Sadriu: Sve zloupotrebe lokalne vlasti

PREŠEVO

Potpredsednik Demokratske partije Albanaca Ilir Sadriu rekao je na konferenciji za novinare da se “u izveštaju na pola stranu opštinske uprave opštine Preševo , u vezi javnih nabavka tokom 2018 godine , vidi se da je sačinjen 141 ugovor direktnom pogodbom po sistemu “malih vrednosti”. Ukupna suma ovih ugovora iznosi oko 70 miliona dinara. Ispada da je predsednik opštine svakog drugog dana potpisivao takve ugovore, bez ijednog izveštaja o tome na sednici Skupštine opštine ili u medijima o čemu su bili ovi ugovori i ko je bio angažovan po njima”, rekao je Sadriu.

On je rekao da izvestaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Peševo za 2016. godinu pokazuje da je loklana vlast, koju predvodi Alternativa za promene, nezakonito radila i ukazao na zapošljavanje isključivo partijskih kadrova , ali i rodjaka, u opštinkim strukturama i javnim preduzećima.

“Izveštaj državnog revizora pokazuje da javne nabavke, od dolaska na vlast Alternative za promene, nisu urađene u skladu sa zakonom”, rekao je Sadriu.

“Plan javnih nabavki za 2016. godinu je usvojen krajem 29.01.2016 godine za sve direktne korisnike budžeta opštine Preševo i u tom planu je bilo predviđeno nekoliko značajnih projekata. Zato što je 2016. godina bila izborna i na vlasti su došli prevaranti oko četiri meseca samo su se slikali i dočekivali goste, dok su svi planirani projekti bili zaustavljeni .  Dana 18.08.2016 ova vlast se setia da treba nešto da rade, pa su izmenili I dopunili plan javnih nabavki 5.10.2016.godine”, rekao je Sadriu.

On kaže i da se u izveštaju o reviziji navodi “veliki broj projekata koji su dodeljeni i implementirani bez ikakve zakonske norme, zbog čega je državni revizor podneo i prijavu protiv  opštine Preševo kao pravno lice dok predsednik opštine Preševo Šćiprim Arifi sudske presude plaća iz budžeta opštine”, tvrdi Sadriu.

On upozorava da se “ista logika rada” nastavlja i dalje .

“I sad smo svedoci kako se firme angažuje bez javne nabavke, kao što je bio slučaj “pranjeg novca”  snegom tokom zimskog perioda  kao i drugih radova na terenu koje se obavljaju po ugovoru “na ruke”.

“U izveštaju na pola stranu opštinske uprave opštine Preševo u vezi javnih nabavka tokom 2018 godine , vidi se da je sačinjen 141 ugovor direktnom pogodbom po sistemu “malih vrednosti”. Ukupna suma ovih ugovora iznosi oko 70 miliona dinara. Ispada da je predsednik opštine svakog drugog dana potpisivao takve ugovore, bez ijednog izveštaja o tome na sednici Skupštine opštine ili u medijima o čemu su bili ovi ugovori i ko je bio angažovan po njima”, rekao je Sadriu.

Po njegovim rečima iz budžeta opštine Preševo za jednu hemijsko olovku plaćen je iznos od  2.300 dinara a “zloupotrebe preko Javnog preduzeća “Moravica” se ne zaustavljaju”.

Pre nekoliko dana smo reagovali jer su nekoliko traktora prodavali ili menjali sa fizičkim licima nekoliko traktora”, rekao je Sadriu.

On je optužio lokalnu vlast u Preševu i za zloupotrebe oko službenih putovanja.

“Nakon dolaska Alternative za promene na vlast za pola godine za putovanja van zemlje iz budžeta su platili 625 hiljada dinara a putni nalozi za službena putovanja ne sadrže ime i prezime službenika koji putuje, cilj putovanja, kategoriju hotela u kojem je obezbeđen smeštaj i napomenu o tome da li su obezbeđeni besplatan smeštaj i ishrana, što je suprotno članu 16. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika .

U izeštaju revizora je evidentirano da je dana 7.10.2016.godine  plaćena avionska karta u iznosu od 106 hiljada dinara , koji su nepravilno ekonomski klasifikovani”.

On je ukazao da su u izveštaju revizora evidentirani i rashodi za Kancelariju za mlade :  iznos od 730 hiljada dinara po računima Radnje za izvođenje radova “Elektrosistem Pr” Vranje za montažu dekorativne rasvete i ukraštavanje zgrade opštine led crevom od 28.12.2016.godine u iznosu od 180 hiljada dinara  od 29.12.20106.godine I u iznosu od 417 hiljada dinara za izradu ukrasa za novogodišnju dekoraciju I led rasvete. Ukupan iznos koji je uplaćen sa računa Kancelarije za mlade  je milion i 328 hiljada dinara, i iz toga se vidi da su Kancelariju za mlade pretvorili u javnom predezuće i stvorili mogućnost  za zloupotrebu javnih prihoda , ali za aktivnoste omladine ne brinu”, rekao je Sadriu.

On smatra da su u izveštaju revizora “veoma važni” i rashodi za lične dohodke po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima   za osobe iz Alternative za promene koje su angažovane u kabinetu predsednika opštine Preševo, na poslovima u Fondu za komunalne, građevinske I stambene poslove, za poslove lokalnog ekonomskog razvoja a utrošeno je dva miliona i 285  hiljada dinara .

Demokratska partija Albanaca, koja je u opoziciji u Preševu, pismeno se obratila  i opštinskoj upravi  sa zahtevom za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

I danas još uvek tražimo da objasne iznos od dva miliona i 258 hiljada dinara koji u platili za nezakonite ugovore”, rekoa je Sadru na konferenciji za novinare održanoj pre par dana.

” Svi privrimeni i povremeni ugovori koji su zaključeni sa opštinskom upravom za  osobe za poslove u kabinetu predsednika opštine Preševo,za poslove Fonda za komunalne, građevinske i stambene poslove, za poslove lokalnog ekonomskog razvoja, revizija je utvrdila da su suprotno sa članom 199 Zakona o radu kojim je propisano da poslodavac  može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu, radi obavljanja poslova koji su van delatnosti poslodavca, a svi oni su radili kao “stručnjaci” na mestima koja su sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji I sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Preševo”, rekao je Sadriu..                                                                                           

Ono što su obećali u izbornoj kampanji u vezi depolitizacije, beskrajno su zloupotrebili i nastavljaju da zloupotrebvljavaju zapošljenjem odbornika i članova porodica odbornika Preševo, a kao posebno istaknut je primer bliskog rođaka predsednika opštine Preševo koji, osim što je odbornik u Skupštini opštine, uspeo da se zaposli i da zaposli svoju ženu bez konkursa”, rekao je Sadru.

On je rekao da je Alternativa za promene prekršila sva svoja predizborna obećanja i su “srušili svaku nadu za bolju budućnost građana naše opštine, gde svaki dan građanima živi sve gore i gore”.

On je povao građane Preševa da se ne obeshrabruju ali da ” svi zajedno svakog dana objavljujemo lošu upravljanje opštinom i da ih  zaustavimo demokratskim putem”.

Ostavite komentar

avatar
  Prati  
Obavesti me o