Behljuli: Biznis i ekonomija idu ispred politike

BUJANOVAC

Vlasnik kompanije “Elhan komerc”  iz Lučana kod Bujanovca Nedžat Behljuli rekao je za JUGpress

da bi ova godina mogla da se proglasi najuspešnijom  u normalizaciji ekonomske saradnje izmedju Srbije, Kosova I Albanije i dodao da „ima veoma bitnih pomaka“.

 

“Ekonomska saradnja na relaciji Srbija-Albanija je veoma značajna, o čemu govori I nedavno

organizovan Biznis forum u Nišu, na kome je učestvovalo nekoliko desetina privrednika iz Albanije i

više od 250 iz Srbije“,  rekao je Behljuli i dodao da je slična slika bila i na Medjunarodnom sajmu u Albaniji , na kome je više od  30 privrednika iz Srbije imalo svoje štandove.

 

“ Prema bazi podataka Privredne komore Srbije preko 100 privrednika iz Srbije
ima svoj biznis na teritoriji Albanije, a nekoliko desetina
privrednika iz Albanije imaju svoja predstavništva i plasiraju svoje
proizvode u Srbiju. To funkcioniše, to je već ozbiljna saradanja na
nivou dvaju vlada, Albanije i Srbije”, zaključio je Behljuli.

On smatra da tome značajno doprinose i odnosi  „ koji deluju da
su povoljni „ između dvojice premijera . Aleksandra  Vučića i Edija Rame.

„Prema našim informacijama , konkurusaće zajedno prema evropskim fondovima,  vezano za
infrastrukturu,  za nastavak koridora na relaciji Niš – Merdare
– Priština – Prizren – Tirana.

„Prema trenutnoj atmosferi, sve je to na dobrom putu i u bliskoj perspektivi
funkcionisaće sasvim normalno, kao što funkcioniše Srbija sa Bugarskom
i Makedonijom, tako će biti i sa Albanijom“, smatra Behljuli.

.

On je dodao i da poslovanje  funkcioniše u regioni i da „vreme čini svoje“.

„Polako biznis i ekonomija idu daleko ispred politike i to neće moći niko da zaustavi“, smatra Behljuli.

Po njegovom mišljenju , ovaj region je previše mali da bi svako nastupao odvojeno

I da, tako odvojeno, „ ne bi smo  mogi da pariramo jakim privredama i konkurenciji u raznim
delatnostima i robi, mora region da se ujedini i da nastupamo zajedno“.
„Tržište Albanije je malo, pitanje je koliko ima tamo nekih privrednika
sa jakim kapacitetom da plasiraju robu samo na  to tržište.

Takođe, u Srbiji, naročito  za građevinsku, tekstilnu i industriju
nameštaja  ovo  tržište je malo. Za njih je Albanija
potencijalno tržište gde mogu da plasiraju svoju robu“, objašnjava.

„To više ne može niko da zaustavi, ni politika, ni nacionalistički nastupi pojedinih
političara na jednoj ili na drugoj strani, jer privreda i trgovina su
kao voda, uvek nađu put i više nema povratka“, rekao je Behljuli za JUGpress

 

Behluli: Biznesi dhe ekonomia ecin para politikës

NGA AUTORI: JUGPRESS, 12 DHJETOR 2016

BUJANOVAC

Pronari i kompanisë “Elhan Commerce” nga Luçani afër Bujanocit, Nexhat Behluli i ka thënë JUGpressit, se ky vit do të mund të shpallej si më i suksesshëm në normalizimin e bashkëpunimit ekonomik ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë, dhe ka shtuar se “ka progres shumë të rëndësishëm”. “Bashkëpunimi ekonomik mes Serbisë dhe Shqipërisë është shumë i rëndësishëm, për të cilën flet edhe Forumi i Biznesit i organizuar para pak kohe në Nish, në të cilin morën pjesë disa dhjetëra biznesmenë nga Shqipëria dhe më shumë se 250 nga Serbia”, ka thënë Behluli dhe ka shtuar se pamja e ngjashme ka qenë edhe në Panairin Ndërkombëtar në Shqipëri, ku më shumë se 30 biznesmenë nga Serbia i kanë pasur stendat e tyre.

“Sipas të dhënave të Odës ekonomike të Serbisë, më shumë se 100 biznesmenë nga Serbia e kanë biznesin e tyre në territorin e Shqipërisë, ndërsa disa dhjetëra biznesmenë nga Shqipëria kanë zyrat e tyre dhe i plasojnë prodhimet e tyre në Serbi. Kjo po fuksionon, ky tashmë është një bashkëpunim serioz në nivelin e dy qeverive, Shqipërisë dhe Serbisë”, ka konkluduar Behluli. Ai konsideron se kësaj dukshëm i kontribuojnë edhe marrëdhëniet “të cilët duken se  janë të favorshëm” në mes të dy kryeministrave, Aleksandar Vuciqit dhe Edi Ramës. “Sipas informacioneve tona, do të konkurrojnë së bashku drejt fondeve të BE lidhur me infrastrukturë, për vazhdimin e korridorit ne relacionin Nish – Merdare – Prishtinë – Prizren – Tiranë. “Sipas atmosferës aktuale, gjithëçka është në rrugë të mbarë dhe në të ardhmen e afërt do të funksionojë krejt normalisht, siç po funksionon Serbia me Bullgarinë dhe Maqedoninë, kështu do të jetë edhe me Shqipërinë”, konsideron Behluli.                                                                  Ai ka shtuar se edhe biznesi po funksionon në rajon dhe se “koha e bën të vetën”. “Ngadalë, biznesi dhe ekonomia ecin larg para politikës dhe askush këtë nuk do të mund ta ndalë”, ka thënë Behluli. Sipas mendimi të tij, ky rajon është shumë i vogël që dikush të paraqitet më vete, dhe ashtu të ndarë “nuk do të mund të matemi me ekonomitë e forta dhe konkurrencës në veprimtari të ndryshme dhe mallrave, rajoni duhet të bashkohet dhe të paraqitemi së bashku”. “Tregu i Shqipërisë është i vogël, çështje është sa afaristë ka atje me kapacitet të fortë për të plasuar mallrat vetëm në atë treg. Gjithashtu në Serbi, veçanërisht për ndërtimtari, industrinë e tekstilit dhe të mobiljeve, ky treg është i vogël. Për ta, Shqipëria është një treg potencial, ku mund t’i plasojnë mallrat e tyre”, sqaron ai.

“Këtë nuk mund ta ndalë më dikush, as politikë, as paraqitjet nacionaliste të disa politikanëve në njërën apo në anën tjetër, sepse ekonomia dhe tregtia janë si uji, gjithmonë e gjejnë rrugën dhe nuk ka më kthim”, ka thënë Behluli për JUGpressin.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare