Kako treba da izgleda budžet Lebana?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LEBANE

Smanjenje javne potrošnje kroz finansijsku disciplinu, povećavanje kapitalnih investicija u lokalnu infrasgrukturu, razvoj poljoprivrede i sela, sveobuhvatna socijalna zaštita, osavremenjivanje rada lokalne samouprave i pružanje ostalih usluga građanima i privredi, prioriteti su opštine Lebane u pripremi novog budžeta.

U periodu od 2022. do 2024.godine opština Lebane će nastaviti da obavlja izvorne, poverene i prenesene nadležnosti u skladu sa Ustavom Republike Srbije i Zakonom o lokalnoj samoupravi. kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima kojima se reguliše ova oblast, navodi se u uputstvu za pripremu novog budžeta ove opštine koje je objavljeno na njihovom zvaničnom sajtu.

„Prioritetne aktivnosti i mere opštine Lebane u 2022. godini su usmerene na adekvatno funkcionisanje postojećih i novih funkcija, prenetih sa nivoa Republike, smanjenje javne notrošnje kroz finansijsku disciplinu, povećavanje kapitalnih investicija u lokalnu infrasgrukturu, razvoj poljoprivrede i sela, sveobuhvatna socijalna zaštita, osavremenjivanje rada lokalne samouprave i pružanje ostalih usluga građanima i privredi u skladu sa Zakonom“, navodi se u ovom uputstvu.

Dodaje se da će se sredstva  usmeravati u oblastima po prioritetu od kojih je najvažnija komunalna i infrastrukturna oblast.

Takodje, u novom budžetu će se starati uslovi za nove investicije koje u što kraćem roku mogu dati efekte bitne za opštinu a budžetska sredstva će se usmeravati i u drugim oblastima za koje je opština statutarno nadležna.

 Aktivnosti opštine Lebane u 2022.godini biće prvenstveno usmerene na:

❖        vođenje ekonomske i razvojne politike,

❖        razvoj poljoprivrede i sela,

❖        urbanizam i prostorno planiranje,

♦ održavanje i širenje komunalnih usluga (vodosnabdevanje, prikupljanje i odnošenje smeća, upravljanje otpadnim vodama, javna higijena, uređenje i održavanje zelenila, javna rasveta, saobraćajna infrastruktura i ostals komunalne usluge), sa posebim akcentom na putnu infrastrukturu.

❖        socijalna zaštita,

♦ zaštita životne sredine.

♦ obezbeđivanje uslova za rad lokalnih ustanova kulture,

♦ organizacija kulturnih i sportskih aktivnosti i manifestacija,

❖        oporezivanje, finansijsko upravljanje i budžetiranje,

♦ pružanje ostalih usluga građanima u skladu sa Zakonom.

Politika lokalnih vlasti će biti usmerena na obezbeđenje sredstava za nesmetano funkcionisanje Opštinske uprave i svih korisnika budžetskih sredstava u oblasti obrazovanja, kulture, sporta, turizma, socijalne zaštite.

Značajna sredsgva će se obezbediti i za izdvajanja za socijalnu zaštitu (jednokratne pomoći, podrške uspešnim učenicima i studentima, obezbeđenje usluge ličnog pratioca, pomoći starima, dnevni boravak za lica ometena u razvoju, troškovi prevoza učenika), aktivnosti Crvenog krsta, stambeno zbrinjavanje i pružanje materijalne pomoći, kao i druga izdvajanja u skladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti na teritoriji opštine Lebane.

Za kaiitalno održavanje i kapitalnu izgradnju sredstva će se obezbediti delom iz opštih prihoda budžeta kao i iz sredstava namenskih transfera od drugih nivoa vlasti. Priorite će imagi programi, odnosno investicije u saobraćajnu infrastrukturu (putevi, mostovi) započete u ovoj ili ranijim godinama, ali i investicije kojima se na infrastrukturnim objektima sirečavaju ili otklanjaju posledice šteta od elemengarnih nepogoda.

U ovoj opštini ažu da su i do sada organizovali javne rasprave o budžetu i da će to biti učinjeno i ove godina kao i da su korisnici budžeta već dostavljali svoje predloge za ovaj ključni finansijki dokument za narednu godinu.

OVOGODIŠNJI BUDŽET

Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Lebane usvojen je još jedna rebalans budžeta za 2021. godinu.

Kako je obrazložio rukovodilac Odeljenja za finansije Saša Mladenović „ planom je budžet predviđen na iznos 966,1 milion dinara“.

– Prvim rebalansom je povećan na 1,056 milijardi, zbog povećanog obima posla nekih projekata koji su rađeni, ali se sada skoro vraća budžet vraća na onaj koji je prvobitno izglasan i iznosi 980.570.000 dinara,- kaže Mladenović.

ANKETA

Građani kažu da ne znaju dovoljno o načinu trošenja lokalnih budžeta.

Kakvo je vaše znanje?

Proverite u našoj anketi

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare