Saveti opštine Medveđa ne rade svoj posao!

MEDVEĐA

Opština Medveđa zaostaje sa osnivanjem savetodavnih tela,
Antikorupcijskog saveta, Saveta za razvoj, Saveta za energetiku i
energetsku efikasnost, Saveta za mlade pri organima opštinske uprave
iz reda zaposlenih, stručnih tela i građanstva, saopštio je Pokret za razvoj Medvedje (PZR).

Tek pre pet dana je formiran Savet za mlade, koji je u agendi izvršne
vlasti u Beogradu postavljen kao peti prioritet, tako da u Medveđi
građani nisu upoznati sa ciljevima, misijom, vizijom i planom
delovanja. Opština Medveđa nema usvojenu Strategiju za brigu o
mladima. Ujedno, nigde se ne pominje koji je akcioni plan rada i šta
su ključni zadaci koji se ciljaju.
Učešće mladih u radu Saveta za mlade pruža im mogućnost da sede za
istim stolom s donosiocima odluka te da ravnopravno s njima učestvuju
u procesu donošenja odluka.

Upućujemo tzv. Savetu za mlade opštine Medveđa sledeće preporuke koje
su preduslov uspešnog delovanja:

1. formiranje Saveta mora biti zasnovano na dobrovoljnosti, bez
plaćanja dnevnica,
2. sastanci mogu biti organizovani on-line, dostavljanjem e-materijala,
3. procenjivanje mora da počne sa konstatovanjem stanja o broju
mladih, obrazovnoj strukturi, zaposlenosti, a ne stranačkoj
pripadnosti,
4. dostavljanje ideja relevantnih stručnjaka, koji imaju autoritet i
kompetencije iz oblasti omladinske politike,
5. usvajanje ciljeva rada, akcionih planova po kvartalima,
polugodišnje i godišnje,
6. monitoring pokazatelja, utvrđivanje rezultata i efekata na
povećanje zadovoljstva mladih koji se ogleda u ostanku u Medveđi i
selima Gornje Jablanice.

Čini se da u Savetu ne postoji koordinacija aktivnosti, a cilj ne sme
biti puko formiranje tima radi tima, tj. zasedanje Saveta bez
primetnih poboljšanja uslova zapošljavanja mladih, osnivanja
preduzetničkih radnji, svaranja uslova za obuke, usavršavanje i
slično.

Kao dobronameran činilac razvoja našeg mesta, Pokret za razvoj Medveđe
će i dalje besplatno savetovati postavljene savetnike koji primaju
ogromne plate, da bi sve naše ideje bile ostverene. Naša snaga je u
realizaciji naših ideja! navodi se u saopštenju Pokreta za razvoj Medvedje.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare