U susret klimatskoj pravdi u Sremskoj Mitrovici

LESKOVAC-SREMSKA MITROVICA

 Evropski pokret u Srbiji – Leskovac sprovodi projekat koji se zove “U
susret klimatskoj pravdi”, a koji se tiče klimatskih promena i promena
koje one izazivaju. Iako se smatra da su te promene globalne, od
izuzetnog je značaja uključivanje lokalnih zajednica, s obzirom na to
da se efekti klimatskih promena dešavaju na lokalu i zavise od
karakteristika i kapaciteta lokalnih zajednica. Zahvaljujući ovom
projektu, U EPuS-u smatraju da su u mogućnosti da pomognu lokalnim
opštinama i gradovima u Srbiji u usvajanju novih politika u ovoj
oblasti.

S obzirom da klimatske promene imaju značajne negativne socioekonomske
posledice, neophodno je unapređenje praćenja klimatskih promena kao i
njihovih posledica i donošenje planova adaptacije na negativne aspekte
klimatskih promena. Tako je, na primer, u Sremskoj Mitrovici formirana
Zelena odbornička neformalna grupa 15 odbornika u Skupštini Grada
okupljena oko teme zaštite životne sredine, održivog korišćenja
energije i energetske efikasnosti, zaštite klime i generalno održivog
razvoja. Ova grupa trebalo bi da se poveže sa organizacijama civilnog
društva aktivnim u zaštiti životne sredine, održivog korišćenja
energije i održivog razvoja. Takođe smatraju da, uzimajući u obzir
kompleksnost procesa adaptacija na klimatske promene, neophodno je
omogućiti aktivno prisustvo organizacija civilnog sektora u procesima
donošenja odluka, naročito onih organizacija koje su svojim radom
fokusirane na ranjive sektore i ranjive grupe u smislu adaptacija na
klimatske promene. Organizacije civilnog društva mogu značajno pomoći
u ublažavanju nepovoljnih efekata klimatskih promena u posebno
osetljivim područjima ili na osetljive delove populacije. To se može
postići na različite načine: obrazovanjem, davanjem saveta,
organizovanjem ugroženih delova populacije, uspostavljanjem dijaloga
sa donosiocima odluka, pomaganjem u razvoju posebnih projekata na
lokalnom nivou i sl. Prilagođavanje znači predviđanje negativnih
efekata klimatskih promena i preduzimanje odgovarajućih mera za
sprečavanje ili svođenje na minimum štete koju one mogu izazvati, ili
iskorišćavanje prednosti prilika koje se mogu pojaviti.

Same građane Sremske Mitrovice, s obzirom na geografsku poziciju gde
je ovo mesto i sedište Sremskog okruga, najviše dotiče pitanje
zagađenja vazduha, vode i zemljišta, kao i ekstremne vremenske prilike
kao posledica klimatskih promena i načini adaptacije na njih. Posle
iskustva sa poplavama 2014 godine, suočeni su sa sve dužim sušama i
toplotnim talasima koji nepovoljno utiču na poljoprivredu i
proizvodnju hrane koja zastupljena u Sremu. Građani prepoznaju značaj
planiranja adaptacija na klimatske promene i značaj potrebnih promena
na lokalu, kao i da se sam proces odvija sporije no što bi oni želeli.
Da bi se građani aktivnije uključili u same akcije, potrebno je što
više organizovanih kampanja za podizanje javne svesti i informisanja.
Pored građana i šire javnosti, ciljne grupe ovih kampanja trebalo bi
da budu i donosioci odluka, odnosno sektor vlade i šira javnost.
Građani kroz organizacije civilnog društva, trebalo bi da preuzmu
glavnu ulogu u postavljanju teme klimatskih promena među prioritete u
strategijama i politikama budućeg lokalnog razvoja. Problem je što su
i trenutni kapaciteti organizacija civilnog društva na ovom polju i
dalje skromni te bi one prvo morale da se usmere na njihov
organizacioni razvoj i edukaciju, da bi mogle da učestvuju u razvoju i
donošenju lokalnih politika.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare