U Pčinjskom okrugu 120.000 hrišćana , 60.000 osoba islamske veroispovesti

open Bible, script in blur with focus on palm cross,on sunrise background, Crucifix, Symbol of Faith.

VRANJE-BUJANOVAC-PREŠEVO-SURDULICA-VLADIČIN HAN-TRGOVIŠTE-BOSILEGRAD-LESKOVAC

Prema podacima iz popisa stanovništva obavljenom u 2022. godini, na teritoriji Pčinjskog okruga živi najviše hrišćana, nešto više od 120.000, a 60.000 su osobe islamske veroispovesti.

Popisano je ukupo 193.802 stanovnika (92.273 muškaraca i 96.529 žena). Ukupno hrišćana ima 120.931 (60.674/60.257), od čega je pravoslavnih 117.016 (58.803/58.213), katolika 90 (28/62), protestanata 169 (86/83) i pripadnika ostalih hrišćanskih veroispovesti 3.656 (1.757/1.899). Pripadnika islamske veroispovesti je 60.032 (29.927/30.105), istočnjačkih 5 (4/1), dok su dva muškarca pripadnici ostalih veroispovesti. Agnostika je 25 (18/7), ateista 727 (392/335), a neizjašnjenih po tom pitanju 2.594 (1.334/1.260). Nepoznat podatak je za 9.486 anketiranih (4922/4564).

Na teritoriji Grada Vranja popisano je 66.843 građana (33.326 muškaraca i 33.517 žena). Svega hrišćana je 62.190 (30.909/31.281), od čega pravoslavaca 60.192 (29.948/30.244), katolika 44 (13/31), protestanata 137 (70/67), a pripadnika ostalih hršćanskih veroispovesti 1.817 (878/639). Islamsku veroispovest zastupa 225 (120/105), a istočnjačke 4 (3/1), dok se dvojica muškaraca vode pod ostale veroispovesti. Agnostika ima 14 (11/3), ateista 544 (283/261), a nije se izjasnilo 780 (403/377). Nepoznat podatak je za 3.084 osoba (1.595/1.489).

Na teritoriji Gradske opštine Vranjska Banja popisano je 7.538 stanovika (3.815 muškaraca i 3.258 žena). Svega hrišćana ima 6.584 (3.326/3.258), od čega pravoslavaca 6.279 (3.179/3100). Po jedan muškarac i žena su se izjasnili kao katolici, a jedna ženska osoba je protestantkinja, dok je ostalih hrišćana 302 (146/156). Islamske veroispovesti je njih 5 (2/3). Agnostika je tri i svi su muškarci, dok je među tri ateista jedan muškarac i dve žene. Nije se izjasnilo 127 (70/57), a nema podataka za 816 (413/403).

Na teritoriji opštine Bosilegrad popisano je 6.065 stanovnika (3.109 muškaraca i 2.956 žena). Svega hrišćana je 5.540 (2.813/2.727). Od tog broja pravoslavnih je 5.511 (2.802/2.709, katolika 6 (1/5), jedna ženska osoba je protestanske veroispovesti, a 22 su ostali hrišćani (10/12). Islamskih pripadnika je 9 (7/2). ateista ima 12 (9/3), neizjašnjeno 263 (141/122), a nepozanto 241 (139/102).

Na teritroriji opštine Bujanovac popisano je 41.068 građana (20.684 muškaraca i 20.384 žena). Svega hrišćana ima 10.626 (5.461/5.165), od čeha pravoslavnih 10.203 (5.251/4.952), katolika 6 (1/5), protestanata 16 (8/8), a ostalih 401 (201/200). Islamske veroispovesti je njih 28.254 (14.115/14.139). Ateista je 4 (3/1), neizjašnjeno 340 (166/174), a nepoznato 1.844 (939/905).

Na teritoriji opštine Vladičin Han popisano je 17.532 meštana (8.751 muškarac i 8.781 žena). Svega hrišćana je 16.347 (8.131/8.216), od čega pravoslavnih 16.103 (8.019/8.084), katolika 9 (1/8), trojica muškaraca su protestanti, a ostlih ima 232 (108/124). Islamsku veroispovest zastupa njih 4 (1/3). Agnostika ima 2, po jedan muškarac i žena, ateista 30 (18/12), nije se izjasnilo 396 (197/199), a nepoznat podatak je u 753 slučajeva (403/350).

Na teritoriji opštine Preševo popisano je 33.449 stanovnika (16.676 muškaraca i 16.773 žena). Svega hrišana je 1.599 (851/748), od čega je 1.495 pravoslavaca (797/698), četiri muškaraca su katolici, a ostalih hrišćana je 100 (50/50). Islamske veroispovesti je njh 31.505 (15.671/15.834). Agnostika je 5 (2/3), jedan muškarac je ateista, neizjašnjeno je 16 (6/10), a nepoznat podatak za 323 (145/178).

Na teritoriji opštine Surdulica broj popisanih je 16.991 (8.515 muškaraca i 8.476 žena). Svega hrišćana je 13.944 (6.932/7.012), od čega pravoslavnih 13.315 (6.654/6.661), katolika 16 (6/10), protestanata 11 (5/6), a ostalih hrišćana 602 (267/335). Islamske veroispovesti je njih 30(11/19). Jedan muškarac pripada istočnjačkoj veroispovesti, a jedan je i agnostik. Ateista ima 132 (77/55), nije se izjasnilo 640 (326/314), a nepoznato je 2.243 (1.167/1.076).

Na teritoriji opštine Trgovište popisano je 4.316 osoba (2.397 muškaraca i 1.919 žena). Svega hrišćana je 4.101 (2.251/1.850), od gega pravoslavaca 3.918 (2.153/1.765), katolika 3 (1/2), a ostalih 180 (97/83). Među ateistima je jedna žena, nije se izjasnilo 32 (25/7), a nepoznat podatak je za 182 osobe (121/61).

Među 6.647.003 stanovnika (3.231.978 muškaraca i 3.415.025 žena) u Republici Srbiji ukupno hrišćanskoj veroispovesti pripada 5.758.719 popisanih (2.782.483 muškaraca/2.976.236 žena). Pravoslavnih je 5.387.426 (2.612.486/2.774.940), katolika 257.269 (116.609/140.660), protestanata 54.678 (25.546/29.132), a ostale hrišćanske veroispovesti 59.346 (27.842/31.504). Kao pripadnici islamske veroispovesti ss izjasnilo 278.212 stanovnika (140.665/137.547). Judaističkoj veri pripada 602 (298/304), a istočnjačkim veroispovestima 1207 (698/509), te ostalim veroispovestima 500 (297/203). Agnostika je 8.654 (4.806/3.848), a ateista 74.139 (40.456/33.683). Nije se izjasnilo njih 169.486 (79.895/89.591), a nepoznat podatak je za 355.484 popisanih (182.390/173.104). (kraj) IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare