Kakav je položaj žena starijih od 50 godina na tržištu rada?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC

Kakav je status žena starijih od 45 i 50  godina  i u kakvom su one položaju na tržištu rada, teme su o kojima smo razgovarali sa Marijom Stevanovic, načelnicom Odeljenja za posredovanje u zaposljavanju i planiranje karijere leskovačke filijale Naciione službe za
zapošljavanje.
Povod za razgovor je često diskriminatorski odnosa kada je  u pitanju zapošljavanje ove kategorije žena.

JUGPress:–  Kakav je položaj žena koje imaju više od 45 – 50 godina na Tržištu rada?

M. Stevanovic : – Prema poslednjim statističkim podacima,  u vreme dok razgovaramo, oktobar 2020. godine, na teritoriji Jablaničkog okruga nalazi se ukupno 22.240 nezaposlenih osoba od toga 11.070 žena. Gledano po lokalnim samoupravama  Jablaničkog okruga, udeo žena u ukupnoj nezaposlenosti kreće se od 40-55procenata, s tim što je udeo najmanji u Crnoj Travi, a najveći u Medveđi. U ostalim mestima je ujednačen i iznosi 49 posto. Ukoliko iz te grupacije ukupnog broja nezaposlenih žena izdvojimo one koje su starije od 45 godina, taj broj na nivou okruga je 5.270 žena, s tim što njihovo učešće u ukupnom broju nezaposlenih žena  47 posto, kao što je u opštini Lebane. Kada posmatramo kvalifikacionu strukturu, više od 1/3 nezaposlenih žena starijih od 45 godina su žene bez obrazovanja ili samo sa završenom osnovnom školom, ali bez određenog zanimanja. Više od polovine, tačnije 57 posto žena imaju srednju stručnu spremu, odnosno treći ili četvrti stepen stručne spreme.

  • Poslodavci većinom traže mlađe, ali se opredeljenje u poslednje vreme  menja


JUGpress:–  Kakva su vaša iskustva, koliko su poslodavci spremni da zaposle te žene. One postaju sve više ranjiva kategorija.

M. Stevanovic : – Kada su u pitanju poslodavci sa teritorije Jablaničkog okruga, možemo da posmatramo nekoliko poslednjih godina i ovu godinu. Ono što je karakteristika za neki prethodni period je da su poslodavci uglavnom tražili posredovanje NSZ u prioritetu za lica do 35 godina
starosti, a tu i tamo su se provlačile osobe koje su starije od 35 godina. Međutim, sa otvaranjem novih fabrika preomenila se situacije, tako da do izražaja mogu doći i osobe koje su starije od 35 godina, te su i žene starije od 45 godina dobile jednake šanse i mogućnosti da budu upućene na razgovor kod poslodavca, a samim tim da budu i izabrane za zasnivanje radnog odnosa. Poslodavci se sada odlučuju za te žene jer su one mahom zasnovale svoje porodice, ne planiraju duže odsustvo po osnovu trudničkog ili porodiljskog bolovanja, to su osobe koje cene posao koji imaju, odgovorno ga rade, i žele da svojim ličnim doprinosom povećaju kućni budžet.

JUGpress:–  Koji su to poslodavci?

M. Stevanovic : – Mahom su to veće kompanije, kao „Jura“ i „Aptiv“.

JUGpress:-  Prema nekim nezvaničnim informacijama bilo je ponuda i ženama koje imaju 65 godina, a nemaju uslov za penziju, da počnu da rade u tim kompanijama.

M. Stevanovic : –
Da, bilo je takvih kompanija, koje su zapošljavale i osobe starije od 65 godina. Treba naglasiti i da poslodavci koji se bave preradom voća i povrća, odnosno hladnjače, takođe rado tapošljavaju žene starije od 50 godina, jer u njima prepoznaju odgovorne radnice koje imaju radne navike i mogu da odgovore zahtevima posla.

JUGpress:
–  Da li postoji neki podsticaj za zapošljavanje ove kategorije među žena?

M. Stevanovic : – Generalno gledano sam Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj
nezaposlenosti definisao je pojam „teže zapošljiva lica“ i pod pojmom se podrazumevaju sva ona lica koja iz određenih razlga kao što su nedovoljno ili neodgovarajuće obrazovanje, zatim neusklađenost regionalne i profesionalne ponude poslova na tržištu rada, zatim razne socio-demografske karakteristike, spadaju u kategoriju teže zapošljivih. Tu jesu i žene, pogotovu starije, i u tom smislu mi imamo tzv. višestruku ranjivost. Recimo, žena starija od 45 godina koja ima samo osnovno obrazovanje i koja duže čeka na posao i uz to je i korisnik novčane socijalne pomoći. To je osoba koja u svakom slučaju, po svim našim programima, ima prednost u zapošljavanju. Ako konkretno geldamo subvencije koje naša država daje za zapošljevanje žena preko NSZ, mogu da kažem da je to rodno budžetiranje ušlo u politiku zapošljavanja 2016. godine i ono je omogućilo ujednačen položaj i žena i muškaraca na tržištu rada prilikom zapošljavanja. Određeni naši programi daju prednost, odnosno dodatne bodove prilikom rangiranja za uključivanje u mere aktivne politike za zapošljavanje kao što je program za samozapošljavanje ili program javnih radova preko lokalnih akcionih planova za zapošljavanje. Na ovaj način je kategorija žena u nekoj višestrukoj ranjivosti itekako sagledana kroz naše programe zapošljavanja.

JUGpress:–  Kakvu poruku bi  ste poslali ženama starijim od 45 godina? Kako da izbegnu stereotip da su prestare za neki novi početak?

M. Stevanovic : – Kao stručno lice preporučujum da nikad ne odustaju i da se uvek bore za nešto više. Vi ste majke, žene, stubovi porodice, i vi sa svoje strane imate dovoljno snage da možete da pomognete porodici na taj način što ćete se dodatno angažovati, a na taj način i sebe predstaviti kao osobu koja ima radne potencijale i koja svojim doprinosom može sebi obezbediti egzistenciju, da ne morate da zavisite od nekog drugog.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare