NA JUGU ZARADE NIŽE ZA 24 POSTO U ODNOSU NA REPUBLIKU

LESKOVAC-VRANJE

Na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga samo  je 17 posto više zaposlenih u odnosu na nezaposlene, pokazuju podaci Regionalne privredne komore iz Leskovca.

 

Rezultate poslovanja ostvarene u periodu januar – oktobar 2015. godine na području ova dva okruga karakteriše veći obim industrijske proizvodnje, pad spoljnotrgovinske razmene (pad izvoza od 8 posto, rast uvoza od 1,8 posto), veći prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji i smanjenje broja nezaposlenih lica

 

Na području koje pokriva RPKL, a to je Jablanički i Pčinjski okrug, u 2015. godini radile su 3.242 kompanije i 10.120 radnji sa oko 73.755 zaposlenih  osoba.

Ovo područje u ukupnim privrednim rezultatima na nivou Srbije u spoljnotrgovinskoj razmeni učestvuje sa 1,7 posto, u uvozu sa 1,3 posto, u izvozu sa 2,2 posto, brojem aktivnih kompanija sa 2,6 posto i brojem zaposlenih lica sa 4,2 posto.

Rezultate poslovanja ostvarene u periodu januar – oktobar 2015. godine na području ova dva okruga karakterišu veći obim industrijske proizvodnje, pad spoljnotrgovinske razmene (pad izvoza od 8 posto, rast uvoza od 1,8 posto), veći prinosi u poljoprivrednoj proizvodnji i smanjenje broja nezaposlenih lica.

Što se tiče kretanja industrijske proizvodnje u 2015. godini, u oktobru ona je veća za 0,5 posto u odnosu na isti period 2014. godine. Kada se posmatraju indeksi industrijske proizvodnje po sektorima, jedino u sektoru prerađivačke industrije postoji povećanje od 0,5 posto. U prerađivačkoj industriji na našem području zastupljeno je 17 privrednih grana, a rast je ostvaren u osam. U sektoru rudarstva i snadevanja električnom energijom, gasom i vodom zabeležen je pad indeksa industrijskog obima proizvodnje u odnosu na 2014. godinu. Kod netrajnih i trajnih proizvoda za široku potrošnju zabeleženo je povećanje proizvodnje u odnosu na 2014. godinu, dok je kod kapitalnih proizvoda i energije došlo do pada u odnosu na 2014. godinu.

Kada je reč o spoljnotrgovinskoj razmeni u prvih devet meseci 2015. godine, ukupna ostvarena razmena iznosi 460,1 miliona dolara, i ona, u odnosu na isti period prošle godine, beleži pad od 4 posto. Izvoz iznosi 254,7 miliona, što je za 8 posto manje u odnosu na 2014, dok je ostvaren uvoz od 205,4 milona dolara, što predstavlja rast od 1,8 posto. U ovoj godini za prvih 10 meseci ostvaren je suficit u iznosu od 49,3 miliona dolara, ali je on, u odnosu na 2014. godinu, manji za 27,1 milion dolara.

Kretanja u spoljnotrgovinskoj razmeni pokazuju, u periodu od 2011. do 2015. godine, da je uvoz bio najveći u toku 2014. godine, kao i izvoz. Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri regiona su Nemačka sa 81,4 miliona dolara, zatim sledi Italija sa 63,5 miliona dolara, Bugarska sa 32, Makedonija sa 31,5 miliona dolara i Slovenija sa 27,5 miliona dolara. Ukupna razmena sa zemljama EU ostvaruje se u iznosu od 68 procenata, sa zemljama CEFTE 12,6 procenata, i sa ostalim zemljama 19,4 procenata.

Kao i prethodnih godina, i u 2015. jedan od izvora finansiranja-kreditiranja na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga bio je Fond za razvoj Republike Srbije. U odnosu na 2014. godinu broj upućenih zahteva za kreditiranje i odobrenih sredstava od strane Fonda u 2015. znatno je veći.

Prema podacima Privrednog suda u Leskovcu, na području RPKL u stečaju se nalazi 109 preduzeća. Međutim, stečaj ne znači i gašenje firme po automatizmu, već u neku ruku predstavlja pravni okvir na osnovu koga bi preduzeća mogla da se spasu. Odlukom Vlade samo 17 preduzeća u Republici Srbiji nalazi se u postupku restrukturiranja po posebnim kriterijumima, i ona imaju zaštitu od naplete poverilaca u narednih godinu dana, kako bi mogla da se pripreme za privatizaciju. Sa područja Jablaničkog i Pčinjskog okruga među njima je jedino HK „Jumko“ AD Vranje. Dva velika preduzeća sa područja Jablaničkog okruga, „Nevena“ Leskovac i „Porečje“ Vučje našla su se u postupku stečaja.

Prosečno isplaćena zarada na području Jablaničkog i Pčinjskog okruga u oktobru je iznosila 33 hiljade 670 dinara, i manja je za 24 procenata u odnosu na republički prosek, koji je iznosio 44.124 dinara. Isplaćene neto zarade u Jablaničkom okrugu iznosile su 33.460 dinara, a u Pčinjskom okrugu 33.381 dinar. Gledano po opštinama, u Jablaničkom okrugu najveća zarada ostvarena je u opštini Medveđa, 38.636 dinara, a najniža u Lebanu – 30.114 dinara. U Pčinjskom okrugu najveća zarada isplaćena je u opštini Surdulica, 37.840 dinara, a najniža u opštini Trgovište, 27.248 dinara.

Ukoliko se posmatraju zapošljenost i nezapošljenost, na području dva okruga na jugu Srbije evidentirano je ukupno 61.616 zapošljenih osoba, u Jablaničkom okrugu 33.002 osoba, a u Pčinjskom okrugu 28.604 osoba. Ukupno je zaposleno 73.755 ljudi. Ovo je, inače, podatak iz marta 2015, jer Zavod za statisiku nije obajvio novije podatke, zato što je u toku analiza prelaska na novi sistem administrativne obrade podataka o broju zaposlenih. Ukoliko se posmatra odnos zaposlenih i nezaposlenih, može se konstatovati da na području koje pokriva RPKL ima samo 17 posto više zaposlenih u odnosu na nezaposlene osobe

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare