Gradska stambena agencija o kupovini stanova

NIŠ

“Na osnovu navoda izrečenih u javnosti u vezi Konkursa za kupovinu stanova
u ul. Majakovskog u Nišu, JP „Gradska stambena agencija“ Niš izdaje saopštenje,
radi uklanjanja bilo kakve sumnje u postupak sprovođenja Konkursa. Ovo je četvrti
po redu konkurs koji JP „Gradska stambena agencija“ Niš sprovodi u poslednjih
13 godina za stanove na istoj lokaciji.
U skladu sa odredbama člana 97. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,
utvrđena je prodajna cena stanova: prema obračunatim troškovima izgradnje
prodajna cena stanova je 88.769,85 din/m2 bez PDV-a, odnosno 97.646,83 din/m2
sa PDV-m, ili preračunato na srednji kurs na dan 01.02.2021. godine, iznosi
755,00 eura/m2 bez PDV-a, odnosno 830,50 eura /m2 sa PDV-om, čime
demantujemo neistine pojedinih medija da se radi o „dodeli“ stanova, jer se
isključivo radi o kupovini stanova po navedenim cenama.
Na konkurs su mogla da se prijave lica koja ispunjavaju određene uslove, a
pre svega, da podnosilac prijave na konkurs i članovi njegovog porodičnog
domaćinastva na teritoriji Republike Srbije nemaju stan ili kuću u svojini,
odnosno nemaju stan odgovarajućeg standarda u smislu Zakona o stanovanju i
održavanju zgrada i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Niša u
neprekidnom trajanju od najmanje jedne godine zaključno sa danom podnošenja
prijave na konkurs.
Konkurs je sproveden u svemu prema Pravilniku o uslovima i načinu
učešća u postupku kupoprodaje stanova na lokaciji u ul. Majakovskog koji je donet
na osnovu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.
Bodovanje podnetih prijava za kupovinu stanova izvršila je Komisija za
sprovođenje konkursa u skladu sa navedenim Zakonom i Pravilnikom, kao i na
osnovu Pravilnika o merilima za utvrđivanje reda prvenstva za dodelu
stambene podrške. Iz naziva ovog Pravilnika, jasno je sa nisu u pitanju tzv
„socijalni stanovi“, niti su to stanovi za socijalne slučajeve.
Komisija za sprovođenje konkursa u svom radu se rukovodila i postupala
isključivo na osnovu pomenutog Zakona i Pravilnika, odnosno, nikako se nije
mogla rukovoditi teškim životnim pričama svakog ponaosob, i nije mogla da
sačinjava rang liste u zavisnosti od toga ko je bolesniji i ko ima težu životnu
priču, već prema svim podnosiocima prijava na isti način i u skladu sa zakonom.
Takođe, Komisija nije mogla da zabrani bilo kome ko ispunjava uslove
konkursa da konkuriše za kupovinu ovih stanova, a po osnovu toga da li je neko
radnik u privatnom preduzeću ili državnoj upravi, zdravstvu, policiji, vojsci i
sl.,ili da li je neko radnik u fabrici ili je lekar, inženjer, profesor i
slično, ili po osnovu toga da li je podnosilac prijave ili njegov rođak na nekoj
rukovodećoj funkciji, pod uslovom da ukupni prihodi porodičnog domaćinstva ne
prelaze granice maksimalnih prihoda propisane odredbama člana 91. Zakona o
stanovanju i održavanju zgrada, o čemu je Komisija vodila računa. Svaki
građanin Niša imao je puno pravo da konkuriše za ove stanove kao vid
stambene podrške ukoliko ispunjava uslove konkursa, a bilo kakav
drugačiji stav s tim u vezi, predstavljao bi diskriminaciju građana i
uskraćivanje na zakonu zasnovanih prava.
Zbog izuzetnog interesovanja građana za ove stanove prema pisanjima u
medijima ovih dana, može se zaključiti da su potrebe građana za stanovima
velike, pa će se JP „Gradska stambena agencija“ Niš u daljem periodu potruditi
da sagradi još stanova na drugim lokacijama kako bi pomogla u rešavanju
stambenih potreba i pružila stambenu podršku ne samo putem kupovine, već i
putem zakupa svim građanima Niša kojima je to potrebno”, navodi se u saopštenju Gradske

stambene agencije koje prenosimo u integralnoj verziji.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare