Grad i JKP “komunlac” i “Grdelica” regulišu svoje obaveze

LESKOVAC

 

Na današnjoj sednici Gradskog veća  usvojeno je više predloga ugovora o uređenju međusobnih prava i obaveza JKP „Komunalac“ i grada: ugovor o održavanju ZOO higijene  na teritoriji grada Leskovca za 2017. godinu, ugovor  o čišćenju snega i leda sa površina javne namene, osim kolovoza puta, ugovor o održavanju javnih zelenih površina na teritoirji grada Leskovca, Grdelice i Predejana, ugovor o potkesivanju grana drveće koje se nalaze na putu, košenju travnjaka, čišćenju i uređenju jarkova pored puteva, ugvor o održavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, ugovor o održavanju čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Leskovca i Vučja za 2017. godinu.

Radi se o usklađivanju odluke o osnivanju JKP „Komunalac“ sa novim Zakom o javnim preduzećima, a kojom su obuhvaćene sledeće delatnosti: održavanje javnih zelenih površina na teritoriji grada, osim Grdelice, održavanje čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada i Vučja, održavanje ZOO higijene na teritoriji grada, održavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na terioriji grada, potkresivanje grana drveća koje se nalaze na putu, košenje trave na putu, čišćenje i uređenje jarkova, čišćenje snega i leda sa površina javne namene, osim kolovoza puta. Prethodnih godina ovi ugovori sklapani su sa JP Direkcija za upranizam i izgradnju“, i iznosi su bili predviđeni planom i programom ovog javnog preduzeća. Naredne godine ugorovi će se sklapati direktno sa gradom, a iznosi koji se nalaze u ugovorima predviđeni su Odlukom o budžetu za 2017. godinu, rekao je direktor JKP „Komunalac“ Vladimir Sinadinović.

Usvojen je i predlog ugovora o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza u izvršenju poslova JKP „Grdelica“, i to ugovor o čišećnju snega i leda sa površina javne namene i kolovoza puteva u Grdelici i Predejanu, održavanje javnih česmi i fontana, potresivanje grana drveća koje se nalaze na putu i čišćenje jarkova, održavanju terena za male sportove i mobilijara, uličinih slivika, javnih zelenih površina, održavanje čistoće na površinama javne namene u naseljenim mestima Grdelica iPredejane za 2017. godinu.

Svi ovi ugovori biće relalizovani na teritoriji mesnih zajednica Grdelica i Predejane, osim proizvodnje cvetnog sadnog materijala i održavanje terena za male sportove i mobilijara, naime, ove delatnosti obavljaće se za teitoriju čitavog grada, rekao je direktor JKP „Grdelica“ Zoran Jović.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare