SIVA EKONOMIJA I RAD NA CRNO NAJVEĆI PROBLEMI

LESKOVAC

Dodavanjem vanrednih akcijskih kontrola, kako sa državnog, tako i sa nivoa okruga, inspekcijski organi u ovoj godini su postigli zapažene rezultate, rekao je danas     načelnik Jablaničkog upravnog okruga Božidar Stojijlković.

On je objasnio   da je  sanitarna inspekcija ostvarila  2.835 kontrola, inspekcija rada 1.703, veterinarska inspekcija 2.225, poljoprivredna inspekcija 1062, fitosanitarna inspekcja 330, vodna inspekcija 338, šumarsko-lovna inspekicja 322, inspekcija za drumski saobraćaj 785, turistička inspekcija 281 kontrolu, inspekcija za zaštitu životne sredine 185, tržišna inspekcija 1.249, komunalna inspekcija 117 i prosvetna inspekcija 131 kontrolu. To znači da je na području Jablaničkog okruga ostvareno 11.540 kontrola svih inspekcijskih službi.

„Posebno je naglasak dat na borbu protiv sive ekonomije u svim sverama društva. Naročito želimo da ukažemo na pojavu neregistrovanih subjekata i neprijavljenih radnika u skladu sa Zakonm o radu i radnim odnosima, poznatom kao rad na crno, kao i izbegavanje poštovanja Zakona o finansijskim tokovima novca, odnosno izdavanje fiskalnih računa. Kod pravnih subjekata pronađeno je 503 slučajeva rada na crno, samo u jednoj kontroli maloprodajnih objekata evidentirano je 50 radnika koji nisu bili prijavljeni. Ono što je najvažnije, kod svih pravnih subjekata kod kojih je utvrđeno nezakonito držanje radnika, inspekcijska služba je vršila ponovnu kontrolu. Otkriveno je 15 nergistrovanih subjekata“, rekao je Stojiljković.

Posebno su značajne kontrole prevoza putnika i kontole ugostiteljskih objekata namenjenih organizaciji proslava.

Gotovo u svim ugostiteljskim objektima utvrđene su nepravilnosti u delu neprijavljenih radnika, kao i delu neevidentiranja fiskalnih računa.

U nepoštovanju zakona prednjače uslužne delatnosti, naročito Zakona o radu.

U delatnostima ugostiteljstvo, trgovina na malo, prevoz putnika i zanatske radnje ove pojave naročito su izražene, rekao je Stojiljković.

 

Svakako najzanimljivija tema je suzbijanje rada na crno i sive ekonomije. Načelnica inspekcija rada Svetlana Marjanović rekla je da je u cilju postizanja boljih rezultata primenjivana razmena inspektora, tako da su inspekotri iz našeg okruga vršili konktole u Pirotu.

Generalno gledano, rada na crno ima i on je u porastu, svake nedelje pronađe se 30 do 40 neprijavljenih radnika kod više poslodavaca. Interesantno je to da rada na crno kod većih poslodavaca koji zapošljavaju više radnika, kao što su „Jura“, „Falke“, „Džinsi“, rada na crno nema, već se on uočava kod sitnijih preduzetnika koji zapošljavaju manje radnika. Ove pojave mogu da se spreče i smanje jedino stalnim kontrolama i ponavljanjem nadzora i kada poslodavac prijavi radnika.

 

Broj inspektrora koji pokrivaju Jablanički orkug nije dovoljan, pa je podnet zahtev za prijem još četiri inspektora, što će zavisiti od Vlade. Što se tiče rezultata rada inspekcijskih službi, veterinarska inspekcija je plan ostvarila 100 posto, poljoprivredna inspekcija 138 posto, vodna ispekcija 150 posto, šumarsko-lovna inspekcija 151 itd. Svi ovi rezultati ukazuju na veću angažovanost i bolje rezultate rada inspekcijskih službi. Međutim, to ne mora da znači da su uspesi postignuti i u kvalitativnom delu i da su smanjeni neki propusti i pritivzakonite radnje. Težnja je da se smanje sve te nepravilnosti i na tome će se raditi u sledećoj godini, rekao je Stojiljković i dodao:

“Pored rada na crno, problem su i ugostiteljski objekti i izdavanje fiskalnih računa prilikom organizovanja proslava. Preko 20 objekata svake subote i nedelje organizuje proslave, neki to apsolutno ne evidentiraju, neki evidentiraju kao da je to bilo 100 dinara po stolici, dok neki izdaju svaki deseti račun. Od toga ne samo da ima štetu država, već i oni koji rade u ugostiteljskim objektima. Dakle, inspekcijski organi će imati još više zadataka i obaveza u idućoj godini.

 

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare