VLADI SRBIJE PREDATI ZAHTEVI INICIJATIVE “NOVINARI NE KLEČE”

BEOGRAD

Za težak položaj medijskih radnika i katastrofalno stanje u oblasti javnog informisanja, gde se sistematski suzbija svako istinito i pravovemeno informisanje građana o pitanjima koja su za njih najvažnija, kriva su loša zakonska rešenja ove i prethodnih vlada, ali još više samovolja izvršne vlasti, odsustvo vladavine prava i tolerisanje nezakonitog ponašanja i uticaja na medije nosilaca vlasti, vlasnika i menažmenta medija i različitih moćnih interesnih grupa.

Budući da se približavaju izbori, svesni smo da bi u ovom trenutku traženje zakonskih izmena bilo uzaludno, ali i da, nastavi li se tolerisanje kršenja zakona, ni najbolje zakonsko rešenje ne bi proizvelo nikakav stvarni efekat

Zato od ove Vlade tražimo samo striktno poštovanje zakona koje je u najvećem broju slučajeva na njen predlog izglasala sadašnja skupštinska većina.

Obzirom da su zahtevi koji slede upućeni na šestoro ministara, za njihovo ispunjenje smatramo najdirektnije lično odgovornim predsednika Vlade Aleksandra Vučića.

Od njega očekujemo da će značajan deo svoje energije, kao i nesumnjiv lični uticaj na članove Vlade, uložiti u ispunjenje naših zahteva, a o rezultatima svog zalagaja na ovom polju redovno obaveštavati javnost.
Takođe zahtevamo da u način rada Vlade uvede promene koje će obezbediti da prestane praksa koja je dovela novinare i medije u trenutnu nepodnošljivu situaciju.

Od Aleksandra Vučića zahtevamo i da odmah obavesti javnost o svim svojim ličnim, porodičnim, poslovnim ili poltičkim vezama sa vlasnicima agencija za oglašavanje i trgovinu reklamnim postorom i vremenom, jer je ocena stručne javnosti i antikoruptivnih tela da je ucenjivanje medija od strane ovih preduzeća jedan od najvažnijih mehanizama cenzure i pritisaka na medije.

Naši zahtevi članovima Vlade su sledeći:

1. Od ministra za rad i socijalna pitanja Aleksandra Vulina zahtevamo da smesta izda nalog Inspektoratu rada da ispita:

• tvrdnje o prisiljavanju zaposlenih u privatizovanoj RTV Pančevo da potpišu prostupnice za Srpsku naprednu stranku pod pretnjom otkaza, onosno neproduženja ugovora o radu na određeno vreme, što je protivno članu 18 Zakona o radu i Zakonu o sprečavanju diskriminacije. Da ispita da li je bilo sličnih kršenja zakona u ostalim privatizovanim medijima, pogotovo onima koje je, kao RTV Pančevo, kupio Radoica Milosavljević;

• kod kojih poslodavaca se sprovodi sistematsko zlostavljanje zaposlenih sa ciljem da se oni prisile da izvešavaju suprotno Kodeksu novinarske etike i Zakonu o informisanju, a da se novinari koji na to ne pristaju nateraju da sami daju otkaz, što je suprotno odredbama Zakon o radu i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu;

• u kojim sve medijima se mesecima ne isplaćuju zarade (primer Kragujevac), isplaćuju zarade niže od minimalne cene rada (primer Niš), ne plaća se prekovremeni, noćni i rad praznikom u skladu sa Zakonom ili se ne isplaćuju Zakonom predviđene naknade zarade;

• po kakvim ugovorima rade zaposleni u medijima i da li su ugovori o delu zaključeni za poslove iz osnovne delanosti poslodavca, ugovori o privremenim i povremenim poslovima za redovne poslove koji traju više od 120 dana, ugovori o radu na određeno vreme se produžavaju duže od 24 meseca, dok mnogi zaposleni rade bez ikakvog ugovora, što je sve protivno Zakonu o radu;

• istinitost tvrdnji da se u mnogim medijima u privatnom vlasništvu pretnjama i zastrašivanjem sprečava sindikalno organizovanje zaposlenih što je protivno odredbama Zakona o radu, a predstavlja i krivično delo;

• u kojim medijskim kućama se zaposlenima uskraćuju Zakonom zagarantovana prava na odmor u toku rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor.

Očekujemo da Inspektorat rada bez odlaganja podnese prekršajne prijave iz svoje nadležnosti protiv odgovornih u svim slučajevima kada se utvrdi da je došlo do kršenja zakona, a da, ukoliko se pokaže da u nekim protivzakonitim radnjama ima elemenata krivičnog dela, podnese i krivične prijave.

Od ministra Vulina zahtevamo da interveniše ukoliko Inspektorat ne bude obavljao svoje zakonom predviđene dužnosti ili ih bude obavljao neopravdano sporo, a da odgovorne za to kazni. Takođe zahtevamo da o rezultatima inspekcijskog nadzora redovno, blagovremeno i iscrpno obaveštava javnost.

2. Od ministra privede Željka Sertića zahtevamo da:

• preduzme hitne mere da spreči gašenje medija čija privatizacija nije uspela dok se ne sprovede proces besplatnih akcija zaposlenima koji su za to zainteresovani, budući da je do isteka roka za besplatnu podelu akcija došlo krivicom Agencije za privatizaciju, koja je bila pod nadzorom njegovog ministarstva;

• ispita da li su kupci medija u nedavno završenoj privatizaciji izvršili svoje ugovorne obaveze, pre svega da li su dostavili bankarske garancije, pa ukoliko nisu, da kupoprodajne ugovore raskine, a akcije tih medija podeli zaposlenima;

• omogući podelu 100 odsto akcija medija zaposlenima.

3. Od ministra finansija Dušana Vujovića zahtevamo da:

• odmah izda nalog budžetskoj inspekciji da izvrši kontrolu zakonitosti dodele novca iz budžeta lokalne samouprave medijima neposredno pred privatizaciju ili posle privatizacije, protivno Zakonu o informisanju i medijima (Kragujevac, Niš);

• kao vršilac dužnosti ministra odbrane, proveri da li je u tom ministarstvu bilo prijava za diskriminaciju bilo koje vrste, a naročito rodnu diskriminaciju, s obzirom da ponašanje njegovog prethodnika na tom mestu budi jasne sumnje da je sklon takvom ponašanju. Ukoliko utvrdi da je takvih prijava bilo, zahtevamo da smesta preduzme sve što je u njegovoj nadležnosti da se ti navodi ispitaju i eventualni krivci kazne.

Očekujemo da Budžetska inspekcija bez odlaganja podnese prekršajne prijave iz svoje nadležnosti protiv odgovornih u svim slučajevima kada se utvrdi da je došlo do kršenja zakona, a da, ukoliko se pokaže da u nekim protivzakonitim radnjama ima elemenata krivičnog dela, podnese i krivične prijave.

Od ministra finansija Dušana Vujovića očekujemo da interveniše ukoliko inspekcija ne bude obavljala svoje zakonom predviđene dužnosti ili ih bude obavljala neopravdano sporo, da odgovorne za to kazni, a o rezultatima inspekcijskog nadzora redovno, blagovremeno i iscrpno obaveštava javnost.

4. Od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića tražimo da ubuduće ni na koji način ne komentariše istrage koje su u toku i da podatke o tim istragama ne zloupotrebljava u političke svrhe, već da ostavi zakonom predviđene istražne organe da bez političkih pritisaka rade svoj posao.

Naš zahtev da ministar Stefanović prestane da se neodgovorno ponaša, zastrašuje javnost i vrši pritisak na pravosuđe neosnovanim optužbama na račun novinara i dalje je na snazi.

Tražimo da organi unutrašnje kontrole ovog ministarstva:

• odmah započnu istragu o sumnjama da su pojedini novinari podvgnuti nezakonitoj prismotri i praćenju;

• istraže ko je i na koji način nezakonito dostavljao pojedinim medijima podatke iz evidencije ovog ministarstva, da bi ti podaci bili upotrebljeni u medijskom progonu određenih ličnosti.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova tražimo da ispita da li u ponašanju agencija za oglašavanje i trgovinu oglasnim prostorom ima elemenata krivičnog dela ucene.

5. I dalje tražimo da potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović obavesti javnost o koracima koje je, kao predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije, preduzela da bi stekla uvid u stanju rodne ravnopravnosti u resoru koji je vodio Bratislav Gašić, budući da postoje jasni dokazi o njegovim seksističkim stavovima.

6. Od ministra kulture i informisanja Ivana Tasovca zahtevamo da:

• prati rad navedenih članova Vlade na ispunjenju naših zahteva, da koristeći sva zakonska sredstva koja mu stoje na raspolaganju kao i sav lični uticaj koji ima, insistira da ti zahtevi budu ispunjeni što je pre moguće, kao i da o radu na ispunjenju naših zahteva redovno i iscrpno obaveštava javnost;

• smesta insistira da se u poslovnik Vlade unese obaveza članova Vlade i državnih sekretara da na pitanja novinara odgovore bez izuzetka, pravovremeno, tačno i iscrpno, a da se za nepoštovanje te obaveze predvide najteže moguće posledice po prekršioca;

• pokrene procedure za ustanovljavanje disciplinskih mera za državne službenike koji na pitanja novinara ne odgovore bez izuzetka, pravovremeno, tačno i iscrpno;

• što pre obavesti javnost kako je moguće da novi Zakon o oglašavanju ne previđa mere za sprečavanje monopola na tržištu oglašavanja, sprečavanje zloupotreba i uticaja oglašivača na uređivačku politiku medija, kao i zabranu povezanosti nosilaca državnih funkcija sa agencijama za oglašavanje i trgovinu oglasnim prostorom;

• odmah objavi sve zapisnike sa sastanaka radne grupe za izradu ovog zakona, kao i prepisku i dokumente koje je proizvela radna grupa, kako bi javnost mogla da proceni da li su predstavnici Ministarstva u radnoj grupi izneli ovaj problem i predložili odgovarajuća zakonska rešenja kojima bi se on mogao rešiti ili bar umanjiti;

• objasni koje je mere preduzeo da članovi 49, 50 i 51 Zakona o javnom informisanju i medijima ne ostanu mrtvo slovo na papiru.

Obaveštavamo ministra da ćemo uskoro zvanično zatražiti da obavi razgovor o ovim pitanjima sa delegacijom novinara i novinarki iz cele Srbije. Smatramo da nema pravo da taj razgovor odbije ili izbegne, a očekujemo i da će taj sastanak biti otvoren za medije.

Sva naša saznanja o navedenim nezakonitostima saopštićemo nadležnim istražnim i inspekcijskim organima na njihov zahtev.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare