Usvojena Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka

BEOGRAD

Vlada Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020–2025. godine i Akcioni plan kojim se uređuje način njenog sprovođenja.

Cilj Nacionalne strategije je uspostavljanje novog i sveobuhvatnog sistema zaštite i unapređenja prava žrtava i svedoka krivčnih dela u Srbiji koji je usklađen sa međunarodnim i evropskim pravnim standardima.

Ova Nacionalna strategija deo je projekta „Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji“ koji kao izabrani partner Ministarstva pravde sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, a finansira Evropska unija.

Strategija predviđa osnivanje Nacionalne službe za pomoć i podršku žrtvama krivičnih dela u okviru svih viših sudova u Srbiji, kao i Nacionalnu mrežu službi podrške koja će kroz saradnju sa kontakt-tačkama pri javnim tužilaštvima i policiji omogućiti da sve žrtve dobiju blagovremene informacije i podršku na način i u trenutku kada im je to najpotrebnije.

Dalje unapređenje zakonodavnog okvira podrazumevaće i izmenu materijalnog i procesno krivičnog zakonodavstva u cilju usklađivanja sa evropskim standardima u ovoj oblasti. Novi strateški okvir će, između ostalog omogućiti i efikasniju nadoknadu štete žrtvama kroz odlučivanje o imovinsko-pravnom zahtevu već u krivičnom postupku.

U cilju jačanja kapaciteta pravosuđa, na nov i sistematičniji način će se pristupiti i obukama nosilaca pravosudnih funkcija, policajaca i advokata koji rade sa žrtvama i svedocima.

Značajnu ulogu u unapređenju ostvarivanja prava žrtava i svedoka imaće i informacione tehnologije, budući da Strategija predviđa i izradu jedinstvenog registra pružalaca usluga, razvoj sveobuhvatnog sistema za upravljanje bazama podataka i vođenje predmeta za sve pružaoce usluga i formiranje pozivnog centra.

Biće sprovođene i kampanje jačanja svesti javnosti o postojanju, važnosti i ulozi službi za podršku žrtvama u Srbiji, kao i edukacija mreže volontera u ovoj oblasti.

KONTAKT TAČKE – Uz osnivanje 25 službi podrške žrtvama i svedocima koje će postojati u svim višim sudovima u zemlji Nacionalna strategija prediviđa da u svim policijskim upravama i tužilaštvima budu formirane i tzv “kontakt tačke”. To znači da će u ovim institucijama postojati posebno obučeni službenici koji su prošli obuku za prvu komunikaciju sa žrtvama i svedocima. Njihov zadatak biće da žrtvama i svedocima daju informacije o pravima koje imaju, da im objasne šta znači podnošenje krivične prijave, koje službe podrške su im na raspolaganju i koju vrstu pomoći mogu da očekuju.

VRSTE PODRŠKE – Za svaku žrtvu biće urađena individualna procena na osnovu koje će odmah dobiti pomoć koja joj je potrebna.

Primarna podrška podrazumeva pružаnjе nеоphоdnih infоrmаciја о prаvimа i pоlоžајu žrtvе i svеdоkа u krivičnоm pоstupкu; pružаnjе infоrmаciја о dоstupnim službаmа pоdrškе i uslugаmа spеciјаlizоvаnе pоmоći i pоdrškе, individuаlnu prоcеnu spеcifičnih pоtrеbа žrtаvа; pružаnjе еmоtivnе pоdrškе; infоrmisаnjе žrtvе о puštаnju učiniоcа nа slоbоdu.

Specijalizovana pоdrška i pоmоć, između ostalog, pоdrаzumеvа pružаnjе psihоlоškе i psihоsоciјаlnе pоdrškе; mеdicinsku pоmоć; zbrinjаvаnjе u sigurne kuće, pružаnjе bеsplаtnе prаvnе pоmоći; uključivаnjе u individuаlnе i grupnе trеtmаnе rеhаbilitаciје; uključivаnjе u prоgrаmе psihоsоciјаlnоg i еkоnоmskоg оsnаživаnjа.

Prati
Obavesti me o
guest
2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
paralelni sistemi kao znak nesposobnosti
paralelni sistemi kao znak nesposobnosti
1 Avgusta, 2020 10:37 am

Paralelne institucije, paralelne aktivnosti znaci samo paralelno bacen novac zbog nesposobnosti da se organizuje prava aktivnost vec postojece institucije, koja ne radi svoj posao dobro, zbog nemogucnosti da se zbog tog nerada kazne odgovorna lica, zbog nesposobnosti vlasti da rascisti sa nestrucnim, nesposobnim i neodgovornim rukovodstvom, a sve to usled nedostatka autoriteta vlasti koja u sopstvenim redovima ima nepismene, polupismene, nestrucne, skorojevice, bahate, kriminogene. Vlast telefoniranjem utice na sve kljucne sporove. Sta mislte koga je sve kabinet Leskovca i drugih gradova zvao da urgira da se oslobode politicari koje su gonili zbog finansijskih malverzacija?Ove novotarije vise ni na zapadu ne prolaze odakle dolaze. One su trebale da posluze 2000.te kada je bilo prelazno doba, danas odavno vec 20 godina mi nismo bili sposobni da se prestrojimo od komunizma u savremene tokove. Kod nas su jos isti predsednici sudova, tuzioci, nacelnici policije, direktori.

Les idiots
Les idiots
1 Avgusta, 2020 8:57 am

Osim 25 novih sluzbi pri visim sudovima u kojima ce se zaposliti navijaci sns-a, ostalo vec sve postoji. Obuceni radnici za savetodavnu podrsku, formirane sluzbe pri policiji sa ljudima koji su vec prosli obuke, obucene sudije pri nadleznim sudovima, a jedina mozda novina je brza naknada stete zrtvama koju su i do sada mogli da ostvare u vansudskom poravnjanju ili medinaciji. Ova strategija je nazalost jos jedno pranje para kroz projektne honorare koja ce samo omoguciti jos stotinu radnih mesta bez ikakve potrebe.

Проститутки Бишкека
2
0
Ostavite komentar.x
()
x