ZA NOVI KOLEKTOR POTREBNO JOŠ 2, 5 MILIONA EVRA

LESKOVAC

Na Svetski dana voda, 22. marta, zvanično je označen završetak radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda u Bogojevcu. Ukupna vrednost celog projekta je 24 miliona evra, ali ono neće moći da bude stavljeno u funkciju dok se ne izgradi novi kolektor, za šta je potrebno da se obezbede još 2,5 miliona dinara.

Prava faza projekta, „Linija vode sa delimičnim tretmanom mulja“ je završena i ona je finansirana od strane EU preko IPA fonodva sa 10.460.000 evra. Grad Leskovac je učestvovao finansijski sa aspekta obezbeđenja sredstava za uslove, saglasnosti, dozvole i kompletnom administracijom, kako bi se radovi odvijali nesmetano.

“Predstoji nam da se završi druga faza, a to je „Kompletiranje linije mulja – digestija mulja i proizvodnja biogasa“, koje finansira Vlada Republike Srbije sa 500.000.000 dinara. Očekuje se da se projektovanje, dobijanje dozvola i izgradnja ove faze realizuje za 21 mesec, odnosno da će se izgradnja završiti za 14 meseci od dobijanja građevinske dozvole”, rekao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanovic.
Treća faza odnosi se na proširenje kanalizacione mreže u dužini od oko 90 kilometara u 17 prigradskih naselja sa priključenjem oko 20.000 stanovnika, što se očekuje da će finansirati holandska Vlada, preko ORIO programa sa 7.910.000 evra. Izgradnja bi trebalo da počne aprila 2017. godine i da traje do kraja 2018.

Da bi pregovori bili uspešno završeni, naglasio je Cvetanović, pred grad su od strane holandske Vlade postavljeni ozbiljni uslovi.  A to su: rešiti pitanje dopremanja otpadnih voda do postrojenja, pitanje sanitarne deponije, definisati kriterijume za iznos subvencije za priključenje na kanalizacionu mrežu, kao i cenovnu politiku za pružanje uslege prikupljanja, odvođenja i prerade otpadnih voda, obezbediti uspešno poslovanje „Vodovoda“ kao budućeg korisnika postojenja i mreže i sprovođenje mera u vezi sa prilagođavanjem organizacione strukture i ljudskih resursa.

”Preduslov da postrojenje proradi bila je izgradnja kolektora. Komisija za tehnički prijem nije dala pozitivno mišljenje, niti predlog za izdavanje upotrebne dozvole, već je predložila da se prijem kolektora odbije. Pokušalo se sa njegovom popravkom, ali bezuspešno. Koristeći nalaze komisije za tehnički prijemi uvidom na licu mesta, kada su se pojavila ulegnuća na trasi, na osnovu video snimaka unutrašnjosti čitave trase kolektora i stručnih komentara, na osnovu analize stanja i studije eksperata angažovanih od strane Vlade, došlo se do zaključka da je popravka kolektora necelishodna, jer je oštećeno preko 90 posto cevovoda, i da je potrebno da se sagradi novi kolektor. Protiv odgovornih lica, po službenoj dužnosti, zbog nanete štete investitoru, gradu i republici, podneta je krivična prijava, kao i tužba za nadoknadu totalne štete. Vlada intenzivno radi na iznalaženju izvora sredstava za finansiranje ove izgradnje u vrednosti od oko 2,5 miliona evra i paralelno sa tim radi na organizaciji pripreme tenderske dokumentacije za izbor izvođača za projektovanje  i izvođenje radova na gradskom kolektoru”, rekao je  Cvetanović.

Što se tiče sanitarne deponije, postoji izveštaj i potvrda od rukovodstva kompanije Por Verner i Veber da je deponija spremna da primi svu količinu mulja i da je sagrađena u skladu sa zakonom i propisima Republike Srbije koji važe za ovu oblast, a koji nisu u suprotnosti sa zakonskom regulativom EU.

U pogledu trećeg uslova, jedinica za implementaciju projekta je u saradnji sa nadležnim gradskim službama sačinila pregled socijalno ugroženog stanovništva.

Sa izradom novog tarifnog sistema će se krenuti u aprilu ove godine, u skladu sa akcionim planomi i takođe će biti uključen u ugovor o pružanju usluga. Aktivnosti na definisanju nacrta ugovora o pružanju usluga tretmana – prerade otpadnih voda su, u saradnji sa FOPIP ekspertima, u punom zamahu.
VODOVOD
Iz izveštaja o poslovanju JKP „Vodovod“ na kraju 2014. i 2015. godine jasno se vidi unapređenje poslovanja. Kao dokaz dostavljen je na uvid pregled prihoda i rashoda, iz kojih se vidi da je JKP „Vodovod“ u 2015. godini ostvario ukupan prihod u iznosu od oko 480.000.000 dinara, a ukupne rashode u iznosu od oko 465.000.000 dinara. Ovo govori da je iskazani gubitak u 2014-toj godini 58 miliona dinara, da bi na kraju prošle godine bio iskazan dobitak od preko 11 miliona dinara. Zahvaljujući dobrim i kvalitetnim kadrovima preduzeće je za godinu i po dana transformisano od velikog gubitaša u firmu koja pozitivno posluje, pravi nove objekte i ide krupnim koracima u budućnost, rekao je Cvetanović.

Aktivnosti na definisanju organizacione strukture preduzeća i određivanje položaja postrojenja su završene. Usvojeno je rešenje da je za potrebe njegovog funkcionisanja i održavanja potrebno agažovati 25 radnika, koji već rade u JKP „Vodovod“.

”Ovim smo postali ozbiljni kandidati za očekivana sredstva, kako bismo završili drugu i tređu fazu. Sa Vladom Srbije potpisao sam ugovor na oko 500 miliona dinara za izgradnju druge faze, a za holandskim ambasadorom za treću fazu ugovor u iznosu od oko 8 miliona evra. Sigurni smo da ćemo u narednom periodu sve te objekte završiti, ostaje problem gradskog kolektora, koji će biti završen”, dodao je  Cvetanović, onda kada se pronađu 2,5 miliona evra.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare