AŽC pritužbe Savetu za štampu

BEOGRAD

Autonomni ženski centar je danas uputio četiri pritužbe Savetu za štampu protiv dnevnih listova Srpski telegrafInformerAlo i Kurir, a povodom izveštavanja o slučaju otmice maloletne Monike K. Podsećamo, pomenuti dnevni listovi su već na naslovnim stranama na nedopustiv senzacionalistički način objavili izjave osumnjičenog Ninoslava Jovanovića u kojima se iznose detalji počinjenog zločina prema Moniki K.

Smatramo da je ovakvim izveštavanjem značajno i višestruko prekršen Kodeks novinara Srbije, tj. da je prekršeno više odredbi iz više poglavlja – I Istinitost izveštavanja, IV Odgovornost novinara, V Novinarska pažnja, VI Odnos prema izvorima informisanja, te poglavlja VII Poštovanje privatnosti.

Takođe mislimo da je na ovaj način povređeno ne samo dostojanstvo maloletne žrtve, već da je ovaj vid izveštavanja traumatizujući i za sve druge žrtve nasilja, te da izaziva stigmu i nepoverenje u društvo u celini.

Istovremeno, Autonomni ženski centar je apelovao na Savet za štampu da razmotri  prihvatanje drugih, budućih pritužbi od organizacija koje se bave problemom nasilja prema ženama i deci i u situacijama kada se pritužuju na sadržaj koji se odnosi na konkretne događaje i lica, a za koje nemaju saglasnost tih lica. Podsećamo da mediji znatno češće objavljuju vesti o konkretnim slučajevima (79%) u odnosu na fenomen nasilja prema ženama (21%), kao i da više od 70% objava o nasilju prema ženama sadrži neetičke elemente, što je pokazala analiza medijskih objava o nasilju prema ženama grupe Novinarke protiv nasilja prema ženama, za period od 1.1.2019. do 30.6.2019. S obzirom na to da medijsko izveštavanje o ovim slučajevima ima dalekosežne posledice, ne samo na konkretne žrtve (čija je pozicija specifična u odnosu na druga lica, naročito u smislu sekundarne traumatizacije), već na sve moguće žrtve, kao i društvo u celini, smatramo važnim da organizacije specijalizovane za ovaj problem imaju mogućnost pritužbi.

Zbog svega navedenog, tražile smo od Saveta za štampu da ispita da li su ovakvim medijskim izveštavanjem prekršene pomenute odredbe Kodeksa novinara Srbije i da blagovremeno postupi u skladu sa svojim nadležnostima.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare