Većnici usvojili izveštaj o izvršenju budžeta za devet meseci i izglasali rebalans

LESKOVAC

Članovi Gradskog veća Grada Leskovca na svojoj 38. sednici su razmatrali izveštaj o izvršenju budžeta grada Leskovca za period 1.1.2021. – 30.9.2021. godine. Izveštaj je podnela Marija Milosavljević, šef odeljenja za finansije, koja je rekla da su ukupno ostvareni prihodi i primanja i preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina za pomenuti period iznose 3.282.545.499 dinara ili 72% u odnosu na godišnji plan. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke ostvaren je sa 77% u odnosnu na godišnji plan, odnosno u nominalnom iznosu je to 1,6 milijardi dinara, što je u odnosu na isti period prošle godine oko 500 miliona dinara više. U ovoj sumi najznačajniji prihod je od poreza na zarade, koji je iznosio 1,36 milijardi, odnosno 76,1%. Porez od prihoda na samostalne delatnosti doneo je skoro 167 miliona, što je 98,2% od planiranog. Grupa prihoda porez na imovinu ostvarena je sa 73,5 %, odnosno u nominalnom iznosu 366 miliona dinara. Transferi od drugih nivoa vlasti ostvareni su sa 68,7 %, odnosno u budžet se slilo 777,5 miliona dinara.

„Ovo ostvarenje prihoda je više nego zadovoljavajuće, što pokazuje suficit ostvaren na kraju izveštajnog perioda u iznosu od 466,2 miliona dinara, dok je saldo na računu na dan 30.9.2021. godine 524.252.040 dinara“ naglasila je Marija Milosavljlević i dodala da, što se tiče rashodovne strane, rashodi i izdaci u ovom periodu su izvršeni sa 2.757.379.498 dinara, odnosno sa 60,5 % u odnosnu na godišnji plan.

„Kategorija rashodi za zaposleni su izvršeni sa 72,5%, odnosno 876 miliona dinara. Sve obaveze prema upošljenicima i direktnim i indirektnim korisnicima budžeta se redovno isplaćuju. Uredno se servisiraju i sve obaveze po osnovu stalnih troškova, usluga po ugovoru, specijalizovanih usluga, tekućih održavanja, kao i za nabavku materijala. Kategorija ostali rashodi izvršena je sa 90,% (304 miliona) i na to je najviše uticala stavka koja se odnosi na novčane kazne i penale po rešenju sudova, za šta je iz budžeta utrošeno 165 miliona (ostvarenje od 114,1% u odnosu na planirano). Otplata glavnica i kamata ide po ustaljenom redu otplate, a u julu je izmirena poslednja rata kredita uzetog za kapitalne investicije 2006. godine.“

Stefan Kitanović je ocenio ostvarenje budžeta kao zadovoljavajuće.

„Danas imamo neuporedivo bolju situaciju nego što je planirano, jer na računu grada imamo 572 miliona dinara. Prihodi od poreza na zarade i poreza na samostalne delatnosti jasno pokazuju kako funkcioniše privreda u gradu. Na žalost, nije sve idealno, jer imamo nešto što prazni gradsku kasu i odnosi se na novčane kazne i penale po rešenju sudova. Od problema ne bežimo, ali treba imati i u vidu da nije sve u ingerencijama lokalnse samouprave, a za ono što jeste se trudimo i radimo na tome da bude u što boljem ostvarenju i izvršenju. Mora da postoji bolja komunikacija na relaciju lokalna samouprava, sud i advokati kako bi se taj iznos eventulno usmerio na neke druge projekte.“

Miloš Ilić obratio je pažnju na stavku poreza na prihode od samostalne delatnosti, rekavši da ta brojka ukazuje na godišnji rast od 25% po ovoj osnovi.

„Ovo je značajno jer je to rezultat višegodišnje aktivnosti lokalne samouprave i državnih organa na promociji i stvaranju uslova za prirodni razvoj poslova. Mi imamo mnoge investitore, što je dobro, ali ovo smo sami kreirali i trudićemo se da ga održimo. Više ljudi ne čekaju da im neko drugi tražiu posao, kao nekad, sada sami u sve većoj meri kreiraju svoj posao, nalaze povoljan ambijent i uspevaju da obezbede prihode za seve i svoju porodicu.“

Pred većnicima se našao i šredlogh Odluke o izmenama Odluke o budžetu grada Leskovca za 2021. godinu. Razlog za donošenje rebalansa budžeta je korekcija plana pojedinih javnih prihoda i budžetskih primanja i usklađivanje pojedinih iznosa rashoda i izdataka u budžetu sa realnim mogućnostima budžeta, kao i sa samim potrebama korisnika budžeta koje su oni iskazali u svojim potrebama. Ovom odlukom planiraju se ukupni prihodi u iznosu od 4.674.243.000 dinara što je za 118.121.000 dinara više u odnosu na prvobitni plan. Revidirana je pozicija prihoda od poreza na zarade, koji je povećan za 154 miliona dinara, na šta je uticala činjenica da se ovaj prihod, bez obzira na epidemiološku situaciju, ostvaruje odlično, kao i da je deo odloženih poreza i doprinosa iz 2020. došao na naplatu u 2021. godini, ali i usled povećanja broja zaposlenih. Uvećan je i porez na prihod od samostalne delatnosti za 50 miliona dinara. Povećan je prihod od poreza na imovinu, jer je povećan porez na prenos apsolutnih prava nepokretnosti. Za sedam miliona su uvećani i prihodi od firmarina. Umanjeni su transferi od drugih nivoa vlasti za 27,1 miliona dinara, jer su indirektni korisnici budžeta grada dostavili izmenjene finansijske planove u kojima su planirali manji iznos sredstava. Umanjena je i stavka prihoda od prodaje nefinansijske imovine sa 185 na 85 miliona dinara, jer će licitacije biti održane u decembru mesecu i očekuje se prihod u narednoj godini. Rashodi su planirani u iznosu od 4.674.243.000 dinara. Uvećane su naknade u naturi i na ime nabavke novogodišnjih paketića, kao i socijalna davanja zaposlenima. U grupi korišćenje usluga i roba zabeleženo je umanjenje od 47 miliona dinara, jer je došlo do smanjenja rashoda po osnovu nabavke materijala, specijalizovanih usluga i rashoda po osnovu tekućih održavanja, dok su povećani troškovi usluga po ugovoru.

Pred članovima Gradskog veća našao se i Izveštaj o radu za školsku 2020./2021. godinu Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ koji je podnela Marija Rakić, pomoćnik direktora ove ustanove. Ona je rekla da je ta školska godina završena sa 117 vaspitnih i dve bolničke grupe i ukupno 2546 deteta.

„Vaspitno-obrazovni rad realizovan je u 11 objekata, od čega osam u gradu, a po jedan u Grdelici, Vučju i Bratmilovcu. Realizovani su različiti programi i oblici vaspitno-obrazovnog rada i o može se reći da je predškolska ustanova uspešno realizovala svoju delatnost u 2020./2021. godini. Što se planova za školsku 2021./2022. godinu tiče, ona je započeta sa 122 vaspitne grupe i 2506 deteta. Vaspitno-obrazovni rad se i dalje odvija u 11 objekata u skladu sa epidemiloškom situacijom. Prioritetni zadatak je uključivanje dece iz osetljivih grupa i romske zajednice.“

Usvojen je i Operativni plan za inkluziju Roma i Romkinja grada Leskovca za 2021./2022. godinu. Predlog je obrazložio Saša Mladenović, šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, rekavši da je ovaj operativni plan sačinjen u okviru realizacije projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“, kojim je iniciran proces uspostavljanja institucionalnih kapaciteta za planiranje, primenu i praćenje lokalne politike za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Projekat radi na jačanju lokalnih kapaciteta za inkluziju Roma i Romkinja kroz pružanje dodatne podrške postojećim mobilnim timovima za inkluziju i formiranje novih timova u odabranim lokalnim sredinama u kojima se nalaze podstandardna romska naselja.

Prati
Obavesti me o
guest

1 Komentar
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Draga
Draga
2 godine pre

Mešamo pojmove. Ko je kriv za sudske tužbe i penale koje plaćaju gradjani Leskovca? Nisu krivi sudovi , niti gradjani , već direktori koji su doveli do toga da narod tuži. Jedini krivac su direktori i onaj koji ih je postavio , a sada plaća ” penale” od para svih gradjana!