Uređuju javne površine i uklanjanuju deponije i po selima

LESKOVAC

Akcija čišćenja divljih deponijai uređewa javnih površina se nastavlja i izvodi se i u leskovačkim selima.

Do sada očišćeno više od 650 lokacija i deponovano preko 7000 tona smeća. Tako je bilo i tokom 2022. godine, gde je sprovedeno na desetine akcija uređanja javnih površenja i čišćenja divljih deponija. Poslednja akcija sprovedena je u Lipovici, gde su Odeljenje za zaštitu životne sredine i JKP „Komunalac“ su u saradnji sa Odeljenjem komunalne milicije i kompanijom PVV, sproveli uređenje javne površine, a pored zgrade mesne zajednice uklonjen je otpad, odnosno divlja deponija, kao i na nekoliko drugih lokacija. Pokošen je park u centru sela, uređene zelene površine u selu.

Akciju uklanjanja divlje deponije sprovodena je i u Jarsenovu, a istovremeno su uređeni kanali i bankine pored puta. U okviru akciji sadnje pod nazivom „Srbija sadi“ na ulazu u Brestovac, kao i u parku u ovom mestu, posađeno je novo drveće, a sve to je deo projekta podržanog od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine. U Vinarcu je akcija uređenja javne površine obavljena na prostoru oko konjičkog kluba, a uklanjena je divlja deponija pored reke.

Akcija je sprovedena i u Donjem Trnjanu. U Vučju je uređena površina oko stare vile Teokarevića, a istovremeno je od nabujalog rastinja očišćeno korito reke Vučjanke, u delu toka od mosta kod Doma zdravlja do pijace. Istovremeno je uklonjena i divlja deponija koja se nalazi pored mosta na reci Božanici, na putu Vučje-Nakrivanj.

Uređeneno i očišćeno je i kupalište na Vučjanki kod hidroelektrane, uz uređenje prilaznog puta košenjem niskog i visokog rastinja. U Turekovcu je uklonjene divlje deponije koje se nalaze kod mosta na reci Jablanici, a radilo se i na košenju bankina pored puta od ambulante prema Lebanskom putu. U selu Donja Lokošnica, pored uklanjanja divljih deponija, odrađena je i akciju uređenja i čišćenja školskog dvorišta, kao i i bankina pored puta. Uklonjena je i divlja deponija u Kumarevu, koja se nalazila na izlazu ka Jelašnici, ispred mosta. U selu Gornja Jajina uklanjena je divlja deponija kod seoskog groblja, kao i oko crkve u selu Rudare. U mestima Čukljenik i Nakrivanj uklonjeno je nisko i visoko rastinja pokraj puta koji vodi od mosta u Čukljeniku prema Nakrivnju, kao i uklanjanje divljih deponija uz uređenje bankina i jarkova pored puta. Uklanjano je nisko i visoko rastinja pokraj puta do Jašunjskih manastira, uz uklanjanje divlje deponije i uređenje bankina i jarkova pored puta koji vodi od mosta na Moravi ka Jašunjskim manastirima.

U Zloćudovu je uklonjena divlja deponija koja je nastala na mestu gde je Savet MZ Zloćudovo godinu dana ranije organizovao akciju „Drvo za naše selo Zloćudovo“, u sklopu koje je zasađeno 500 sadnica topole. Uređenje javnih površina i parkova, kao i uklanjanje divljih deponija pored puta urađeno je i u selu Bogojevcu.

U Maloj Kopašnici kod igrališta i na ulazu u selo, kod mota na Južnoj Moravi, su uklonjene divlje deponije i uređena javna površina, a slična akcija sprovedena je i kod sportskog igrališta u selu Grdanica. U Pečenjevcu, kod crkve i sportskog terena uređena je javna površina, a u istom mestu uklonjena je divlja deponija, kao i u mestima Šišince i Žabljane, te Drćevac, gde se radilo i na uređenju kanala pokraj puta, kao i na sečenju niskog i visokog rastinja od Drćevca prema Oraovici Crkovničkoj. Akcija čišćenja i uređenja javne površine sprovedena je i u selu Bunuški Čufluk, gde je obavljeno i uklanjanje niskog i visokog rastinja i komunalnog otpada, a uređeni su i putni jarkovi u selu. Divlja deponija je otklonjena i u Gornjem Sinkovcu, gde se pored uređenja bankina, radilo i na podkresivanju drveća, niskog i visokog rastinja koja se nalaze pored puta, ali i na čišćenju i poboljšanju vodopropustnosti kanala pokraj puta, a slična akcija sprovedena je i u Oraovici Crkovničkoj.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare