U Medveđi najveći deo opštinskog budžeta za plate

MEDVEĐA

Ovogodišni budžet opštine Medveđa planiran je u iznosu ode 687.562.184 dinara.

Od ove sume ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 620.579.547 dinara, dok su preneta neutrošena sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 66.982.637 dinara. Poreski prihodi doneće u opštinsku kasu 145,5 miliona, od čega 99,5 kao porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a 31,4 miliona se očekuje od poreza na imovinu. Neporeski prihodi donose 116,8, a transferi 280,5 miliona dinara.

Što se rashoda tiče, najveći iznos 495,6 miliona, su tekući rashodi, od čega 180,3 rashodi za zaposlene, 175,9 korišćenje roba i usluga, 28,9 subvencije, a transferi ostalim nivoima vlasti 63 miliona. Za funkcionisanje skupštine opštine namenjeno je 11,2 miliona, a za funkcionisanje izvršnih organa 11,5.

Planom rashoda po programima, između ostalog, najveća planirana izdvajanja su za opšte usluge lokalne samouprave (164,3 miliona), organizaciju saobraćaja i saobraćajnu infrastrukturu (162,3), komunalne delatnosti (59,6), predškolsko vaspitanje (63 miliona), osnovno obrazovanje (48,3), srednješkolsko obrazovanje (9,4), socijalna i dečja zaštita (30,6), razvoj kulture i informisanja (37,8), razvoj turizma (22,4), razvoj sporta i omladine (20,5), dok je za poljoprivredu i ruralni razvoj namenjeno 8,4 miliona…

Predviđeni kapitalni projekti su izgradnja ulice kod SUP-a, za šta je predviđeno 30 miliona dinara, nabavka minibusa za potrebe prevoza seioskog stanovništva na teritoriji opštine Medveđa (8,4 miliona), rekonstrukcija i sanacija vodovoda Lece-Drence-Gajtan (12 miliona), a planirani su i izdaci za standardne projekte, kao što su parterno uređenje prostora u Medveđi i Sijarinskoj Banji (5,1 milion), izrada projektno tehničke dokumentacije (šest miliona), nabavka priključnih delova za radnu mašinu (10 miliona) i uređenje zone C4 u Medveđi (2,5 miliona).

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare