10 na 15 miliona, zbog učešća „Metropraking juga“ u projektu uređenja parking prostora na osnovu potpisanog ugovora sa gradom.

Prihodi od dobiti javnih preduzeća su vrsta prihoda koji u ovoj godini predstavljaju značajanu prihodnu stavku budžeta grada u iznosu od 80 miliona dinara. U periodu od 1. januara 2016. godine do 8. avgusta, do kada važi ugovor o zaduživanju sa Intesa bankom, Leskovac je povukao 163 miliona i 8 hiljada dinara za realizaciju projekta.

Prihod koji se u značajnije manjem obimu ostvario od planiranog u toku 2016. godine je prihod po osnovu naknada za uređenje građevinskog zemljišta, sa prvobitno planiranih 80 miliona on je promenom Odluke o budžetu smanjen na 57 miliona dinara.

Rebalansom su planirani  rashodi u visini od 3 milijarde 892 miliona 406 hiljada dinara. Rashodi za zaposlene povećavaju se za oko 6 miliona dinara, zbog velikih obaveza prema upošljenicima za odlazak i dolazak na posao.

Troškovi službenih putovanja smanjuju se za 500 hiljada dinara, odnosno za 15 posto u odnosu na prvobitni plan. Grupa rashoda koja se odnosi na otplatu kamata beleži smanjenje za 7 miliona dinara u odnosu na prvobitni plan, pošto je euribor u privh osam meseci ove godine bio na minimumu. Grad Leskovac uredno servisira obaveze po osnovu uzetih kredita, tako da nema troškova zateznih kamata. Na osnovu poslednjeg zaduženja koje grad Leskovac sklopio sa Intesa bankom, po bazi ugovora za energestku efiskasnost na pojedinim projketima, ostvaruju se grantovi od 15 do 20 posto, što se odražava na visinu zaduženja po osnovu kamate.

Odlukom o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada značajno su smanjene subvencije kao vid finansiranja i pomoći javnim preduzećima, sa prvobitno planiranih 206 miliona na 184,5 miliona dinara. Značajno veća sredstva izdvojena su za potrebe socijalne zaštite, povećanje je sa 56,5 miliona na 65 miliona dinara.  Ostali rashodi  beleže povećanje sa 150 na 200 miliona dinara, a najveće povećanje nastalo je kao posledica čestih prinudnih naplata, naročito kao posledica nerešenih imovinskih pitanja iz prošlosti, što je preduslov da bi grad mogao da obavi postupak ekspopriacije, kako bi se krenulo sa određenom investicijom. Izdaci za nefinansijsku imovinu smanjeni su sa 55 miliona, ali je za otkup imovine na osnovu ugovora i sporazuma iznos povećan je sa 32 na 41,7 miliona dinara.

Veća sredstva u odluci o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada za 2016. godinu planiraju se na poziciji zemljište za ekspopriaciju, povećani su stalni troškovi kod korisnika, što je naročito uslovljeno obavezama prema EPS-u i „Toplani“, kamate su smanjene zbog granta i redovnog izmirivanja obaveza, iznos za konkurse u poljoprivredi sa prvobitno planiranih 38 miliona smanjen je na 27 miliona dinara, jer su poljoprivredna gazdinstva na konkursu aplicirala za taj izos. Veće izdvajanja sa prvobitno planiranih 30 miliona na 45 miliona planirana su za čišćenje novih kanala, za komasaciju i sređivanje atarskih puteva. Sa prvobitno planiranih 40 miliona dinara kao podsticaj zapošljavanju, nakon srpovedenog konkursa, odlukom o izmeni i dopuni planiraju se sredstva u iznosu od 35,5 miliona. Iznos koji se opredeljuje mesnim zajednicama povećan je sa prvobitno planiranih 28,5 miliona na 43,5 miliona dinara. Kod Direkcije je planirano smanjenje od 16 miliona dinara,  od prvobitno planiranih milijardu 224 miliona, zato što Direkcija  zbog nerešenog pitanja imovine za pojedine investicije nije sprovela određene  javne nabavke.

Nastavlja se trend povećanog ulaganja u osnovno obrazovanje, bez obzira što su prihodi budžeta smanjeni za 32 miliona 196 hiljada dinara. Sredstva koja se rebalansom predviđena za obrazovanje veća su za 16,8 miliona dinara, kod srednjeg obrazovanja je predviđeno smanjenje za 5 miliona. Budžet  Agencije za lokalni ekonomski razvoj manji  je za 27 miliona dinara, jer je ova agencija po javnim nabavkama napravila uštede, dok određeni projekti neće biti realizovani zbog nemogućnosti rešavanja pitanja imovine i dobijanja građevinskih dozvola.

 

 

U periodu od početka ove godine do kraja juna ostvareni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva iznose milijardu 665 miliona 668 hiljada 458 dinara, ili u procentima 42,4 procenata.

-Ovo ostvarenje prihoda je zadovoljavajuće za prvih šest meseci u godini, jer je iskustvo iz ranijih godina pokazalo da se ostvarenje prihoda u ovom vremenskom periodu kreće na nivou od 37 do 39 procenata, jako mnogo jednokratnih prihoda po različitim osnovama ostvarivaće se tek u poslednjem kvartalu 2016. godine. Ovaj trend pozitivnog ostvarenja prihoda iz prvih šest meseci nastavio se i tokom sedmog i osmog meseca, tako da je u sedmom mesecu ostvarenje prihoda bilo 323 miliona, odnosno u osmom mesecu 255,6 miliona, što  kumulativno za ova dva meseca iznosi 578,8 miliona dinara, rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.

Tričković je dodao da je u prvih šest meseci tekuće godine problem, kao i prethodnih godina, visok iznos naplate prinudnim putem.

-To su uglavnom naknade koje idu kao posledica naplate ujeda pasa lutalica i nerešenih imovinsko-pravnih odnosa vezano za ekspopriaciju iz prethodnih godina koje su posle toliko godina dospele na naplatu. Tu ne nalazimo zajednički jezik sa onima koji su tužili, i oni putem prinudnih naplata naplaćuju ta sredstva sa računa izvršenja budžeta grada. Prihodi koji su ostvareni u sedmom i osmom mesecu pokazatelj su trenda dobrog ostvarenja prihoda koji se i posle šestog meseca nastavio i u toku leta, ali pojedine planske pozicije na prihodnoj strani su nešto možda manje od očekivanih, naročito kod poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica i naknade za ekološku taksu, jer je podela rešenja po ovom osnovu počela tek u drugoj polovini juna i prvoj polovini jula., rekao je Tričković.

Na pojedinim prihodnim pozicijama očekivana su sredstva, ali nisu ostvarena, konkretno reč je o prodaji poslovnog prostora na pijaci, jer još uvek postupak prodaje zemljišta nije završen, pa se prihodi po ovom osnovu očekuju u poslednjem kvartalu 2016. godine.

-Možemo da budemo zadovoljni ostvarivanjem prihoda za prvih šest meseci, ali svakako ostavljamo i dosta prostora da različitim merama i pravnim sredstvima koje zakon dozvoljava možemo da utičemo na bolje ostvarenje izvornih prihoda u drugoj polovini godine, zaključio je Tričković.

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare