Tričković : Leskovac ne spada u zadužene gradove

LESKOVAC

 

Leskovac ne spada u zadužene gradove, rekao je danas načelnik Gradske uprave za finansije Dalibor Tričković na sednici  Gradskog veća, prvoj u novom sazivu nakon lokalnih izbora, na kojoj je usvojen i predlog odluke o završnom računa grada Leskovca za 2015. godinu.

 

Po završnom računu iskazan je ukupan suficit od 44 miliona 67 hiljada 545 dinara. Što se tiče konsolidovanog završnog računa koji obuhvata i ostale budžetske korisnike koji se finansiraju iz budžeta grada, ukupan suficit iznosi 51 milion 953 hiljade dinara. Ukupno ostvareni prihodi i primanja i preneta i neutrošena sredstva na dan 31. 12. 2015.  godine iznose 3 milijarde 193 miliona 201 hiljada 320 dinara, ukupni rashodi i izdaci  3 milijarde 43 miliona 132 hiljade dinara, rekao je Tričković.

Prema klasifikaciji prihoda, grupa prihoda porez na dobit, dohodak i kapitalne dobitke ostvarena je sa milijardu 122 miliona 665 hiljada dinara, ili 91,6 posto. Grupa prihoda porez na imovinu ostvarena je sa 309 miliona 813 hiljada 853 dinara, grupa prihoda porez na dobra i usluge sa 96, 4 miliona dinara, ili 102,5 procenata. Od komunalne takse na firme u toku 2015. godine naplaćeno je 48,5 miliona dinara, a po osnovu transfernih sredstava iz republičkog budžeta gradu Leskovcu je prihodovano milijardu 93 miliona 191 hiljada  736 dinara, odnoso 105,1 posto. Od prihoda od imovine ostvareno je 94,8 miliona, po osnovu prodaje dobara i usluga ostvareni su prihodi od 59 miliona, a primanja od prodaje zemljišta u strukturi prihoda učestvuju sa 76,5 miliona dinara. Ggrad Leskovac se u toku 2015. godine zadužio za 153 miliona dinara.

„Analizirajući prihodnu stranu, kada poredimo 2013, 2014. i 2015. godinu možemo reći da izvorni prihodi imaju znatno veće učešće u toku 2015. godine u odnosu na prethodne dve godine. Gledajući samo porez na imovinu koji utvrđuje i naplaćuje lokalna samouprava, od 123,6 miliona u toku 2013. godine u toku 2014. on je porastao na 178,1 miliona, da bi naplata poreza na imovinu u toku 2015. godine bila izvršena sa 244,1 milion dinara, bez povećanja osnovice za oporezivanje kod poreskih obveznika, dodao je  Dalibor Tričković.

U toku 2015. godine grad Leskovac je ukupno vratio 153,3 miliona dinara kredita, glavnice, i kamate 20,7 miliona. Obaveze po osnovu vraćanja uzetih kredita iz prethonih godina u ukupnim rashodima učestvuju sa svega 5 procenata, tako da grad Leskovac ne spada u kategoriju zaduženih lokalnih samouprava, koje ne mogu da vraćaju obaveze po osnovu uzetih kredita, zaključio je Tričković.

Rashodna strana u ketegoriji rashodi za zaposlene izvrešana je sa 97,4 procenata, a u kategoriji korišćenja usluga i roba sa 81,5 procenata. Izvršenje je manje od plana što je rezultat uštede po pojedinim rashodnim pozicijama, nezavršetka radova i njihovog neplaćanja u toku 2015. godine, ali i obaveza koje po osnovu izvršenih radova nisu dospele u toku 2015. godine već će biti izmirene u 2016. godini.

Za tekuće i kapitalne subvencije grad Leskovac je u toku 2015. godine izdvojio 289 miliona dinara, a za dotacije i transfere 398,4 miliona dinara. Po osnovu naknade za socijanu zaštitu iz budžeta je izdvojeno 44,8 miliona dinara, a iz budžeta su isplaćene i dotacije organizacijama i uduženjima građana u visini od 90 miliona dinara. Prinudnim putem i na osnovu pravosnažnih sudskih presuda skinuto je sa računa budžeta grada 61,6 miliona dinara, i to po osnovu nerešenih imovinskih pitanja, naknade štete za ujede pasa lutalica, ali kao i troškove racionalizacije iz 2010. godine.

Investicije koje su plaćene u toku 2015. godine iznose 252,5 miliona dinara, a po osnovu uzetih kredita na kontu otplate glavnice duga smanjena je obaveza za 153,3 miliona dinara.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare