Samo jedan kapitalni projekat završen od 12 planiranih za period od 2019-2021. godine

LESKOVAC

Na 52. sednici Gradskog veća Grada Leskovca razmatrani su izveštaji koji se odnose na realizaciju Programa kapitalnih investicija Grada Leskovca za period 2019-2021. 2021. i 2022. godinu. U obrazloženju je Jelena Živković navela da program kapitalnih investicija grada Leskovca za period od 2019. do 2021. godine sadrži 12 projekata, a samo jedan je kompletno završen i to izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda.

„Realizacija svih ostalih je više ili manje odmakla i biće gotovi tokom ove i naredne godine. Planom implementacije za 2021. godinu predviđeno je 68 projekata. U potpunosti je realizovano 37, delimično 16, dok 15 nije započeto. Kod pojedinih je preostalo plaćanje poslednje situacije, a nezapočeti će biti realizovani u ovoj godini. Zato smo uputili zahtev svim nosiocima, odnosno predlagačima da svoje planove za tekuću godinu objedine u isti dokument. Za sada, radi se o 90 projekata, koji su u nadležnosti odeljenja Gradske uprave, pojedinih institucija i javnih preduzeća.“

Gradski većnici su razmatrali i tačku koja se ticala Programa praćenja kvaliteta površinskih vodotokova u 2022./2023. godini. Ovim dokumentom definisana su merna mesta i parametri kontrole kvaliteta površinskih voda Južne Morave, Veternice, Vučjanke, Čukljeničke reke, Jablanice i Kozaračke reke. VD šefa Odeljenja za zaštitu životne sredine Jelena Trajković je dodala i da će se monitoring finansirati sredstvima opredeljenim u gradskom budžetu i Fondu za zaštitu životne sredine.

„Projekat je vredan 1,5 miliona dinara, a njime bi se obezbedila ocena stanja kvaliteta površinskih i njihovog uticaja na podzemne vode rezervnog izvorišta na teritoriji grada Leskovca. Ciljevi su zaštita zdravlja ljudi i sagledavanje efekata mera preduzetih za smenjenje stepena zagađenosti voda.“

Većnici su dali saglasnost i da se preduzeću “PVV“ da u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Leskovca površine 8.362 kvadratna metra u Katastarskoj opštini Guberevac. Šef odeljenja za imovinsko-pravne poslove i imovinu Aleksandra Zdravković je rekla da se ovo zemljište daje u zakup bez naknade neposrednom pogodbom na period na koji je zaključen u ugovoru o obavljanju komunalnih delatnosti i izvođenju radova na izgradnji Regionalnog centra za selekciju komunalnog čvrstog otpada, koji je zaključen 22. 08. 2006. godine, odnosno na period od 25 godina.“

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare