Savet Evrope upozorava da Romima u pandemiji prete i zaraza i diskriminacija

BRISEL

U mnogim delovim Evrope Romima i dalje nedostaju čista voda i sanitarni uređaji. To veoma otežava sprovođenje ključnih higijenskih mera kao što je redovno pranje ruku. Isto tako je u prenaseljenim prostorijama veoma teško efikasno obezbediti mere socijalnog distanciranja i izolacije, ocenio je Savet Evrope. Navodeći da su vlade pojedinih zemalja, kao na primer Slovačke, zatražile od lokalnih organa vlasti da romskim naseljima omoguće neograničen pristup vodi, u saopštenju Komesara za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović naglašeno je da takve mere moraju biti sprovedene hitno, i to kako od lokalnih, tako i od regionalnih vlasti, u svim delovima Evrope u kojima Romima nedostaje pristup vodi i osnovnim sanitarijama.

Savet Evrope je upozorio da je dodatni razlog za zabrinutost i zvdravstvena nega osoba koje žive u neformalnim, odvojenim naseljima, koja i dalje može biti problem, posebno za mnoge Rome koji i dalje nemaju lične isprave ili one koji nisu zdravstveno osigurani.

Problem za brojne Rome u sadašnjoj pandemijskoj krizi predstavlja i gubitak svakodnevnog prihoda i ograničen pristup socijalnim beneficijama, što je često dodatno otežano merama karantina. Moguća posledica je da se ljudi suočavaju sa ozbiljnim poteškoćama u podmirivanju i najosnovnijih potreba, uključujući i ishranu. Sa zatvaranjem škola u kojima deca iz siromašnih porodica često dobijaju jedini primereni, hranljivi obrok, problem postaje još znatno ozbiljniji, upozorava se u saopštenju.

Savet Erope ukazuje i da Romi nomadi, čergari, kojima inače već dugo u nekoliko zapadnovropskih zemalja nedostaju lokacije na kojima mogu da se zaustave, takođe u vreme karantina i izolacije mogu da se suoče sa komplikovanom situacijom. U saopštenju se navodi podatak da putujući Romi na nekoliko lokacija u Francuskoj, na mestima na kojima se inače zaustavljaju, nisu mogli da priključe vodu i struju pošto su vlasnici parcela morali da odu zbog mera izolacije.

Komesarka za ljudska prava Dunja Mijatović je navela i da je upoznata sa slučajevima da su Romi u svetlu krize u nekim delovima Evrope pretvarani u žrtvene jarce i bili meta govora mržnje.

Kao primer je navela Bugarsku, gde su pojedini političari i mediji Rome proglasili za zdravstvenu pretnju i zatražili da se protiv njih sprovedu posebne mere. Lokalne vlasti u toj zemlji su oko pojedinih romskih naselja uspostavile kontrolne punktove kako bi sproveli mere karantina, a u jednom slučaju je oko romskog naselja podignuta i ograda.

Savet Evrope je upozorio da u postojećim okolnostima mere koje obezbeđuju pridržavanje pravila izolacije mogu biti opravdane, ali da se one ne mogu selektivno primenjivati protiv ljudi na osnovu njihove etničke pripadnosti.

U saopštenju je vladama upućen poziv da implementiraju krizne planove koji će Romima omogućiti podjednak nivo informisanosti kao i svima ostalima i pre svega pun pristup osnovnim sanitarnim pogodnostima, u prvom redu čistoj vodi, kako bi bili u stanju da se nose sa pandemijom.

Takođe je ocenjeno da nevladine organizacije, aktivisti, zdravstveni radnici i lideri zajednica, koji su angažovani na obaveštavanju, praćenju situacije i ispunjavanju osnovnih potreba zajednice, ne smeju biti ostavljeni da se sami sučavaju sa ovom situacijom, već treba da dobiju sredstva i podršku od vlasti.

U postojećoj situaciji, nema mesta za govor mržnje i diskriminatorne mere, pošto one samo produbljuju strahove i podele u društvu, a za prevazilaženje pandemije potrebni su jedinstvo i solidarnost, zaključuje se u saopštenju Saveta Evrope.

Izvor: EURACTIV.rs

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare