Umesto jedne, šest gradskih uprava

NIŠ

Gradsko veće je usvojilo predlog reorganizacije Gradske uprave koja će ubuduće imati šest novig uprava za šest oblasti koje će pokrivati.  Kadrovski plan za 2021.godinu, koji su gradski većnici usvojili, sadrži prikaz postojećeg broja  zaposlenih u organima Grada,  potreban broj zaposlenih na neodređeno vreme koji su potrebni u godini za koju se donosi kadrovski plan, broj  pripravnika čiji se prijem planira u 2021.godini, broj zaposlenih na određeno vreme zbog povećanog obima posla kao  i broj zaposlenih na određeno vreme u kabinetu gradonačelnika. Prikaz broja zaposlenih vrši se prema zvanjima  u skladu sa organizacionim promenama koje su bile i formiranjem  novih gradskih uprava. Prijem planiranih izvršilaca za 2021.godinu vršiće se sukcesivno u skladu sa potrebama posla i u okviru odobrenih sredstava za iduću godinu.

  ‚‚Organizacija Gradska uprave se sada menja i umesto jedne kako je bilo do sada, vrši se reorganizacija  i predlaže se  šest novih gradskih uprava za šest oblasti‚‚- kazala je Vesna Nešić, sekretar Sekretarijata za građanske poslove Grada Niša.

                 To su Gardska uprava za organe grada i građanska stanja, Gradska uprava za finansije, Gradska uprava za građevinarstvo, Gradska uprava za imovinu i održivi razvoj, Gradska  uprava za društvene delatnosti i Gradska uprava za komunalne  delatnosti i inspekcijske poslove.

                ‚‚Razlog za donošenje ove odluke je u poštovanju načela ekonomičnosti i potrebe da se  stvori moderna uprava koja bi doprinela efikasnijem radu Gradske uprave sa strankama i omogućila  veći stepen odgovornosti i kontrole u radu organa prilikom  obavljanja poslova iz svoje delatnosti‚‚- objasnila je Nešić.

              Nova  organizacija će omogućiti i nova zapošljavanja. Prijem će se vršiti u skladu sa zakonom i potrebama, sukcesifno tokom 2021.godine.

              Slična ali malo drugačija organizacija Gradske uprave je bila i 2016.godine, ali je tada bilo mnogo više uprava dok ih je sada samo šest koje objedinjuju odgovarajuće poslove.

             ‚‚Kada se radi o reorganizaciji gradske uprave ona je posledica činjenice da smo primetili da ima zastoja u nekoj komunikaciji mada je sve rađeno kvalitetno. Sada će  biti šest uprava koje će da sadrže sve ono što je potrebno i približno aktivnostima u oblastima koje one pokrivaju i na taj način će biti rad uprave efikasniji, a građani će biti zadovoljniji time‚‚- zaključio je Predrag Stojanović, gradski većnik resorno zadužen za finansije.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare