STOKVIS :ZA PET GODINA SRBIJA ZNAČAJNO NAPREDOVALA

BEOGRAD

Dosadašnji ambadsador Holandije  u Srbiji Loran Stokvis rekao je u nedavnom intervjuu za Regionalnu

informativnu agenciju JUGpress i leskovački nedeljnik Nova Naša reč  da je  Srbija mnogo uradila na putu ka EU ali posao nije završen

JUGpress/NNR : Kako ocenjujete pridruživanje Srbije Evropskoj Uniji, koje su
oblasti sa najvećim pomacima a koje su “problematične” u smislu
napretka?

Stokvis – Za ovih pet godina,  otkako sam ovde u Srbiji,  primetio sam
veliki napredak. Srbija je najpre postala zemlja kandidat, otvorili
ste pregovore i mi sada radimo na otvaranju poglavlja pregovora.
Ostvarili ste  ciljeve Briselskog  sporazuma između Kosova i Srbije.
Mislim da ste postigli i velike uspehe u odnosima sa  Evropskom
Unijom.

Mnogo je poslova koji su  urađeni interno, imate četiri veoma bitna
zakona koji  su usvojeni, Zakon o dozvolama za izgradnju, Zakon o
privatizaciji, Zakon o bankrotstvu. Ostvarili ste mnogo pomaka u
približavanju Evropskoj Uniji.

Da, vidan je veliki napredak za ovih pet godina, otkako sam ovde, ali
to ne znači da je posao završen.  Mislim da je to dobar početak ali da
ima još mnogo toga da se uradi. Ono o čemu govorim je, najpre
finalizacija transformacije ekonomskog sistema, tranzicija iz jednog u
drugi ekonomski sistem, a ovo obuhvata privatizaciju, reorganizaciju
javnih preduzeća, koja je od velikog značaja.

Takođe je bitno da se pripremite za tržište EU, što znači da će biti
vrlo važno da imate manje komplikovan  i efikasniji sistem za
izdavanje dozvola, što će omogućiti da se stvari kreću brže. I treće
moraćete svoju centralnu i lokalnu administraciju da organizujete što
efikasnije, zatim,  ćete morati da usvojite mnogo evropskih zakona,
što iznosi oko 150.000 stranica osnovnih zakona, i mnogo
implementacionih zakona. Moraćete da imate implementacione zakone,
moraćete i da implementirate zakone.

Takođe je  veoma bitno da u  pristupnom procesu imate sudstvo, koje je
nezavisno, profesionalno, efektivno i takođe socijalno odgovorno,
kao uslužni servis građanima.  Mislim da je ovo veoma važna stvar.

Onda imamo tu i pitanja manjina. A  pošto ste u holandskoj ambasadi,
to nisu samo prava nacionalnih manjina, nego govorim o pravima LGBT,
kao i o pravima žena, pravima dece,.

Dakle, ima mnogo toga da se uradi, ali sam ja optimista, jer ste već
dosta toga uradili.  Treba pomenuti  da  rad, koji je uložen do sada,
da bi se postigli dobri međususedski odnosi, treba nastaviti, kako bi
se formiro  jak temelj u vašem regionu. Jer, ulazak u EU takođe znači
i dobre međuodnose i aktivne odnose između suseda.

P6300183

JUGpress/NNR :  Kako vidite dalji put Srbije ka EU? Da li je realnost očekivati
otvaranje prvih pogljavlja ubrzo?

Stokvis -Mislim da se približavamo kontroli dokumenata u kojima je
Srbija završila skrining svog zakonodavstva i upoređivanje u odnosu na
zakonodavstvo EU. Ostaje da se vidi šta je potrebno uraditi kako bi se
prešlo iz postojeće u novu situaciju u zakonodavstvu. Treba spremiti i
akcioni plan za to. Hteo bih da čestitam srpskim vlastima kao i svima
koji su u tome učestvovali, mislim da je oko 3000 ljudi bilo uključeno
u ovaj proces, kako bi se blagovremeno pripremili akcioni planovi. I
mislim da je poglavlje 24 već u stadijumu tehničke spremnosti, kako bi
EU izvršila proveru i da, onda, odlučimo kakve ćemo repere za
otvaranje poglavlja da postavimo i otvorimo to poglavlje.

Razumeo sam da i neke prepravke u poglavlju 23 treba uraditi pre nego
što i ono bude spremno, ali je veoma mnogo truda uloženo i u to.
Posmatrano iz ugla Holandije, mi nemamo poteškoća u otvaranju
poglavlja 23, 24, 32 i 35, ako su ona spremna za otvaranje. Takođe će
mnogo toga zavisiti i od toga koliki će se napredak postići, u ovom
momentu, u pregovorima i dijalogu Srbije i Kosova. Ne znam koji će
rezultati  proisteći iz toga, ali sam siguran da će se ovaj dijalog
nastaviti.

JUGpress/NNR :  Kako ocenjujete pregovore u Briselu  i njihove rezultate ?

Stokvis -Iskreno mislim da je je mnogo rada uloženo i stvarno se nadam
da je moguće postići dogovor. Ali, baš kao i vi, nisam za
pregovaračkim stolom. Političke partije su te koje će morati da
pronađu rešenje, mnogo je posla i mogućih rešenja na stolu, tako da
ćemo morati da sačekamo rezultate.

JUGpress/NNR :  Često ste boravili na jugu Srbije u vreme mandata ambasadora.
Kako vidite situaciju tamo i proces integracije Albanaca?

Stokvis -Mislim da je ovo vema važno pitanje za jug Srbije. Veoma je
važno da albanska etnička populacija nađe svoje mesto u srpskom
društvu. Znam da je mnogo posla uloženo u to, vidim napredak u tom
poslu.

Takođe postoji Koordinaciono telo kojim predsedava profesor
Stanković,  koji radi takođe na ovome. Primetio sam i da je veliki
broj ministara posetio jug Srbije u skorijem periodu po pitanju raznih
tema. Mislim da se radi o ekonomskom razvoju, zaštiti prava koje
nacionalne manjine imaju u srpskom zakonu i na srpskoj teritoriji.
Radi se o jeziku, radi se i o integraciji, kako ste rekli, integraciji
u državne institucije.  Holandija je jedna od zemalja koja je
finansirala projekte u ovom pravcu, gde su ljudi sa albanskog govornog
područja došli ovde u Beograd i učili kako da se uključe u sistem rada
administracije. Radili smo to tri godine i to je  veoma dobar
projekat.

P6300187
Naravno, da bi radili u srpskoj administraciji morate imati dobro
poznavanje oficijelnog jezika. Imate svoja prava, imate pravo da
govorite svoj jezika, ali takođe je potrebno dobro znanje srpskog
jezika, jer ne možete raditi u državnoj administraciji bez dobrog
poznavanja zvaničnog jezika. Mislim da je zato ovaj projekat dobar.

Takođe, veoma je dobro što postoji dvojezični Ekonomski fakultet u
Bujanovcu, i što će se uskoro otvoriti porodilište u Preševu. To su
sve znaci pomak unapred, jer to je saradnja centralnih i lokalnih
vlasti, kao i ljudi, u ostarivanju napretka i srećnog života  na jugu
Srbije. To je delimično odgovornost, a delimično i volja, i spremnost
na identifikaciju problema,  centralnih  vlasti da krenu napred.

JUGpress/ NNR : Kakav je Vaš savet Srbiji vezan za ekonomski razvoj?

Stokvis -Vidite, nije moje da dajem ikakav savet, pa ga neću ni dati.
Ali, jasno je da, ukoliko želite da privučete investitora, a mislim da
nisu samo investicije ono što vama treba, već vam trebaju i strane
investicije, kako bi brže napredovali, onda morate stvoriti situaciju
u kojoj će investicije biti dobrodošle. To znači da regulatorna
situacija i okvir moraju biti pogodni za investitore, što znači
harmonizaciju sa EU zakonima, uprošćavanje pravila i procedura, koji
omogućavaju lakše dobijanje potrebnih dokumentata, dozvola i stvarno
razmišljanje o potrebama investitora kako bi ih privukli.

Problem ovog modernog sveta je to što investitori mogu da odu bilo
gde. Vi možete da investirate ovde, možete da investirate u drugim
mestima u Evropi, ili bilo gde u svetu. Zato  vašu ponudu morate
kreirati tako da bude atraktivna, kako bi investitori došli ovde.
Verujem da Srbija ima velike mogućnosti, a mislim da je  jedna od
mogućnosti, koja je veoma bitna, to što ste vi  u blizini tržišta od
gotovo 500.000.000 potrošača, evropskog tržišta. Tako veliko tržište
omogućava da ne morate dugo  da putujete, ne morate da vučete robu sa
druge strane sveta i mislim da je to vaša kompetativna prednost.

Ljudi u Srbiji su vredni, imaju dobro obrazovanje. Zato vas molim da
zadržite nivo obrazovanja, u tehnološkom i modernizacionom smislu.  Ja
neću dati savet, ali mislim da ukoliko želite investicije, morate
stvoriti uslove za njih.

I želim reći samo još poslednju stvar,  mislim da je ona dobro poznata
i vašoj Vladi. Oni rade na tome i ja vidim neke velike investicije
koje dolaze. Ali, radi se i o srednjim i malim preduzećima, za njih je
još važnije da zakonske regulative i procedure budu prihvatljive.

P6300186

UTISCI

JUGpress/NNR : Kakve utiske nosite iz Srbije?

Stokvis -Moja supruga i ja volimo što smo u Srbiji,  ovo je predivna
zemlja.  Imate mesta u Vojvodini koja liče pomalo na Holandiju. Imate
reke, planine,  velike ekonomske mogućnosti.

Velike su mogućnosti u poljoprivrednom sektoru, Holandija bi volela da
sarađuje sa vama u sektoru poljoprivrede, mislim da možemo da vam
donesemo mnogo novih tehnoloških rešenja, a vi imate dosta slobodnog
zemljišta za to, pitanje je samo organizacije.

Siguran sam da je jedini put za vas u EU, kao bi mogli svoje prirodne
resurse da iskoristite sve bolje i bolje, i da usput dostignete
evropske standarde. I lično želim da kažem da volimo što smo ovde, vi
ste divni ljudi sa kojima smo imali divno iskustvo, na neki način
veoma nalik na Holandiju.

KOLEKTOR

JUGpress/NNR : Holandija je značajan novac uložila u izgradnju kolektora za
prečišćavanje otpadnih vioda u Leskovcu. Medjutimj, kolektor još uvek
nije gotov i postoje problem u realizaciji tog projekta. Kakav će biti
stav Holandije  povodom toga?

Stokvis –To je jedan od najvećih projekata koji mi radimo ovde, u
Srbiji. Do sada smo uradili prvu fazu,  nadam se da ćemo moći da
pređemo na drugu fazu. Delegacija iz Holandije treba da dođe, kako bi
videla u kojoj se fazi nalazi projekat. I onda bi mogla da usledi
donacija vredna između 6.000.000 i 8.000.000 evra, zavisno od
izvedenih radova. Radi se i o proširenju i modernizaciji
elektro-solarnog sistema,  koji je sagradjen od strane opštine, kao i
postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, koji je kreiran od strane
Evropske komisije, i vrši se proširenje na okolna sela, što je, bar ja
mislim, veoma dobro za tamošnje stanovnike kao i za prirodnu okolinu.

Iskreno se nadam da ćemo biti u mogućnosti da prevaziđemo poteškoće,
koje zaista postoje, i da ćemo moći da krenemo dalje.

JUGpress/NNR : Koji su najznačajniji projekti koje je Holandija podržala u Srbiji ?

Stokvis –Mi smo se fokusirali na projekte iz oblasti vladavine prava i
neki od većih projekata, koje smo radili u skorije vreme,  su baš iz
ove oblasti. Drugo,  mi smo jedna od zemalja, pored Velike Britanije,
koja je pokrenula inicijativu da se na dnevni red stavi zaštita
uzbunjivača, a takođe radimo i mnogo na temi prava LGBT, ljudskih
prava. Mi  radimo dosta na tome.  Mislim da je Srbija značajno
napredovala u tom pravcu. Radi se o nediskriminaciji,  radi se o
slobodi svih da uživaju svoja ljudska prava, i da budu u mogućnosti da
budu sigurni u svoja prava. Da mogu da šetaju. Mislim da je divno što
je to omogućeno na prošlogodišnjoj Paradi ponosa, drago mi je što je
ovo druga po redu parada  i da je prošla u najboljem redi i da smo
mogli da je održimo.

Sve u svemu, Holandija je uložila u projekte oko 50.000.000 evra, ali
je tu radila i na ekološkim projektima. Mi smo takođe pomagali
nacionalnim parkovima, u projektima vezanim za eko-kulturu, a takođe
smo imali i projekte iz oblasti kulture. Imamo široku paletu
projekata, kako bi smo pokazali svoju solidarnost sa Srbijom,  i da
pomognemo u nekim tačkama, kako bi se pokrenuli napred.

KORUPCIJA

Još jedna oblast za koju smo jako zainteresovani je „kako se boriti sa
korupcijom“. Korupcija je, naravno, veoma štetna za društvo. Ako ne
pobedite na nekom konkursu za projekat, zato što je neko to bio u
mogućnosti zbog korupcije, onda se više nećete koncentrisati na
kvalitetet vašeg delovanja, već ćete se koncentrisati na pitanje kako
da uspete na konkursu. Ali, ne samo iz ovih oblasti, već generalno,  u
celom društvu. Zato je veoma bitno da se borimo protiv korupcije. To
nije kukanje bez žrtava. Žrtva korupcije je društvo u celini.

Prati
Obavesti me o
guest

2 Komentara
Najnoviji
Najstariji Najviše glasova
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare
Aleksandar Ristić
Aleksandar Ristić
8 godine pre

Tako je imenjače! Potpisujem svaku tvoju reč!

Djura Leskovac
Djura Leskovac
8 godine pre

Sam naslov mi je u prvom trenu izazvao kiseli osmeh na licu! Ali sam posle čitanja celokupnog teksta, shvatio da pred sobom imam odličan intervju sa veoma kompetentnim sagovornikom. U samom startu ću priznati da Holandija i njeni stanovnici, nikako ne spadaju u grupu mojih omiljenih država i naroda. Ipak i pored toga ne sporim da se od njih može mnogo toga naučiti.

Ovaj čovek na primer, sasvim korektno govori! Iako je diplomata, on na prilično osetljiva pitanja odgovara veoma jasno. Naravno, jasno onima koji to umeju da pročitaju!

Centralna pitanja ovog intervjua su zapravo poverenje i novac! Poverenje je “matematicko-politički” gledano, promenljiva koju ne treba komentarisati, upravo zbog te njene promenljivosti i nestalnosti! Novac je ipak nešto sasvim drugo i on u ovom slučaju predstavlja pitanje svih pitanja. A pitanje koje nas Leskovčane mora posebno da zanima, je isto ono pitanje koje zanima i gospodina Stokvisa:

– Šta je bre bilo sa holandskim parama? – Ili da još više uprostim stvar:

– Di su nizozemski novci?!

Sam gospodin ambasador, ovom prilikom govori o razdoblju od 5 godina. Kao što znamo, prve 2. godine su sasvim jasne i maloj deci, iako uvaženi diplomata to nije rekao. A nije to rekao, baš zato što je diplomata!

Poslednje 3. godine su ipak poprilična zona sumraka!

Zbog dobrobiti grada Leskovca i naraštaja koji će i pored svega ostati u njemu, bilo bi dobro da ovaj intervju pročitaju i oni koji snose odgovornost za te 3 godine! Naročito bi morali da ih zanimaju oni delovi intervjua, u kojima je reči o dosadašnjim i eventualnim budućim ulaganjima Holandije u naš grad!!! A posebnu pažnju bi ipak morali da obrate na samu završnicu ovog teksta, u kojoj se govori o najvećoj pošasti današnjeg Leskovca. O Korupciji!!!

O da!!! Veoma je uočljiva! Uostalom, zar bi njegova ekselencija uopšte govorila o tome da je nema???