Dobra priprema zemljišta za podizanje voćnjaka

LESKOVAC

Planiranje podizanje voćnjaka na nekom terenu obuhvata i pripremu zemljišta za podizanje voćnjaka. Priprema zemljišta za podizanje voćnjaka u mnogome zavisi od korišćenje tih površina do tog perioda, kvaliteta zemljišta, njegovih fizičkih i hemiskih svojstava, visine podzemnih voda, zadržavanje površinskih voda i drugo. Dobra priprema zemljišta za podizanje voćnjaka podrazumeva otklanjanje svih nedostataka koji bi negativno delovali na rast i razvoj gajenih kultura tokom životnog veka eksplatacije tog voćnjaka. Ovo je bitna faza u samom startu podizanja voćnjaka i greške nesmeju da se prave. U kom stepenu ova početna faza da li će biti olakšavajuća ili otežavajuća u mnogome zavisi od variranja, klasa zemljišta, strukture zemljišta i da li je potrebno izvesti agromeliorativne popravke ( kalcifikacija – popravka Ph, meliorativno đubrenje) i hidromelioracione popravke ( odvodnjavanje, kopanje kanala postavljanje drenaže i drugo ). Moram naglasiti da u našem kraju za podizanje voćnjaka ( drvenastih kultura voća ) u većini slučajeva se koriste slaboproduktivna zemljišta a u ređem slučaju ( jagodasto voće ) kvalitetna i visoko produktivna zemljišta. Dobra priprema zemljišta podrazumeva nivelisanje terena, sa kanalima za višak površinske vode, regulaciju dubinskih voda, popravka zemljišta na osnovu agrohemiske analize, gajenje strnih žita kao preduseva i rigolovanje.

Savetodavac iz voćarstva i vinogradarstva mr Aleksandar Mitić

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare