Srbija na začelju po količini otpada, ali i po recikliranju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

BEOGRAD

( EurActiv)

Srbija se po količini proizvedenog komunalnog otpada po glavi stanovnika, uz Poljsku i Rumuniju, nalazi na dnu liste evropskih zemalja.

Sa druge strane, najveći deo otpada u Srbiji se odlaže na deponijama, reciklira se samo veoma mali deo, a kompostiranje i prirodno razlaganje otpada ili njegova upotreba za dobijanje energije u Srbiji se ne primenjuju, pokazuje istraživanje evropske statističke agencije Eurostat.

Prosečni iznos otpada po glavi stanovnika u Evrpskoj uniji iznosio je u 2017. godini 487 kilograma. To je samo neznatno više nego godinu dana ranije, kada je iznosio 486 kilograma, pokazuje najnovije istraživanje Eurostata. Količina otpada dostigla je najnižu tačku 2014. godine, sa 478 kilograma, i od tada je konstantno u blagom porastu.

Ukupno u tonama, u EU je u 2017. godini napravljeno 249.238.000 tona otpada, od toga najviše u Nemačkoj, 52.342.000 tona. U Srbiji je proizvedeno 2.150.000 tona otpada, pokazalo je istraživanje koje je pored zemalja EU obuhvatilo i zemlje kandidate za članstvo i Švajcarsku.

Količna otpada po osobi varira od zemlje do zemlje, pa je tako u pet zemalja EU u 2017. godini premašila 600 kilograma po osobi. To su Danska sa 781 kilogramom, Kipar sa 637, Nemačka sa 633, Luksemburg sa 607 i Malta sa 604 kilograma kućnog otpada po stanovniku.

Sa druge strane, tri su zemlje u kojima je u 2017. godini proizvedeno manje od 350 kilograma otpada po glavi stanovnika, i to su Poljska sa 315 kilograma, Srbija sa 306 i Rumunija sa 274 kilograma otpada.

U EU se od prosečnih 487 kilograma otpada na neki način obradi 480 kilograma, od čega se veliki deo koristi za ponovno dobijanje sirovina ili energije, ili se otpad, ako je u pitanju organski, kompostira i prirodno razlaže.

U EU je 2017. godine u proseku 30% otpada reciklirano, 17% kompostirano, 28% spaljeno, od čega je najveći deo iskorišćen za dobijanje energije, a 24% komunalnog otpada je uskladišteno na deponijama.

U Srbiji situacija je drugačija, pošto je od proizvedenih 306 kilograma otpada, obrađeno samo 257 kilograma, od kojih je čak 256 kilograma završilo na deponijama, a jedan kilogram po osobi iskorišćen za dobijanje sekundarnih sirovina.

U regionu, u BiH su u 2017. godini proizvedena 352 kilograma otpada po osobi, u Makedoniji 366, u Hrvatskoj 416 kilograma, Albaniji 436 kilgrama, dok za Crnu goru nema novih podataka, ali je ta količina u 2016. godini iznosila 518 kilograma.

U tretmanu otpada prednjači Hrvatska, sa obrađenih 399 kilograma, a po iskorišćenosti otpada za dobijanje sirovina ističu se ponovo Hrvatska, i Albanija, sa 89, odnosno 76 kilograma recikliranog otpada od ukupne količine.

U Hrvatskoj se, prema podacima Eurostata, kao jedinoj zemlji regiona sprovodi i kompostiranje i rastakanje organskog otpada, a inače je za zemlje Balkana karakteristično da ubedljivo najveći deo otpada završi na deponijama.

Iztraživanje Eurostata pokazuje da su najveći proizvođači otpada u Evropi ujedno i najvredniji recikleri. Tako Nemačka, na 633 kilograma proizvedenog otpada, za sekundarne sirovine reciklira 311 kilograma, a još 117 kilograma se prevara u kompost.

Danska reciklira 213 kilograma otpada, Švajcarska 217, Norveška 216 kilograma, a Slovenija, koja je 2017. godine proizvela 471 kilogram otpada po osobi, reciklirala je 199 kilograma.

U Sloveniji su dodatna 73 kilograma otpada kompostirana, a u tom načinu zbrinjavanja otpada u Evropi prednjači Austrija sa kompostirana 182 od ukupno 570 kilograma otpada u 2017. godini.

Izvor: EURACTIV.rs

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare