ČItaoci javljaju, inspekcija odgovara: Ovlašćena instutucija tvrdi da nema prekomerne buke od testera u centru Vučja

LESKOVAC

Čitaoci Regionalne informativne agencije JUGpress javili su da u krugu bivše fabrike Tekstilna industrija (TI) Vučje (sagradio Laza Teokarević pre Drugog svetskog rata) svakog dana od 7 h do 15h, osim nedelje, rade dve motorne testere.

Proveravali smo u Odeljenju za inspekcijske poslove
Gradske uprave grada Leskovca o čemu se radi i dobili odgovor čija je suština da je inspekcija na teren izlazila sredinom januara i da je uradjen “Izveštaj o ispitivanju – merenju buke u životnoj sredini
od strane ovlašćene stručne organizacije Instituta za preventivu DOO
Novi Sad – Ogranak „27.januar“ Niš u kome se zaključuje da merodavni
nivoi buke u životnoj sredini ne prelaze granične vrednosti buke pri
radu mašina i uređaja”.

Odgovor inpekcije prenosimo u celini

” Poštovani,
u skladu sa podneskom dostavljenim elektronskim putem Odeljenju za
inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, dana
19.02.2021.godine, u nastavku teksta obaveštavamo Vas o pitanjima iznetim
u podnesku kojima raspolaže ovo Odeljenje:

 1. Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca, dana
  17.01.2020.godine podneta je predstavka NN lica, po pitanju ugrožavanja
  životne sredine bukom koju stvaraju motorne testere za obradu drveta u
  Vučju, u ulici Koste Stamenkovića broj 18.
 2. Po izdatom nalogu za inspekcijski nadzor od 21.01.2020.godine
  nadležni inspektor za zaštitu životne sredine Odeljenja za inspekcijske
  poslove Gradske uprave grada Leskovca izvršio je vanredni inspekcijski
  nadzor nad nadziranim subjektom Zanatska radnja za seču drveća „Forest
  Procesing“ Brza, u predmetu kontrole postupanja prema odredbama Zakona o
  zaštiti od buke u životnoj sredini („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i
  88/10).
 3. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini
  („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) i Zakona o inspekcijskom
  nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 36/15, 44/2018 -dr.zakon i 95/2018)
  nadziranom subjektu naloženo je da u poslovnom prostoru u Vučju, u ulici
  Koste Stamenkovića broj 18, preko ovlašćene stručne organizacije
  obezbedi merenje buke u životnoj sredini i zoni uticaja i pribavi
  izveštaj o merenju buke koja nastaje upotrebom uređaja i opreme za
  obavljanje delatnosti.
  U skladu sa rešenjem naloženim merama nadzirani subjekt postupio je u
  celosti i Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca
  dostavio Izveštaj o ispitivanju – merenju buke u životnoj sredini, urađen
  od strane ovlašćene stručne organizacije Instituta za preventivu DOO
  Novi Sad – Ogranak „27.januar“ Niš u kome se zaključuje da merodavni
  nivoi buke u životnoj sredini ne prelaze granične vrednosti buke pri
  radu mašina i uređaja.
 4. Odgovor na postavljeno pitanje, a samim tim i na naredno pitanje nije u
  nadležnosti Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave grada
  Leskovca.
 5. U proizvodnom kompleksu nekadašnje fabrike Tekstilne industrije
  „Vučje“ u Vučju u ulici Koste Stamenkovića br.18, delatnost obavlja
  Zanatska radnja za seču drveća „Forest Procesing“ Brza, kao zakupac
  prostora.

Odeljenje za inspekcijske poslove
Gradska uprava grada Leskovca

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare