Sednica Štaba za vanredne situacije bez komandanta

LESKOVAC

Svoju prvu sednicu Štab za vanredne situacije je održao bez komandanta, bivšeg gradonačelnika Gorana Cvetanovića.

Na pitanje novinarke Regionalne informativne agencije JUGpress zašto on predsedava Štabom, a ne Cvetanović, kao skoro uvek do sada , Nenad Simić nije odgovorio već je samo rekao da on predsedava današnjom sednicom kao načelnik Štaba za vanredne situacije.

Cvetanović se od decembarskih izbora samo jednom zvanično pojavio pred medijima, što je apsolutno nesvojstveno njemu, pa su zato i danas bili komentari među novinarima na tu temu.

No, na današnjoj sednici najpre je dostavljena informacija o epidemiološkoj situaciji na teritoriji Grada Leskovca o kretanju zaraznih bolesti za period od 1.12023.-31.12.2023. godine. VD direktor Zavoda za javno zdravlje Ivan Sokolović rekao je da je u pomenutom periodu obolelo 20233 osoba.

„U grupi crevnih zaraznih bolesti obolelo je 15 osoba, od toga od salmoneloze obolelo je 13, a od lučenja uzr.dr. salmoneloza dve osobe. Od respiratornih zaraznih bolesti na teritoriji grada Leskovca obolelo je 2012 osoba, od toga od kovid-19 obolelo je 1987 osoba, od pertusisa (veliki kašalj) 12 osoba, tuberkoloze 8 osoba, influence (grip) 5 osoba. Od velikog kašlja od 12 obolelih osoba 8 je muškog i 4 ženskog pola. Najveći broj obolelih je u dobnoj grupi 10 do 14 godina gde je obolelo 8 osoba i to 5 ženskog i 3 muškog pola. Svi oboleli su uredno vakcinisani što nam govori da je trajanje vakcinalnog imuniteta kod velikog kašlja do 10 godina. Od Zoonoza u prošloj godini obolele su tri osobe i to po jedna osoba od ehinokoka, hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom i od tularemije. Od ostalih zaraznih bolesti obolele su tri osobe i to od hepatitisa C dve, a od nosilaštva HBs Ag jedna osoba. Prijavljene su i tri epidemije zaraznih bolesti i to: Epidemija zarazne bolesti kovid 19 na odeljenju rehabilitacije Opšte bolnice Leskovac gde je od je 36 eksponiranih osoba obolelo 7 osoba i hospitalizovana jedna. Epidemija zarazne bolesti kovid 19 na odeljenju kardiologije internističke službe Opšte bolnice Leskovac gde je od je 78 eksponiranih osoba, obolelo 5 osoba i hospitalizovane su 3 osobe. Epidemija zarazne bolesti kovid 19 u Ustanovi za odrasle i starije gde je od 55 eksponiranih osoba obolelo 17 osoba.“

GODIŠNjI IZVEŠTAJ

Milan Popović, šef Odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove, podneo je predlog Godišnjeg izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije Grada Leskovca u 2023. godini i rekao da su u izveštaju obrađene redovne i vanredne sednice štaba u 2023. godine uz detaljna obrazloženja, glavne aktivnosti nadležnih institucija tokom vanredne situacije, kao i aktivnosti štaba u merama oporavka.

„Ukupno je bilo šest sednica, dve redovne i četiri vanrednog karaktera. Imali smo dve vanredne situacije, jednu izazvanu klizištem, a drugu u naseljenim mestima Pečenjevce, Čekmin. Lipovica, Podrimce, Dušanovo, Belanovac i Karađorđevac usled pojave poplavnog talasa. U tim situacijama je štab blagovremeno i u skladu sa zakonskim okvirom reagovao, radeći kako na preventivno delu, tako i na zaštiti i spašavanju stanovništva i imovine u obe situacije. Štab poseduje savremenu opremu spremnu za aktivnost u svakom pogledu i u svakoj situaciji.“

CRVENI KRST

Sekretar Crvenog krsta Dragan Tasić informisao je članove štaba o stanju, spremnosti i kapacitetima ove organizacije na području Grada Leskovca, kao i o spremnosti za delovanje u vanrednim situacijama.

„Crveni krst Leskovac ne može da deluje u hitnoj fazi odgovora na nesreću, u evakuaciji i zbrinjavanju unesrećenih, ali može sve svoje kapacitete da stavi na raspolaganje Štabu za vanredne situacije. Distribuiramo u tim slučajevima interventne pakete hrane koji su urađeni po određenim standardima i obaveštavamo Crveni krst Srbije o razmerama nesreće, kako bi se eventualno postavili mobilni timovi za pomoć. U ranoj fazi nesreće organizuju se i timovi za pružanje prve pomoći na terenu, a učestvuje se i u prikupljanju i distribuciji humanitarne pomoći u skladu sa nalozima štaba.“

SIRENE ZA JAVNO UZBUNjIVANjE

Na dnevnom redu našla se i informacija o stanju i dovođenju sistema za javno uzbunjivanje (sirena) u funkciju. Na samoj teritoriji Leskovca postoji više akustičnih izvora (sirena) sa pratećom opremom koji su u prethhodnom periodu pregledani i po potrebi na određenim lokacijam, gde je postojala mogućnost ispada sistema iz normalnog funkcionisanja je izvršen remont. Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove u 2024. godini nastaviće da vrši redovne obilaske i proveru sistema za javno uzbunjivanje, a u planu je i odabir novih lokacija i montaža novih akustičnih izvora na osnovu Studije akustičnosti sistema za javno uzbunjivanje. JVP „Srbijavode“ je u obavezi da vrši pokrivenost akustičniom izvorima (sirenama) određene teritorije Leskovca, odnosno „plavni talas brane Barje“. U njihovom planu je pokrivanje određenog dela teritorije u skladu sa raspoloživim sredstvima. (kraj)IS/LJS

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare