ZA PODRŠKU DUNAVSKOM REGIONU 222 MILIONA EVRA

BRISEL

 

Pospešivanje inovacija i preduzetništva, očuvanje prirodne i kulturne baštine Podunavlja, unapređenje povezanosti i podrška prelasku na privredu zasnovanu na maloj emisiji ugljenika biće u fokusu novog “Dunavskog transnacionalnog programa saradnje” koji je usvojen 20. avgusta.

Program će pružiti podršku transnacionalnim projektima saradnje u skladu sa prioritetima Strategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR). Geografski fokus programa se poklapa sa oblašću koju pokriva Strategija i obuhvata regione 9 zemalja članica EU (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Nemačka, Rumunija, Slovačka i Slovenija) i 3 zemlje izvan EU (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora). Moldavija i Ukrajina će takođe moći da se kvalifikuju za program kada se bude uspostavilo finansiranje iz Evropskog instrumenta za susedstvo (ENI).

Korina Kretu, evropski komesar za regionalnu politiku je izjavila: “Zadovoljstvo mi je što je usvojen ovaj program. Program je osmišljen tako da direktno doprinese uspešnom sprovođenju Strategije EU za Dunavski region kroz tematske prioritete i podršku upravljanju Strategijom. On treba da pomogne uključenim zemljama da razvijaju projekte sa opipljivim i pozitivnim rezultatima, koji će im omogućiti da i dalje budu privlačno mesto za život, obrazovanje, rad, putovanje investiranje.”

EU će investirati više od 202 miliona evra iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i 19,8 miliona evra iz fonda Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za transnacionalne projekte na teritoriji Podunavlja.

Prvi poziv za podnošenje predloga će biti objavljen u jesen 2015, a događaj koji će obeležiti početak programa planiran je za 23. i 24. septembar u Budimpešti.

Kratak pregled:

Okosnicu Dunavskog transnacionalnog programa čine četiri tematska prioriteta:

  1. Inovativan i društveno odgovoran Dunavski region: promovisanje inovacija, prenosa znanja i preduzetništva
  2. Ekološki Dunavski region: očuvanje i upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom Dunavskog regiona
  3. Bolje povezan i energetski odgovoran Dunavski region: razvoj održivih i bezbednih prevoznih sistema, promovisanje energetske efikasnosti
  4. Dunavski region sa dobrom upravom: podrška sprovođenju Dunavske strategije EU i unapređenje pravnih i političkih okvira za rešavanje glavnih društvenih izazova kao što su politike tržišta rada, obrazovni sistemi, demografske promene, itd.

Kancelarija za nacionalno ekonomsko planiranje u Budimpešti je postavljena za Upravni organ Dunavskog transnacionalnog programa. Aktivnosti projektih partnera će se sufinansirati u iznosu do 84%.

Cilj Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Evropskoj uniji smanjenjem dispariteta među regionima. ERDF će investirati više od 199 milijardi evra u regione Evrope u periodu 2014-2020.

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) pruža finansijsku i tehničku pomoć kao podršku reformama u pristupnim zemljama. IPA podiže kapacitete tih zemalja što dovodi do progresivnih i pozitivnih razvoja u regionu. Za period 2014-2020, IPA ima budžet od oko 11,7 milijardi evra.

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare