DRUGI OVOGODIŠNJI REBALANS BUDŽETA

LESKOVAC

Ostvareni prihodi i primanja i preneta i neutrošena sredstva u drugoj polovini godine iznose 2 milijarde 246 milioona 283 hiljade dinara, odnosno 58 procena, a rashodi i izdaci 2 milijarde 133 milona 535 hiljada dinara, odnosno 55,1 procenat, rekao je danas načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković.
. Ovo ostvarenje nešto je niže od planiranog, dodao je on.

„ Na poziciji zaduživanje od planiranih 350 miliona dospele i plaćene privremene situacije do 30. septembra 2015. iznose 40 miliona 592 hiljade dinara, odnosno svega 11,6 posto. U periodu oktobar, novembar i decembar situacija se znatno promenila, jer za izvođače koji su uvedeni u posao i ugovore koji su sklopljeni u toku godine izvedene situacije počele su da pristižu Direkciji za urbanizam i izgradnju, i grad je značajno povećao osvarenje primanja po osnovu zaduživanja u odnosu na period do 30. septembra“, rekao je Tričković.

Pozicija prinudne naplate i izvršenje za period prvi devet meseci iznosi 29, 2 miliona, ona je značajnije smanjena u odnosu na prthodni period, jer je uvedena finansijska disciplina.
Gro obaveza koje su prinudnom naplatom skinute je po osnovu ujeda pasa lutalica i obaveza koje su stvorene u budžetu grada po osnovu boračkih zaostavština.
Najnovijom Oldukom o izmeni i dopuni odluke o budžetu za 2015. godinu planiraju se prihodi, primanja i preneta i neutrošena sredstva u iznosu od 3 milijarde 198 miliona 461 hiljada dinara, i u odnosu na prethodnu izmenu odluke o budžetu, ovaj budžet je za 172 miliona 930 hiljada dinara manji iz više razloga.
Smanjenje prihoda odrazilo se na poziciju porez na zarade, koja je za oko 20 miliona dinara manja u odnosu na prvobitni plan, ili 2,8 procenata. U strukturi prihoda, porez na zarade, kao i namenski transfer, čine dve trećine ukupnih prihoda budžeta grada.
Prihodi bužeta grada po osnovu kamata manji su za dva miliona dinara, jer u momentu kada su slobodna novčana sredstva plasirana referentna kamatna stopa je bila 8 procenata, u međuvremenu se ona smanjila, što je uticalo da prihodi po osnovu deponovanja slobodnih novčanih sredstava budu manji.
Smanjenje tekućeg namenskog transfera, ali i kapitalnog namenskog transfera je za 80 milina dinara manje u odnosu na prvobitni plan, jer određene investicije čije ostvarenje je planirano kroz zajedničko ulaganje sa Republikom prebačene su u budžet Srbije za 2016. Godinu.
Za 68 miliona dinara je smanjenje prihoda po osnovu prodaje dobara i usluga jer JP „Dom“ prihode po osnovu zakupa poslovnog prostora ne uplaćuje u budžet, ali i zbog toga što je u budžetu za 2015. godinu planirana realizacija investicije izgradnje poslovnog prostora na prostoru pijace.
Ova investicija nije krenula u junu, kako je provobitnim planom bilo određeno.
Po tom planu u decembru je trebalo da se obavi licitacija za prodaju novoizgrađenog poslovnog prostora na pijaci, ali se sada tek započinje sa uvođenjem izvođača. Tako će očekivani prihod po osnovu prve faze izgradnje poslovnog prostora na pijaci od 700 kvadrata biti prebačen kao obaveza za sledeću godinu, odnosno kao potraživanje budžeta grada za budžetsku 2016. godinu.
Određene kategorije prihoda beleže rast, to je porez na prihod od samostalnih delatnosti, koji je veći za 9 miliona dinara, ili 15 posto.
Ostvarenje ovog prihoda ukazuje na činjenicu da određeni broj lica registruje samostalne zanatske radnje u toku 2015, jer dažbine i obaveze po ovom osnovu u 2015. godini se nisu povećavale, a povećavao se prihod, koji se ostvaruje svakog meseca. Komunalna taksa za držanje motornih vozila uvećana je za 4 miliona dinara, ili 12 procenata, što znači da je u toku 2015. godine mnogo veći broj motornih i drumskih vozila na teritorji grada u odnosu na prethodnu godinu.
Nenamenski transfer od Republike povećan je za 40 miliona dinara, to su sredstva koje je budžet Republike uplatio gradu za učestvovanje na licitaciji za kupovinu „Jugekspresa“, tako da povećanje ovih kategorija prihoda delimično kompenzuje smanjenje drugih prihoda.

U kategoriju upošljenika koji plate primaju iz gradske kase spadaju gradske uprave, pravobranilaštvo, kultura, Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, ALER, Turistička organizacija, Direkcija za urbanizam i Predškolska ustanova.

Što se rashoda tiče, planovi neće biti izvršeni, zbog ušteda po javnim nabavkama ili zbog nerealizacije određenih programa i investicije. Kod razdela gradonačelnik i Gradsko veće sredstva su smanjena za jedam milion, kod organa uprave za 13,5 miliona, kod otplate kamata za 13,5 miliona. Rebalansom je za JP Direkcija za urbanizam opredeljen novi iznos od 905 miliona dinara, u odnosu na prvobitno planiranih 955 miliona dinara, ali je pozitivna stvar u tome što je Direkcija javnim nabavkama i ugovorima tokom ove godine ukupno rezervisala sredstva u iznosu od 905 miliona dinara. Ostatak od 50 miliona ili su uštede po javnim nabavkama, ili nerealizacija nekog projekta. Kod ALER-a opredeljena su sredstva za oko 40 miliona dinara manja, iz istih razloga.
Određene rashodne pozicije pokazale su potrebu za povećanjem u odnosu na prethodi plan. Za projekat komasacije, rasčišćavanja i sređivanja atarskih puteva planirana su rebalansom sredstva od 52 miliona dinara, što je za 22 miliona više u odnosu na prvobitni plan.
Mesnim zajednicama je rebalansom opredeljeno još dodatnih 10 miliona dinara, što ukupno iznosi 48 miliona dinara. Kulturi je rebalansom oprdeljeno 2 miliona više, predškolskom obrazovanju 6,1, osnovnom obrazovanju 3,1, srednjem obrazovanju 4 miliona dinara.
Tričković je napomenuo da je masa sa isplatu plata određena ne prilivom sredstava, već Zakonom o budžetu Republike Srbije. Masa za isplatu plata grada Leskovca za 2015. godinu iznosi maksimalnih 963 miliona dinara.

 

Regionalna informativna agencija JUGpress sprovodi projekat  „Transparentno programsko budžetiranje” koji sufinansira jednim delom Ministarstvo kulture i informisanja.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare