Usvojen parvilnik o podršci mladim talentima

LESKOVAC

Gradsko veće je usvojilo Pravilnik o načinu ostvarivanja prava za podršku mladim talentima sa teritorije grada Leskovca, kao i predlog odluke o raspodeli sredstava za rad Kancelarije za mlade u 2017. godini iz budžeta grada Leskovca.
Kako je rekao koodinator Kancelarije za mlade Aleksandar Stojanović, Pravilnikom se bliže određuju način, merila i kriterijumi za podšku mladim talentima, za šta su sredstva planirana u budžetu grada Leskovca. Pravilnikom je utvrđeno da pravo na finansijsku podršku, koja se dodeljuje u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umetnosti, sporta i usavršavanja, imaju mladi od 10 do 30 godina.
Budžetom grada za 2017. godinu za finansiranje projekata “Kancelarija za mlade” predviđena su sredstva u iznosu od 3,5 miliona dinara.
Odlukom o raspodeli sredstava za rad Kancelarije za mlade planirana su sredstva za realizaciju sledećih aktivnosti: program “Aktiviraj se” – million i 300 hiljada dinara, besplatne radionice za mlade – 500.000 dinara, Omladinski klub – 500.000 dinara, Volonterski centar – 200.000 dinara, Karijerni centar – 50.000 dinara, organizovanje manifestacije i događaja – 350.000 dinara i umerežavanje mladih privrednika – 600.000 dinara.
Gradsko veće je na svojoj 35. sednici dalo saglasnost na rešenje o raspodeli sredstava po konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Leskovca za 2016. godinu.
Povodom rešenja o raspodeli sredstava koje je komisija donela prošle godine, Radio Siti d.o.o. Niš i Radio 016 d.o.o Leskovac, inače učesnici kokursa, su pokrenuli upravni spor. Upravni sud Odeljenja u Nišu je 9. februara 2017. doneo presudu kojom je poništio rešenje načelnika Gradske uprave za društvene delatnosti i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Posebno je navedeno da prema nalazu suda “obrazloženje spornog rešenja ne sadrži razloge zbog kojih je tuženi organ odlučio da se sredstva raspodele na način kako je to učinjeno”, te je dužan da donese novo rešenje, u skladu sa presudom suda, obrazložio je ovu tačku Jovan Jović iz Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj.
Postupajući u skladu sa presudom i nalogom suda izvršen je uvid u zapisnik i obrazloženi predlog komisije od 30. marta 2016 godine, kao I uvid u kompletnu konkursnu dokumentaciju i doneto rešenje o raspodeli sredsta za sufinansiranje projektata za 2016. godinu, koje je usvojilo Gradsko veće na ovoj sednici.
Za završetak započetih radova na izgradnji mesne zajednice Velika Sejanica i ambulante iz gradske kase biće odvojeno 350.000 dinara, odlučeno je na sednici.
Gradsko veće je na 35. sednici usvojilo 18 tačaka koje se odnose na odlučivanje po osnovu drugostepenih upravnih rešenja sačinjenih od strane stručne komisije kao stalnog radnog tela veća. Reč je o odlučivanju Gradskog veća kao drugostepenog upravnog organa u upravnim stvarima iz izvorne nadležnosti grada.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare