Koliko diskutuju odbornici na sednicama Skupštine grada ?

LESKOVAC

Malobrojni odbornici opozicije u leskovačkoj Skupštini grada znatno više diskutuju od većine koju čini vladajuća koalicija, pokazuje naša analiza samo jedne sednice ovog najvišeg zakonodavnog loklanog tela.

Odbornici opozicije diskutuju sa unapred pripremljenim analizama i dokumentima dok odbornicui vladajuće većine svoje diskusije skoro uveč čitaju sa unapred pripremljenih papira.

Iz ovoga nije izuzet ni gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović koji svoje odgovore na primedbe opozicije vrlo često čita.

Najveći broj diskusija izazivaju teme poput izveštaja o trošenju gradskog budžeta ali i o radu javnih preduzeća. Takođe, odbornici opozicije često imaju veći broj diskusija kada su u pitanju personalna rešenja bilo u Gradskom veću, bilo u javnim preduzećima i ustanovama.

Dvadesetoj sednici Skupštine grada Leskovca , koju smo analizirali, prisustvovalo je 60 odbornika (od 75), tako da je Skupština imala kvorum da punovažno radi i odlučuje. Dnevni red sednice sastojao se od 16 tačaka, a tokom svake od njih je bilo diskutanata. Ukupno četrnaest odbornika je diskutovalo, a najviše diskusija je imao Nenad Zdravković , opoziciona Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“  14, a njegove kolege iz iste odborničke grupe Nebojša Cakić 9, Dejan Đorđević 5 i Mirjana Perišić četiri puta. Nenad Filipović iz Jedinstvene Srbije, koja je deo vlasti ,  tri puta je diskutovao

Još devet odbornika se javljalo za reč po pojedinim tačkama dnevnog reda, a među njima je sedam iz vladajuće koalicije, dok je dvoje iz opozicione Grupe građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“.

Gradonačelnik Goran Cvetanović je diskutovao tokom pet tačaka dnevnog reda, kao i petoro članova Gradskog veća.

Pre samog usvajanja predloženog Dnevnog reda, razmatrali su se predlozi koje su pojedini odbornici, odborničke grupe i Gradsko veće imali kao dopunu. Usvojen je predlog koje je za dopunu dnevnog reda uputilo Gradsko veće, kako bi bila razmatrana i pitanja koja su bila na 62. sednici Gradskog veća održanoj 16. septembra 2022. Godine a uvršten su i predlozi koji su se  odnosili na zamenu odbornika vladajuće stranke zbog podnošenja ostavke.

Takođe uvršten je u dnevni redi  predlog da se usvoje odluke o priznanjima za Dan grada.

Svi predlozi opozicionih odbornika odbačeni

Predlog za dopunu dnevnog reda podneo je i predsednik Odborničke grupe „Za Leskovac-Zajedno“ Nebojša Cakić, koji je tražio da se u dnevni red današnje sednice uvrsti Preporuka nosiocima projekta Postrojenje za tretman opasnog ambalažnog otpada „CHEMPRO“ D.O.O iz Beograda i „JUGO-HEM“ iz Leskovca. Za razliku od prethodnih ovaj predlog nije dobio većinu za uvršćenje u Dnevni red (8 za, 56 protiv).

U ime Odborničke grupe Za Leskovac-Zajedno Nenad Zdravković je predložio da se u dnevni uvrsti Odluka o izmenama Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj upravi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Leskovca. Skupština je većinom glasova (8 za, 55 protiv) nije prihvatila ovaj predlog.

Nakon ovoga prešlo na izjašnjavanje o dnevnom redu u celini i većinom glasova (56 za, u odnosu na utvrđeni kvorum, ostali nisu glasali), usvojila predloženi dnevni red koji imao 16 tačaka.

Prva tačka odnosila se na predlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Ivani Stamenković, sa Izborne liste Aleksandar Vučić-Za našu decu, zbog podnošenje ostavke. U raspravi je učestovao odbornik Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“).

Druga tačka je bio predlog Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Oliveri Karadžić, sa Izborne liste Aleksandar Vučić-Za našu decu kao prvom sledećem kandidatu iste političke stranke na ovoj izbornoj listi kome nije bio dodeljen mandat odbornika. U raspravi je učestvovao Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“).

Treća tačka je predlog gradonačelnika za razrešenje Olivere Pešić, funkcije člana Gradskog veća zbog podnošenja ostavke i predlog za izbor Zorana Brankovića, za

 člana Gradskog veća na stalnom radu, koji je i obrazložio ovaj predlog. U raspravi su učestvovali: Nebojša Cakić, gradonačelnik Goran Cvetanović, Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija).

Izveštaj o budžetu izazvao više diskusija odbornika

Četvrta tačka dnevnog reda ovog zasedanja Skupštine grada bio je izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Leskovca za period

01.01. – 30.06.2022. godine, a materijal je obrazložila Marija Milosavljević, šef Odeljenja za finansije.

U raspravi su učestvovali odbornici Mirjana Perišić, Dejan Đorđević, Nenad Zdravković, Ninoslava Vasić i Nebojša Cakić (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“), Živojin Stefanović (Socijalistička partija Srbije), gradonačelnik Goran Cvetanović, gradonačelnik, Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija), Bratislav Anđelković i Predrag Ivanović (Srpska napredna stranka), članovi Gradskog veća: Stefan Kitanović, Jelena Stanković, Sanja Milošević, Aleksandar Pejčić i Žarko Bogatinović.

Na primedbe i pitanja odbornika, vezano za izgradnju trga u Leskovcu, obrazloženja i odgovore dao je Novica Nikolić, direktor JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“.

Peta tačka je Predlog Izmene i dopune br. 3 Plana nabavki za 2022. godinu. Materijal je obrazložio Zoran Novaković, šef Odeljenja za javne nabavke. U raspravi su učestvovali Nebojša Cakić i Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“).

Šesta tačka odnosila se na Tromesečni izveštaj za drugi kvartal 2022. godine o praćenju rada javnih i javno komunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine. Materijal je obrazložio Srđan Jovanović, ovlašćeni predstavnik Odeljenja za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu. U raspravi su učestvovali Dragoljub Živković, Nebojša Cakić, Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i Živojin Stefanović (Socijalistička partija Srbije), te gradonačelnik Goran Cvetanović.

Program poslovanja „Vodovoda“ izazvao interesovanje odornika

Sedma tačka je bila davanje saglasnosti na izmenu Programa poslovanja JKP „Vodovod“ Leskovac za 2022. godinu. Materijal je obrazložio Staniša Ristić, direktor JKP „Vodovod“. U raspravi su učestvovali: Dejan Đorđević, Nebojša Cakić, Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“), Nebojša Ajvazović (Socijalistička partija Srbije), Januš Alilović, Nikola Nikolić (Srpska napredna stranka) i Nenad Filipović (Jedinstvena Srbija). Na primedbe i pitanja odbornika obrazloženja i odgovore dali su Staniša Ristić, direktor JKP „Vodovod“ Leskovac i Goran Cvetanović, gradonačelnik.

Osma tačka je davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti javnog preduzeća „Dom“ Leskovac za 2021. godinu. Materijal je obrazložio Dragan Stojiljković, direktor JP „Dom“. U raspravi su učestvovali: Mirjana Perišić i Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“). Na primedbe i pitanja odbornika obrazloženja i odgovore je dao direktor Dragan Stojiljković.

Deveta tačka odnosila se na davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o pokriću gubitka za 2021. godinu JKP „Grdelica“ Grdelica. Materijal je obrazložio Bratislav Cvetković, v.d.direktora JKP „Grdelica“. U raspravi su učestvovali: Nenad Zdravković, Dejan Đorđević i Nebojša Cakić (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i Božidar Vučković (Pokret socijalista).

Deseta tačka je davanje saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti javnog preduzeća „Pijaca“ Leskovac za 2021. godinu Materijal je obrazložio Milan Stojković, direktor JP „Pijaca“ Leskovac. U raspravi je učestvovao Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“), koji je ovom prilikom usmeno postavio direktoru JP „Pijaca“ Leskovac odborničko pitanje: Ko je odobrio i ko je zvanično potpisao ugovor za postavljanje repetitora MTS-a na Pijaci u Radničkom naselju i kolika je mesečna korist od toga?

Izveštaj o uličnom osvetljenju izazvao burne diskusije

Jedanaesta tačka bio je godišnji Izveštaj Društva posebne namene KELES LED d.o.o. Beograd za utvrđivanje ostvarene uštede na osnovu Ugovora br. 404-31/2020-IV od 3.12.2020. godine. Predsednik Skupštine Aleksandaar Đurović je pozvao Danijela Stojkovića, šefa Odeljenja za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu, da obrazloži materijal. Odmah nakon što je predsednik Skupštine pozvao Danijela Stojkovića, za reč se, po Poslovniku, javio odbornik Nebojša Cakić (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) koji je, pored ostalog, istakao da je ovaj Izveštaj podnela firma „Kip lajt“ i da treba da ga obrazlaže predstavnik te firme, te predložio da se ova tačka skine s dnevnog reda današnje sednice i odloži za narednu sednicu Skupštine. Gradonačelnik Goran Cvetanović je, pored ostalog, istakao da je Nebojša Cakić u pravu i da je sednici trebao da prisustvuje i da obrazloži Izveštaj predstavnik firme KELES LED. Skupština je jednoglasno prihvatila predlog odbornika Nebojše Cakića da se ova tačka skine s dnevnog reda današnje sednice i uvrsti u dnevni red naredne sednice Skupštine.

Dvanaesta tačka je predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Urbanizam i izgradnja Leskovac“ sa tekstom javnog konkursa. Materijal je obrazložio Srđan Jovanović, ovlašćeni predstavnik Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu. U raspravi su učestvovali: Nebojša Cakić, Nenad Zdravković, Dejan Đorđević (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i Predrag Ivanović (Srpska napredna stranka).

Trinaesta tačka odnosila se na davanje saglasnosti na izmene i dopune Statuta Narodne biblioteke „Radoje Domanović“ u Leskovcu. Materijal je obrazložila Vesna Ilić, direktor Narodne biblioteke, koja je i odgovorila na primedbe koje je u raspravi uputio Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“).

Četrnaesta tačka je bila donošenje Odluka o dodeli priznanja i nagrada Grada Leskovca koja se dodeljuju povodom 11.Oktobra – Praznika grada Leskovca. Predloge je obrazložio Marjan Mihajlović, predsednik Odbora za obeležavanje praznika, jubileja i dodelu priznanja Skupštine grada Leskovca. U raspravi su učestvovali: Nebojša Cakić, Mirjana Perišić, Dejan Đorđević, Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i gradonačelnik Goran Cvetanović.

Petaesta tačka podrazumevala je razrešenja, izbor i imenovanja. Pod ovom tačkom se našlo desetak predloga za razna kadrovska rešenja o imenovanjima članova raznih nadzornih organa, odbora i direktora. U raspravi su učestvovali: Mirjana Perišić, Nenad Zdravković (Grupa građana „Za Leskovac – ZAJEDNO“) i gradonačelnik Goran Cvetanović.

Na kraju sednice našla se mogućnost odbornika da postave pitanja, što je bila poslednja, 16. tačka. Predsedavajući Skupštine Oliver Antanasijević je obavestio odbornike da je odbornik Nenad Zdravković je, u okviru tačke 10. usmeno postavio direktoru JP „Pijaca“, a da je isto pitanje dostavio i predsedniku Skupštine u elektronskom i pisanom obliku. Navedeno odborničko pitanje biće prosleđeno direktoru JP „Pijaca“ Leskovac, radi davanja odgovora, rekao je predsedavajući.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare