Budžet opštine Trgovište za 2023. godinu 661 milion dinara

TRGOVIŠTE

Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine u budžetu opštine Trgovište za 2023. godinu predviđeni su na 661.109.000,00 dinara. Od poreskih prihoda očekuje se suma u iznosu od 165,9 miliona, gde spadaju, između ostalog, porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke sa 87 miliona, Porez na imovinu doneće 4,4 miliona, a porez na dobra i usluge 62,4. Od neporeskih prihoda se isčekuje 181 milion, a transferi od drugih nivoa vlasti učestvovaće u budžetu sa 288,3 miliona dinara. Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 15.000.000 dinara.

Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske i finansijske imovine u 2023. godini biće  656.109.000,00 dinara. Tekući rashodi isprazniće gradsku kasu sa 487,6 miliona dinara. Ovde spadaju, između ostalog, rashodi za zaposlene 125,8 miliona, korišćenje roba i usluga 184,8, subvencije 69, socijalna zaštita 13,2, transferi 21,4… Izdaci za nabavku nefinansijske imovine planirani su sa 163,3 miliona dinara.

Planom rashoda po programima u 2023. godini veća izdvajanja planirana su za opšte usluge lokalne samouprave, 166.270.655 dinara, lokalni ekonomski razvoj 163.525.000, komunalne delatnosti 82.451.000, politički sistem lokalne samouprave         49.932.000,organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura 36.500.000, razvoj kulture i informisanja 28.262.500, razvoj sporta i omladine 25.940.000, razvoj turizma 23.940.000, socijalna i dečja zaštita 33.127.000, predškolsko vaspitanje 25.781.845, osnovno obrazovanje 8.494.000, srednje obrazovanje 2.135.000, poljoprivreda i ruralni razvoj 9.550.000, zaštita životne sredine 5.200.000…

U predlogu budžeta, koji je objavljen na sajtu opštine Trgovište, ne postoje zasebno izdvojene predviđene kapitalne investicije u 2023. godinu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare