USVOJEN ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA LESKOVCA

LESKOVAC

(www.novanasarec.org.rs)

Na današnjoj sednici  Gradskog veća usvojen je predlog odluke o završnom računu budžeta grada Leskovca za 2014. godinu. Gradsko veće je predložilo da sednica Skupštine grada bude održana 12. juna, kako bi završni račun bio blagovremeno razmotren i usvojen od strane Skupštine.

 

Budžetski suficit koji je iskazan završnim računom za 2014. godinu iznosi 130 miliona 616 hiljada dinara, i predstavlja razliku između ukupno ostvarenih tekućih prihoda i primanja na osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupno izvršenih rashoda i izdataka za bavaku nefinansijske imovine. Ukupni prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva zaključno sa 31. 12. 2014. godine iznose 2 miljarde 895 miliona 458 hiljada 189 dinara. Ukupni rashodi i izdaci na isti dan bili su 2 milijarde 789 miliona 842 hiljade 638 dinara.

U strukuri prihoda, prihodi i primanja koji imaju nešto manja ostvarenje od planiranog su: porez na  zarade sa 86,2 posto, porez na prihod od imovine sa 6,8 posto, naknada za uređenje građevinskog zemljišta ostvarena je sa 48,3 posto, zbog manjih i slabijih aktivnosti investitora. Novi Zakon o planiranju i izgradnji, koji je bio u najavi, usporio je zahteve investitora, jer on skraćuje vremenski period za izdavanje građevinskih dozvola na 28 dana i daje značajne benifite invetitorima, rekao je načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković. Manji prihodi od planiranih ostvareni su i kod primanja po osnovu prodaje zemljišta, sa 1,6 posto (jer nije održana licitacija za zemljište na pijaci u decembru prošle, već u januaru ove godine).

U delu rashoda, Tričković je izdvojio poziciju kjoja se odnosi na finansiranje redovnog rada političkih partija, 31. 12. 2014. grad Leskovac je u potpunosti izmirio sve obaveze po tom osnovu.

Politika aktivnih mera zapošljavanja koja nije realizovana u toku 2014. godine, kada su pravna i fizička lica podnela dokumentaciju, realizovana je u toku februara i marta tekuće godine. Mesne zajednice su po različitim osnovama direktno iz budžeta dobile 27,9  miliona u cilju rešavanja komunalnih i drugih potreba na svojim teritorijiama. Subvencije poljoprivrednim proizvođačima u toku 2014. godine podeljene su u iznosu od 20,1 milion dinara, a preostali deo od 57 miliona dinara podeljen je u januaru 2015. godine. Nastavljeno je sa politikom dodeljivanja sredstava putem konkursa, odnosno projektnim finansiranjem, i po tom osnovu su korisnici u oblasti socijalne zaštite u toku 2014. godine dobili 20 miliona, sporta 42 miliona i kulture  6 miliona dinara.

U toku 2014. godine isplaćene su i jednokratne naknade najboljim učenicima, umetnicima, studentima i sportistima u iznosu od 6,5 miliona dinara. Do značajnog prekoračenja, kada je o rashodima reč, došlo je kod novčanih kazni i penala po rešenju sudova i sudskih tela. Prinudnim putem u toku 2014. godine je naplaćeno 60,28 miliona. To je značajno smanjenje u odnosu na prethodne godine, recimo, u 2012. godini taj iznos je bio 100,2 miliona, u 2013. – 84 miliona. I u tekućoj godini je veliki procenat izvršenja putem prinudnih naplata, ali je značajno manji u odnosu na ranije godine, zaključio je Tričković.

Kod sredsatva koja su dodeljivana putem odluka Gradskog veća, dolazilo je do prekoračenja, a u materijalu je i objašnjeno zbog čega su takve odluke donošene. Nedostaje izveštaj revizorske kuće jer je postupak revizije završnog računa budžeta za 2014. godine u toku, što će biti predmet razmatranja neke od narednih sednica Gradskog veća i Skupštine.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare