Kako očuvati ekologiju

NIŠ

U cilju što boljeg očuvanja ekološke mreže, Mladi istraživači Srbije su, u saradnji sa Grupom Kobra iz Niša,   u Medija reform centru održali seminar o Oceni prihvatljivostin koja je namenjena svima koji se bave zaštritom životne sredine bilo da su u pitanju institucije, organizacije civilnog društva ili pojedici. Tema seminara  bila je očuvanje biodiverziteta  , odnosno zaštitu prirode, tipove staništa I direktivu o pticama .

“ Ocena o prihvatljivosti predstavlja mehanizam o za zaštiti životne sredine  koji je zastupljen I funkcioniše u zemljama Evropske unije  a mi koji smo na putu da jednog dana postanemo članice EU treba da usaglasimo svoje zakonodavstvo da prihvatimo ocenu prihvatljivosti  u našoj oblasti zaštite životne sredine”, rekao je Milan Jovanović iz udruženja Kobra koja se bavi zaštitom životne sredine i partner je Mladim istraživačima Srbije na ekološkom projektu koji je danas predstavljen O tome šta  predstavlja ocena prihvatljivosti , kako funkcioniše u zemljama Evropske unije, na kom nivou je I kako je zastupljena u našoj zemlji govorile su Snežana Prokić iz Ministarstva životne sredine. “

“Postupak ocene prihvatljivosti  odnosi se na procenu uticaja aktivnosti kojje se dešavaju u prostoru ekološke mreže koja integriše ekološku mrežu od nacionalnog I međunarodnog značaja na teritoriju republike Srbijke. Ppodrazumeva procenu uticaja svakog projekta, programa, plana, radova ili aktivnosti na prostoru ekološke mreže. Procenu sprovode svi nivoi izvšne vlasti. Opseg ocene obuhvata stratešku procenu planova, projekte u skladu sa zakonom kao i planove bez strateškog uticaja”, izjavila je predstavnica Ministarstva zaštite životne sredine Snežana Prokić.

Suština projekta je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva , obuka onih koji će konkretno sprovoditi aktivnodti ovog ekološkog projekta, pre svega lokalne samouprave koje će biti nadležne za sprovođenje nove metode – ocene prihvatljivosti.

“ Ocena prihvatljivosti je nova procedura , nova u smislu našeg zakonodavstva  I onoga što tek treba da  počnemo da primenjujemo. . Dospelo je u domen zakonodavstva poslednjim izmenama I dopunama ovog zakona a u skladu sa obavezom u kojoj smo mi kao zemlja preuzeli u procesu evropskih intetegracija, dakle u usaglašavanju našeg zakonodavstva  sa evropskim. To  je za nas nova metoda , primenjuje se na bilo koji projekat , strategiju , plan koji se izgrađuje , radi u niekom od zaštićenih prirodnih dobara.+, odnosno područja. Metoda je nova I nama nepoznata, jedinstvena. Procedura je ista ali je jedinstvena jer se uvek primenjuje u različitim okolnostima, staništima, biljnim vrstama… s obzirom da je to novina  mi smo smatrali I za to dobili finansijsku podršku da je jako važno da se naše lokalne samouprave pripreme ta sprovođenje ovih procedura. To nas je motivisalo sa organizijemo ovaj današnji događaj, rekla je Tanja Petrović, izvršni direktor Organizacije Mladih istraživača Srbije.

Osim Niša I drugi gradovi su obuhvaćeni ovim projektom. Među gradovima su Subotica, Novi Sad , Gornji Milanovac I Beograd .

Cilj seminara je osnaživanje mehanizama koji se odnose na zaštitu životne sredine i rad na uključivanju civilnog društva. Seminar je održan u okviru CSOnnect programa koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare