KAKO DO GRADJEVINSKE DOZVOLE U LESKOVCU?

LESKOVAC

http://novanasarec.org.rs/index.php/2015/07/06/milenkovic-ima-problema-ali-i-pomaka/

Zakon o planiranju i izgradnji, koji je stupio na snagu 17. decembra 2014. godine, predvideo je objedinjenu proceduru u postupku izdavanja građevinskih dozvola koja se ogleda u tome da se rok za izdavanje dozvola ograničava na 28 dana. O tome kako se objedinjena procedura, koja je stupila na snagu od 1. marta ove godine, primenjuje u Leskovcu i kakva su dosadašnja iskustva za Novu Našu reč govori načelnica Gradske uprave za urbanizam i komunlno-stambene poslove Jasminka Milenković.

Gradska uprava za urbanizam je najpre morala da se organizaciono pripremi za primenu novina koje je predvideo zakon. U skladu sa obavezama iz Zakona o planiranju i izgradnji, došlo je do promene sistematizacije i formiran je Odsek za sprovođenje objedinjene procedure. U skladu sa zakonom, imenovan je i registrator, diplomirani pravnik, koji ima veliku obavezu da kotroliše primenu zakona, odnosno da prati rad i poštovanje rokova predviđenih zakonom.

-Imamo i pomoć našeg nadležnog ministarstva. Na početku smo bili prozvani da spadamo među one koji nisu bili spremni za primenu zakona. Najveći problem je bio u tome što smo mi kasnili sa donošenjem odluke o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta, koja inače, u momentu kada smo bili prozvani, nije bila bitna i tog trenutka nije proizvela nikakve negativne posledice za investitora. U samom postupku izdavanja građevinske dozvole postoji procura koja zahteva određeni broj radnji, tako da se odluka o doprinosima primenjuje tek u momentu kada su stvoreni uslovi da se investitoru izda građevinska dozvola, kaže Jasminka Milenković.

  • UPRAVA ODGOVORNA ZA LOKACIJSKE USLOVE

Početak cele priče u postupku izdavanja građevinske dozvole su lokacijski uslovi. To je javna isprava koju organ izdaje i koji treba da definiše da li postoje ograničenja ili uslovi, a odgovornost uprave u postupku izdavanja lokacijskih uslova je najveća. Od momenta primene ovog zakona, gradska uprava je imala veliki broj zahteva za izdavanje lokacijskih uslova. Međutim, zakon jasno kaže da je, ukoliko nisu ispunjeni ti uslovi, organ dužan da iz formalnih, odnosno procesnih razloga, zaključkom odbacuje zahteve za izdavanje građevinskih dozvola. Najčešći razlog za odbacivanje ovih zahteva je tehnički dokument idejno rešenje koje podnosi investitor, objašnjava načelnica Milenković i dodaje:

-Primera radi, u ovom periodu od 1. marta do 20. juna 2015. godine podneto je 67 zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, izdato je 25, a odbačeno 40. Obaveza projektantskih kuća je velika, oni moraju da idejno rešenje kao tehnički dokument potkrepe svim potrebnim podacima, i to je bio najveći razlog za odbacivanje njihovih zahteva.

U postupku izdavanja lokacijskih uslova, da bi se ispoštovali zakonski uslovi i rokovi, bitna je saradnja koja se ostvaruje između organa uprave i imaoca javnih ovlašćenja, odnosno javnih preduzeća.

-Imali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima javnih preduzeća i sa Službom za katastar nepokretnosti u Leskovcu, i u principu mi nemamo problema oko pribavljanja tih uslova i saglanosti, zato što su oni svesni toga da nepoštovanje rokova proizvodi prekršajnu odgovornost odgovornih lica koja rade na ovim poslovima. Upravo zbog ovakvih problema u postupku izdavanja lokacijskih uslova, pozvali smo i projektantske kuće koje se najčešće javljaju u našim predmetima i obavili razgovore sa njima. Oko nekih stvari smo uspeli da se dogovorimo, mada mi u hodu sa njima rešavamo dileme koje se javljaju u delu pribavljanja podataka koji su neophodni da bismo izdali lokacijske uslove, kaže Jasminka Milenković.

-Pored problema koji se odnose na izdavanje lokacijskih uslova u postupku izdavanja građevinske dozvole, bez obzira što zakodavac kaže da organ nije odgovoran za tehničku dokumentaciju, mi to radimo, jer smatramo da je odgovornost velika prilikom izdavanja rešenja investitoru. Zakonodavac kaže da je najveća odgovornost na projektantskim kućama, međutim, ogran ne može da izda građevinsku dozvolu ukoliko tehnička dokumentacija predviđena zakonom nije u skladu sa lokacijskim uslovima, a koji su izdati u skladu sa našim planskim dokumentom i uslovima koje predviđaju imaoci javnih ovlašćenja. Mi, kao i ranije, vodimo računa o ispravnosti tehničke dokumentacije, mada za to imamo mnogo manje vremena, ističe načelnica Milenković.

  • NAKON KRITIKA OSTVARENI DOBRI REZULTATI

Koliko je bitna primena Zakona o planiranju i izgradnji i objedinjene procedure govori i činjenica da su kontakti Gradske uprave sa ministarstvom stalni. Nakon kritika upućenih Leskovcu, ostvarena je odlična saradnja sa onima koji su učestvovali u donošenju zakona i podzakonskih akata. Edukacije i seminari su stalni, i tu se govori o problemima koji se javljaju u primeni zakona. Problemi vezani za lokacijske uslove, za građevinsku dozvolu i nepotpunu tehničku dokumentaciju, koji se javljaju u Leskovcu, isti su i u drugim gradovima u Srbiji. Uz sve dobre i pozitivne strane ovog zakona i prednosti koje su očigledne kada je reč o brzini rešavanja predmeta, zakon ima i određene manjkavosti na koje se na radionicama i edukacijama ukazuje.

Gradska uprava za urbanizam i komunalno stambene poslove svakoga ponedeljka nadležnom ministarstvu dostavlja izveštaj koliko je zahteva za izdavanje lokacijskih uslova primljeno, koliko rešenja je izdato, koliko rešenja po članu 45. (to su rešenja koja se donose po skraćenom postupku) i upotrebnih dozvola. Uporedni pregled o izdatim građevinskim dozvolama u 2014. i 2015. godini najbolji je pokazatelj rezultata rada.

-Rezultati postoje i mi smo zadovoljni, što se vidi iz broja podnetih zahteva i izdatih lokacijskih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola. Izdavanje dozvole za 28 dana ne zavisi samo od organa uprave, nego zavisi od investitora, od projektantske kuće koja izrađuje tehničku dokumutaciju, kao i imaoca javnih ovlašćenja. Mislim da ćemo stvoriti uslove da od 2016. godine krenemo sa elektronskim izdavanjem građevinske dozvole, kaže Jasminka Milenković.

  • DA LI SE IZDAJU DOZVOLE U ROKU OD 28 DANA?

Suština ovog pitanja je da li su na osnovu svih izdatih rešenja o lokacijskim uslovima, a u periodu od 1. marta do 20. juna bilo ih je 25, izdate i građevinske dozvole. Na ovo pitanje načelnica Jasminka Milenković odgovora:

-Najveći broj građevinskih dozvola u ovom periodu izdat je na osnovu lokacijskih uslova. Prvih mesec, dva, imali smo slučajeve da su se pojavljivali postupci koji su vođeni po starom zakonu. Sada uglavnom investitori koji dobiju lokacijske uslove dobiju i građevinsku dozvolu. Broj izdatih dozvola u prošloj godini i sada najbolji je parametar. I ukoliko nije ispoštovano baš tih 28 dana, bilo čijom krivicom, više nema kao ranije čekanja, toga da predmeti stoje u fiokama, da se ne zna šta se dešava sa predmetom jer je negde zatajilo. U svakom trenutku mi tačno znamo zašto neki predmet stoji, što je jako bitno. Imamo kristalno jasnu situaciju da li je problem kod, recimo, „Vodovoda“, ili distribuciije.To je jako bitno za investitore, da u svakom trenutku imaju jasnu i definisanu situaciju. Bilo koji od zahteva kod obrađivača ne može da stoji više od pet dana.

Problem je i u nedostatku stručnog kadra, Odseku za objedinjenu naplatu potrebna su bar još dva diplomirana pravnika, kao i građevinski i arhitektonski inženjeri, kaže Jasminka Milenković.

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
nacelnik
nacelnik
6 godine pre

Ova postala nacelnica, sto stoji na terasi i pusi a pusenje je odavno zabranjeno i proziva stranke gorim od onih iz planina dok iste te stranke placaju kamatu na resenja koja nisu poslata na vreme, a ona na to kaze: “Mi radimo kad hocemo i kako hocemo”. Ali zato gradjani placaju za taj njen rad “kad hoce i kako hoce” Takvi u ovom gradu napreduju i postaju kao ona nacelnici. Nije ni cudo zasto je tako kako je!