Svega 22 odsto zdravstvenih ustanova ima finansijsku kontrolu i upravljanje svojim računima

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC-VRANJE-NIŠ

Iako je u javnom interesu da zdravstvene ustanove preduzmu mere kako bi u što kraćem roku uspostavile sistem finansijskog upravljanja i kontrole, te internu reviziju, jer raspolažu značajnim javnim sredstvima, to je, do sada uradilo svega 22 odsto domova zdravlja, bolnica, instituta i zavoda.

Zdravstvene ustanove, kako je u izveštaju konstatovala Državna revizorska institucija, nisu obezbedile odgovarajuću zaštitu neovlašćenom pristupu sredstvima I informacijama, nisu usaglasile interne akte sa aktima više pravne snage, a pojedine nisu ni usvojile interna akta i procedura . Takva situacija je nedopustiva, ako se uzme u obzir da su tekući rashodi za 344 zdravstvene ustanove u Srbiji, u 2018. godini, na primer, iznosili 238 milijardi dinara, što je 11,5 odsto ukupnih javnih rashoda.

         U cilju ekonomičnijeg, efikasnijeg i efektivnijeg trošenja para izdvojenih za pružanje usluga zdravstvene zaštite, potrebno je da ustanove uspostave efikasan sistem interne finansijske kontrole, uz edukaciju i podizanje svesti svih zaposlenih o važnosti tog procesa.

Većina, medjutim, iako je donela odredjena akta, nije ni započela uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole. Samo 38 od 173  zdravstvene ustanove, koje su odgovorile na upitnik DRI, uspostavilo je internu reviziju. Od onih koje to nisu uradile, 12 nije preduzelo nikakve aktivnosti u vezi sa tim, 29 ima u planu da pokrene postupak, a 19 je predložilo osnivaču uspostavljanje interne revizije.

           Čak 28 procenata koje nisu ni započele process, smatra da im to nije obaveza, a one koje su uvele internu reviziju, to nisu uradile na propisan način, što nameće zaključak da zaposleni na ovim poslovima nisu dovoljno obučeni.

Državna revizorska institucija je, na osnovu dosadašnjeg  učinka zdravstvenih ustanova u postupku uvodjenja interne finansijske revizije, napravile rang liste, na kojima leskovačke , odnosno ustanove iz okruga, ne zauzimaju baš visoke pozicije.

Tako je u kategoriji : primarna zdravstvena zaštita, Dom zdravlja Leskovac na 157. mestu sa 16, od 2o maksimalnih poena, dok su domovi zdravlja Vlasotince, Lebane, Medvedja i Bojnik na 45., 64., 106. i 109.mestu.

Kad je u pitanju sekundarni nivo zaštite, opšta bolnica Leskovac zauzima 63.mesto sa 10 bodova, na tercijarnom nivou, Specijalna bolnica Gejzer, sakupila je 17, a Zavod za javno zdravlje Leskovac, kao ustanova koja pruža usluge na više nivoa, na 17. je mestu ima isto toliko bodova.

Državna revizorska institucija je rang liste napravila na osnovu odgovora na niz pitanja, kojima se od ustanova tražilo da detaljno opišu šta su preduzele u postupku upostavljanja sistema finansijskog upravljanja i uvodjenja interne kontrole.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare