Teva završila preuzimanje Actavis Genericsa

JERUSALIM

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) i Allergan plc (NYSE: AGN) danas su objavili da je Teva završila akviziciju generičkog poslovanja Allergana (Actavis Generics) a Pavle Marjanović, direktor Actavisa u Beogradu, kaže da će “ovim spajanjem, Actavis u Srbiji, u čijem sastavu posluju fabrika Zdravlje AD u Leskovcu i Actavis d.o.o. u Beogradu,  omogućiti pacijentima i zdravstvenom sistemu Srbije pristup jednom od najvećih portfolija savremenih (prvoklasnih)  lekova i terapija na svetu”.

 

“Ovom strateškom akvizicijom spajaju se dve vodeće generičke kompanije komplementarnih snaga, istraživačko-razvojnih kapaciteta, proizvoda u fazi pred stavljanje na tržište, portfolija, globalne prisutnosti, operativnih mreža i kultura. Rezultat je snažnija i konkurentnija Teva, dobro pozicionirana za nastavak rasta na globalnom tržištu koje se kontinuirano razvija, za korišćenje prilika koje nudi vrlo privlačno globalno i američko tržište generičkih lekova i za omogućavanje pristupa najkvalitetnijim generičkim lekovima po najkonkurentnijim cenama, stvarajući vrednost za pacijente, zdravstvene sisteme  i investitore  u celom svetu.

„Akvizicija Actavis Genericsa događa se u trenutku u kojem je Teva jača nego ikada i u generičkom i u specialty poslovanju“, rekao je Erez Vigodman, predsednik i izvršni direktor Teve. „Akvizicijom Actavis Genericsa stvaramo novu Tevu sa čvrstim temeljima, znatno ojačanim finansijskim profilom i diversifikovanim izvorima prihoda i zarade, oslonjenima na snažan razvoj generičkih i specialty proizvoda. Na tim temeljima očekujemo višegodišnji rast bruto i neto prihoda i značajan tok novca.”

G. Vigodman nastavlja: „Uvereni smo da možemo da realizujemo planirane sinergije, našim akcionarima  osiguramo rast koji je u osnovi ove akvizicije, te da brzo integrišemo  Actavis Generics u Tevu. Osim toga, kao rezultat našeg ojačanog finansijskog profila nakon ove transakcije bićemo u još boljem položaju da iskoristimo Tevine istraživačko-razvojne kapacitete za rast bruto prihoda i širenje našeg portfolija. Veći tok novca u udruženoj kompaniji omogućiće brzo smanjenje duga i nastavak alokacije kapitala, s naglaskom na jačanje specialty portfolija  i proizvoda u fazi pred stavljanje na tržište kao i povećanje povrata akcionarima.”

Nakon ove akvizicije Teva ima oko 338 registracija proizvoda koje čekaju odobrenje američke Agencije za hranu i lekove (FDA) i vodeći first-to-file položaj sa oko 115 skraćenih zahteva za odobrenje novog leka (ANDA) u SAD-u. U Evropi će, nakon prodaje nekih proizvoda, Tevin razvoj lekova koji su u fazi pred stavljanje na tržište omogućiće puštanje više od 5.000 proizvoda u regiji. Na tržištima u rastu, koja uključuju Aziju, Afriku, Južnu Ameriku, Bliski istok, Rusiju i ZND, oko 600 proizvoda čeka na odobrenje. U 2017. godini Teva planira plasiranje na tržište oko 1.500 generičkih proizvoda.

Tevini su proizvodi u poslednjoj deceniji rezultirali uštedama u američkom zdravstvenom sistemu u iznosu od oko 215 milijardi dolara, a kao rezultat akvizicije ovaj će broj nastaviti ubrzano da raste.

Pavle Marjanović, Actavis d.o.o.

Actavis PavleMarjanovic

„Ovim spajanjem, Actavis u Srbiji, u čijem sastavu posluju fabrika Zdravlje AD u Leskovcu i Actavis d.o.o. u Beogradu,  omogućiće pacijentima i zdravstvenom sistemu Srbije pristup jednom od najvećih portfolija savremenih (prvoklasnih)  lekova i terapija na svetu. Actavis će nastaviti sa kontinuiranim, stabilnim snabdevanjem tržišta Srbije svim svojim proizvodima uz očekivano proširenje portfolija savremenim i efikasnim lekovima kojih do sada nije bilo na našem tržištu.Takođe, Actavis će i u buduće razvijati partnerski odnos sa svim bitnim činiocima u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u Srbiji”, izjavio je dr Pavle Marjanović, generalni direktor Actavis d.o.o.

Povećan komercijalni doseg na globalnom nivou

Akvizicijom Actavis Generics-a Teva jača svoje međunarodne komercijalne mogućnosti i u značajnoj meri globalizuje prodaju i istraživačko-razvojnu mrežu. Teva u svetu nudi najveću paletu s više od 1.800 lekova i 16.000 proizvoda i komercijalno je prisutna na 80 tržišta, što uključuje jedno od prva tri mesta u više od 40 zemalja te globalno vođstvo na svim ključnim globalnim tržištima.

Finansijski podaci

U Tevi se do kraja 2019. godine očekuju uštede kroz sinergije troškova i poreskih izdataka u iznosu od oko 1,4 milijarde američkih dolara godišnje, uklanjanjem dupliranja i neefikasnosti na globalnom nivou i primenom ekonomije razmera.

Allergan plc dobio je 33,43 milijarde dolara u gotovini i oko 100 miliona Tevinih akcija.

Snažan udruženi globalni vodeći tim i zaposleni s izuzetnim iskustvom

Ove dve kompanije imaju slične kulture i strategije, a Teva će iskoristiti znanja i veštine iz obe organizacije. Kombinovani i prošireni tim višeg menadžmenta čine menadžeri Teve i Actavisa, a strukturiran je na način da se iskoriste talenti iz obe organizacije kako bi nova kompanija kapitalizovala svoj prošireni globalni komercijalni uticaj i Tevinu snagu vodećeg proizvođača generičkih lekova u svetu. S takvom strukturom kompanija je spremna da prvoga dana po zaključenju transakcije maksimizuje  rast u svim svojim globalnim poslovanjima.

Operativna integracija i spremnost

Od najave akvizicije u julu 2015. godine integracijski timovi Teve i Actavis Generics-a intenzivno su planirali integraciju kako bi osigurali punu operativnost kombinovane kompanije odmah po završetku transakcije. Kao rezultat tih aktivnosti Teva će odmah početi koristiti prednosti akvizicije Actavis Generics-a.

– Bojan Jović, Zdravlje AD

Actavis BojanJovic_

„Kontinuirano unapređenje u svim segmentima poslovanja i povećanje obima proizvodnje u fabrici Zdravlje u Leskovcu u prethodnom periodu, kao i vrhunski standardi po kojima poslujemo, snažna su osnova za brzu i uspešnu integraciju fabrike Zdravlje, koja je u potpunosti spremna i posvećena da za klijente i krajnje korisnike na domaćem i još većem broju tržišta širom sveta obezbedi najsavremenije generičke farmaceutske proizvode vrhunskog kvaliteta”, rekao je Bojan Jović, generalni direktor fabrike Zdravlje AD u Leskovcu.

O kompaniji Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE i TASE: TEVA) je vodeća globalna farmaceutska kompanija koja pruža prvoklasna zdravstvena rešenja posvećena milionima pacijenata koji ih koriste svakoga dana. Sa sedištem u Izraelu, Teva je najveći  proizvođač generičkih lekova na svetu,  sa snažnim portfoliom od preko 1.800 molekula za proizvodnju širokog spektra generičkih proizvoda u gotovo svakoj od terapeutskih oblasti. U domenu specijalizovanih lekova, Teva ima vodeću svetsku poziciju u inovativnoj terapiji poremećaja centralnog nervnog sistema, uključujući tu i bol, kao i snažan portfolio respiratornih proizvoda. Teva integriše svoje kapacitete u domenu generičke i specijalizovane farmaceutske industrije u okviru svog globalnog sektora za istraživanje i razvoj kako bi stvorila nove pristupe u ispunjavanju otvorenih potreba pacijenata kroz spoj mogućnosti za razvoj lekova i medicinskih sredstava, usluga i tehnologija. Tevini neto prihodi u 2015. godini iznosili su 19,7 milijardi dolara. Za detaljnije informacije, posetite www.tevapharm.com.

Tevina Safe Harbor izjava u skladu sa američkim zakonom „Private Securities Litigation Reform Act of 1995“:

Ovo saopštenje sadrži izjave koje se odnose na budućnost, koje su zasnovane na sadašnjim uverenjima i očekivanjima menadžmenta tako da uključuju izvesne poznate i nepoznate rizike i neizvesnosti koje bi mogle da utiču tako da se naši budući rezultati, performanse ili ostvarenja znatno razlikuju od rezultata, performanse ili ostvarenja koja su izneta ili implicirana u ovakvim izjavama o budućnosti. Značajni činioci koji mogu da uzrokuju ili doprinesu navedenim razlikama podrazumevaju rizike koji se odnose na: našu sposobnost da razvijemo i komercijalizujemo dodatne farmaceutske proizvode; konkurenciju naših specijalizovanih proizvoda, pogotovu Copaxone® (koji se suočava sa konkurencijom oralnih alternative i generičkih verzija); našu sposobnost da iskoristimo kupovinu globalnog generičkog poslovanja (Actavis) kompanije Allergan plc’s i da ostvarimo očekivane pogodnosti ove kupovine (i vremena realizacije takvih pogodnosti); činjenicu da ćemo nakon kupovine Actavisa u mnogo većoj meri nego ranije biti zavisni od našeg generičkog farmaceutskog poslovanja;  potencijalna ograničenja u našim mogućnostima da se uključimo u dodatne transakcije ili zaduživanja kao posledicu značajnih dugovanja za koja ćemo preuzeti obaveze kako bismo finansirali kupovinu Actavisa; činjenicu da ćemo u izvesnom periodu nakon okončanja kupovine Actavisa imati znatno manje gotovinskog novca na raspolaganju nego ranije, što bi moglo negativno da se odrazi na našu mogućnost za rast; mogućnost materijalnih kazni, penala i drugih sankcija, kao i drugih neželjenih posledica koje proisteknu iz naših tekućih FCPA istraga i pratećih pitanja; našu sposobnost da ostvarimo očekivane rezultate na osnovu investicija u naš sistem razvoja specijalizovanih i drugih proizvoda; našu sposobnost da identifikujemo i da se uspešno nadmećemo u adekvatnim ciljanim kupovinama ili licencnim mogućnostima, ili da realizujemo i integrišemo ostvarene kupovine; obim u kome svaki problem u proizvodnji ili kontroli kvaliteta može da nanese štetu našoj reputaciji kvaliteta proizvodnje i iziskuje skupocene korektivne mere; pojačana kontrola od strane državnih vlasti u SAD i Evropi u domenu naših patentnih sporazuma; našu izloženost fluktuaciji kursa i restrikcijama, kao i kreditnim rizicima; efektivnosti naših patenata, poverljivosti sporazuma i ostalih mera za zaštitu prava intelektualne svojine naših specijalizovanih proizvoda; efekte reformi zdravstvene regulative i cena, refundiranja i pokrivanja farmaceutskih proizvoda; konkurenciju u odnosu na naše generičke proizvode, kako zbog ostalih farmaceutskih kompanija tako i zbog pojačanog državnog pritiska na cene lekova; istrage od strane vlasti u oblasti prodajnih i marketinških praksi, pogotovu za naše specijalizovane farmaceutske proizvode; neželjene posledice političkih ili ekonomskih nestabilnosti, ozbiljnih sukoba ili terorističkih činova po naše značajne poslovne operacije širom sveta; prekidi u našem lancu snabdevanja ili problem sa internim ili informacionim sistemima trećih lica koji negative utiču na naše kompleksne proizvodne procese; značajni prekidi u našim sistemima informacionih tehnologija ili  kršenje bezbednosti naših podataka; konkurencija prema našem specijalizovanom farmaceutskom poslovanju od strane kompanija sa većim resursima i mogućnostima; uticaj kontinuirane konsolidacije naših distributera i klijenata; smanjene mogućnosti za dobijanje ekskluzivnosti na tržištu SAD za značajne nove generičke proizvode; potencijalne obaveze u SAD, Evropi i drugim tržištima za prodaju generičkih proizvoda pre konačnog rešenja o nerešenom patentnom sporu; naša potencijalna izloženost obavezama koje proističu iz zahteva prema proizvodima koji nisu pokriveni osiguranjem; svaki neuspeh u regrutaciji ili očuvanju ključnih zaposlenih, ili privlačenju dodatnih talenata za izvršni i menadžment tim; svaka neusaglašenost sa kompleksnim zahtevima izveštavanja i obaveza plaćanja u domenu zdravstvenih sistema (Medicare i Medicaid); značajne odštete koje se odnose na nematerijalna sredstva, goodwill i svojinu, fabrike i opremu; efekte povećanog uticaja i našeg oslanjanja na pristup tržištima kapitala; potencijalna značajna povećanja poreskih obaveza; uticaj naše ukupne efektivne poreske stope prekida ili isteka vladinih programa ili poreskih olakšica, ili promena u našem poslovanju; promene patentnih zakona koje mogu imati neželjene posledice na našu mogućnost da proizvodimo naše proizvode na najefikasniji način; rizike vezane za životnu sredinu; i ostale faktore koji se pominju u našem Godišnjem izveštaju na obrascu 20-F za godinu zaključno sa 31. Decembrom 2015. i u drugim našim dokumentima koje smo predali američkom “SEC-u” (U.S. Securities and Exchange Commission). Izjave koje se odnose na budućnost govore isključivo iz perspektive dana u kome su date tako da ne preuzimamo nikakvu odgovornost da ažuriramo ili revidiramo bilo koju izjavu vezanu za budućnost ili drugu informaciju, usled novih informacija, budućih događaja ili bilo kog drugog razloga”, navodi se u saopštenju koje prenosimo u integralnoj verziji.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare