Žene za mir: Nulta tolerancija na nasilje u porodici

LESKOVAC

Projekat  „Nulta tolerancija na nasilje u porodici“  koji  finansira grad Leskovac počeo je da se realizuje 1. septembra 2018. godine a trajaće do kraja ove godine, tačnije do 31.decembra 2018. godin, saopštila je NVO “Žene za mir” koja  podseća  građanke i građane grada Leskovca da nasilje u porodici mogu prijaviti putem telefona 016/237-300;016/237-301, svakog radnog dana u periodu od 17.00 – 20.00 časova, ili lično u prostorijama organizacuje.

“Vidljivost problema nasilja u porodici je veća u poslednjih godinu dana, zahvaljujući primeni novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, tako da se organizaciji  „ Žene za mir“ u čijem sklopu radi i SOS telefon za žene i decu žrtve porodičnog nasilja, javlja sve veći broj žena sa iskustvom nasilja u partnerskim odnosima.

Dugogodišnjim posvećenim radom i organizacija „Žene za mir“ je doprinela tome da se vest o podršci koju pružamo ženama i deci  brzo  prenosi:

–      preko žena koje su  se ranije obraćale organizaciji i dobile podršku putem SOS telefona, u

psihološkom, pravnom i medicinskom savetovalištu

  • putem tradicionalnih i novih medija (web sajtovi, socijalne mreže…),
  • putem drugih izvora informacija kao što su štampani materijali ( lifleti, brošure) , ulični performansi, radionice za mlade u srednjim školama, tribine…
  • putem informacija koje objavljuju institucije koje se bave prevencijom i zaustavljanjem nasilja u porodici, donatori…

 

Imajući u vidu da je budućnost rada organizacija koje pružaju usluge SOS servisa veoma neizvesna, ukoliko one prestanu sa radom neće postojati servisi specijalizovani za pružanje podrške ženama koje preživljavaju muško nasilje.

Iako se ovaj projekat finansira iz lokalnog budžeta grada Leskovca, sredstva koja su primljena nisu dovoljna za funkcionisanje SOS telefona u kontinuitetu, tokom svake kalendarske godine.

Važnost postojanja SOS servisa koje pružaju ženske nevladine organizacije i sugestije državi da finansijski podrži ovu uslugu date su i u međunarodnim dokumnetima. U okviru ove analize izdvajamo samo najvažnije preporuke.

PREPORUKE:

Savet Evrope: Rec(2002)5 Komiteta Ministara Saveta Evrope državama članicama o zaštiti žena od nasilja

Preporučuje se vladama zemalja članica:

  1. Da garantuju ženama prepoznavanje, uživanje, korišćenje i zaštitu njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda;
  2. Da  preduzmu neophodne mere  kako bi osigurali ženama mogućnost slobodnog i delotvornog korišćenja njihovih ekonomskih i socijalnih prava;
  3. Da osiguraju da se sve mere kooridnišu širom zemlje i da se fokusiraju na potrebe žrtava, te da relavantne državne institucije, kao i nevladine organizacije, budu povezane sa elaboracijom i implementacijom neophodnih mera, posebo onih koje su spomenute u ovoj preporuci;
  4. Da ohrabruju na svim nivoima rad NVO-a koje su posvećene borbi protiv nasilja nad ženama, kao i da stvaraju aktivnu saradnju sa ovim NVO, uključujući odgovarajuću logističku i finansijsku podršku.

 

Savet Evrope EG-WAV (2008)

Ko bi trebalo da pruža usluge?

Većinu usluga podrške proučavanih u ovoj studiji treba da pružaju specijalizovane ženske NVO, koje su pokazale da reaguju najbrže i najefikasnije u omogućavanju ženama da razumeju svoja prava da žive bez nasilja i da prevaziđu traumatične posledice nasilja. Kroz ovaj projekat mi smo naglašavale da NVO treba da imaju obučeno i edukovano osoblje i dovoljno resursa kako bi ispunile svoje odgovornosti. Odgovornost država je da obezbede da NVO imaju dovoljno  finansijskih mogućnosti za  obezbeđivanje kvalitetnih usluga za sve žene koje traže podršku. Finansijska podrška nevladinom sektoru  omogućila bi kontinuirano pružanje usluga i  unapređenje načina  rada,u skladu sa  međunarodno priznatim  dobrim praksama u ovoj oblasti”, navodi se u saopštenju Žena za mir

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare