Zasedao Stab za vanredne situacije

LESKOVAC

U sali Skupštine grada održana je prva sednica Štaba za vanrede situacije redovnog karaktera. Na sednici je najpre Ivan Sokolović, direktor ZZJZ Leskovac, podneo izveštaj o epidemiološkoj situaciji na teritoriji grada Leskovca i izneo podatak da je od poslednjeg izveštavanja Gradskog štaba za vanredne situacije grada Leskovca, do 19.2.2023. godine, stigli rezultati testiranja za 1160 lica, za grad Leskovac 941, od toga je negativno 1066, a poztivna su 94 lica. Broj potvrđenih slučajeva u 2023. godini na teritoriji Jablaničkog okruga jhe 441, od čega u Leskovcu 363, Vlasotincu 26, Lebanu i Bojniku 22, Medveđi 6 i Crnoj Travi 2.

Usvojen je godišnji Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije grada Leskovca za 2022. godinu u kome je navedeno da su u toku 2022. godine održane četiri redovne i dve vanredne sednice i pobrojano šta je odlučivano na tim sednicama. Usvojena je i Odluka o izmeni odluke o organizacije i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Leskovca. Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, pojasnio je da je razlog izmene ove odluke usklađivanje sa Odlukom o ličnoj i materijalnoj formaciji jedinica Civilne zaštite koje obrazuju jedinice lokalne samouprave, a koju je doneo ministar unutrašnjih poslova.

Rade Velinov, šef Odeljenja za privredu i poljoprivredu izneo je Informaciju o preduzimanju mera u oblasti odbrane od poplava i nadležnosti grada Leskovca. On je rekao da je najvažniji segment u odbrani od poplava izrada godišnjih Operativnih planova odbrane od poplava.

„U cilju redovnog održavanja postojećih vodotokova i sprečavanja nastajanja poplava i preventivnog ublažavanja njihovog delovanja za tekuću 2023. godinu razmatraju se i planiraju radovi na sledećim lokacijama: sanacija i uređenje kanala Bučan (Bare), korita Tulovske reke od rasteretnog kanala u KO Guberevac do uliva u Južnu Moravu, dela kanala Vodenički kanal u KO Vučje, od stare sušare do uliva u levu obalu Vučjanke, čišćenje propusta i korita kanala Koštan, sanacija i uređenje kanala Bačinac koji prolazi pored groblja u KO Vučje, Potok Vrbak u ulici Branka Radičevića u Vučju, te uređenje i regulacije korita Babičke reke.

Dragan Veličković, sekretear Crvenog krsta, informisao je štab o stanju, spremnosti i kapacitetima Crvenog krsta na području grada Leskovca, kao i spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama rekavši da je još 2000. godine formirana Okružna terenska jedinica za delovanje u nesrećama.

„Ova jedinica broji 30 članova i ona je tokom 2000. i 2001. godine kompletno obučena u nastavnom centru u Zemunu, kao i našim nastavnim centrima u Mladenovcu. Imali smo i simulacije i vežbe na području Leskovca kada su mogle i da se vide pravi kapaciteti te jedinice. Posle toga se jedinica jako retko sastajala, veliki problem je što je došlo do mnogo promena, posebno ekonomskih. Trideset ljudi je jako teško dovesti na obuku koja je neophodna. Predvideli smo da u narednom periodu ovoj jedinici posvetimo više pažnje i pokušaćemo da u sastavima s kojima raspolaže Sektor za vanredne situacije i Vojni odsek Leskovac pronađemo jedan broj starešina koji objektivno mogu da se stave u funkciju ove jedinice i tako je popunimo. Već se javljaju prvi ljudi i računamo da će se ova jedinica osposobiti za delovanje u vanrednim situacijama.“

Aleksandar Kostić, zaposlen u Gradskoj upravi, podneo je izveštaj o stanju i dovođenju sistema za javno uzbunjivanje (sirena) u funkciju, rekavši da su u ovoj godini planirana sredstva za nadogradnju sistema po studiji akustičnosti.

„Pored ovog sistema u projektu sa Telekomom će se urediti automatsko paljenje sistema. Grad Leskovac je u saradnji sa centrom Ministarstva odbrasne u Leskovcu odabrao odabir ljudstva za specijalizovane jedinice Civilne zaštite za uzbunjivanje koja je zadužena za aktivaciju i rad na ovom sistemu u slučaju ratnog i vanrednog stanja.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare