Usaglasiti radno zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU

BEOGRAD
Zalažemo se za donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu
sa standardima EU i MOR i protivimo se daljoj fragmentaciji radnog
zakonodavstva kojom se smanjuje radnopravna zaštita, saopštila je Fondacija Centar za demokratiju .

Ova Fondacija čestita Međunarodni praznik rada građanima i
građankama Srbije i ukazuje na neophodnost usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa
evropskim standardima, poštovanja radnih prava i prava na dostojanstven rad i život svih
radnika i radnica u Srbiji.
Kao zemlja kandidat za članstvo u EU, svoj pravni sistem ali i praksu treba da prilagodimo
evropskim standardima – da ljudi u Srbiji imaju bolje radnopravno okruženje i zaštitu, bolju
socijalnu zaštitu, efikasniju politiku socijalne inkluzije i da ne budu diskriminisani na radu.
Prema izveštajima Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, pritužbe na diskriminaciju najčešće
se podnose u oblasti rada, a neravnopravnosti su najviše izloženi mladi, žene, osobe sa
invaliditetom, Romi/kinje, pripadnici LGBT populacije, stariji radnici.
Iako je Agenda 2030 UN u cilju 8 održivog razvoja naglasila povezanost dostojanstvenog rada
i ekonomskog rasta, standardi dostojanstvenog rada se ne razvijaju i ne primenjuju
paralelno sa ekonomskim rastom, zaključeno je i na Godišnjoj konferenciji „Ekonomska i
energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“.
Zalažemo se za donošenje novog Zakona o radu koji će biti u skladu sa standardima Evropske
unije i Međunarodne organizacije rada, i protivimo fragmentaciji radnog zakonodavstva
kojom se dodatno umanjuju radna prava.
Fondacija će nastaviti da unapređuje saradnju sa sindikatima, da promoviše sindikalno
udruživanje i da, sa sagovornicima u Srbiji i u Evropskoj uniji, zastupa ogroman značaj
socijalne dimenzije evropske integracije Srbije, navodi se u saopštenju Fondacije Centar za demokratiju. (kraj) CD/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare