Rebalans budžeta, 4,8 miliona za tipski javni toalet, po 6.000 za udžbenike prvacima

LESKOVAC

Članovi Gradskog veća Grada Leskovca na 110. sednici su najpre na dnevnom redu, među 18. tačaka imali predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu grada Leskovca za 2019. godinu.

Obrazlažući ovaj predlog šef Odeljenja za finansije Marija Milosavljević je rekla da se radi o potrebi da se ispoštuju preporuke date od strane Državne revizorske institucije, kao i bolje ostvarenje prihoda u periodu januar-avgust 2019. godine.

„Preporuke DRI najvećim delom se odnose na promene ekonomskih klasifikacija i na osnovu njih negde su otvorene nove ekonomske klasifikacije, a negde je došlo do smanjenja ili povećanja pojedinih pozicija. Drugi razlog donošenja ovog rebalansa je povećanje planiranih prihoda za 93,25 miliona dinara, odnosno za 2,2%, tako da sada budžet iznosi 4.330.321.000 dinara. Prihodi koji beleže bolje ostvarenje od predviđenog su pre svega porez na prihod od samostalne delatnosti, koji je uvećan za 27 miliona dinara, zatim porez na imovinu od pravnih lica, uvećan za 45 miliona dinara, komunalna taksa za držanje motornih vozila šest miliona, kao i firmarina, dok prihod od naknade za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta uvećan za 32 miliona. Ali, došlo je i do smanjenja pojedinih grupa prihoda, pa je posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine umanjena za tri miliona, komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa za dva, komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama za 14 miliona.“

Ovim rebalansom povećana su izdvajanja za sve vidove obrazovanja, kulturu, kao i subvencije za poljoprivredne proizvođače.

Usvojen je i predlog izmena i dopuna Plana i programa investicija i komunalnog održavanja za potrebe grada Leskovca za 2019. godinu sa finansijkim planom. Ove izmene se sastoje od novih investicija i radi se o rekonstrukciji Rudarske ulice (10 miliona dinara), postavljanje mobilijara, javne česme i parterno uređenje javne površine u naselju „Dubočica 2“ (3,6 miliona), uređenje dela saobraćajnice u Predejanu u okviru postojeće regulacije (5,7 miliona), nabavka i montaža tipskog javnog toaleta sa priključenjem na infrastrukturu (4,8 miliona), rekonstrukcija vodovodnih mreža u ulicama Sime Pogačarevića (18 miliona) i Branka Radičevića (1,6 miliona), dok se odustalo od izgradnje saobraćajnice između ulica Babičkog odreda i Masarikovog trga (4 miliona dinara).

Promenjena je i Odluka o finansijskoj podršci porodica sa decom na teritoriji grada Leskovca i to tako što je uvedena nova preambula. Radi se o jednokratnoj finansijskoj pomoći za nabavku udžbenika za sve učenike prvog razreda osnovne škole. Pravo na ovu pomoć imaju svi učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatne udžbenike preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Definisan iznosa za ovu novčanu pomoć je 6.000 dinara, što je procenjena prosečna cena udžebika za prvi razred.

Podržane su i odluke Nadzornih odbora da ostvarena dobit u JKP „Vodovod“ (725.422 dinara) i JP „Pijaca“ (14 miliona u bruto iznosu) po završnom računu u 2018. godini iskoriste za pokriće gubitaka nastalih ranijih godina.

Gradski većnici su proglasili Rukometni klub „Dubočica 54“ za sportsku organizaciju u oblasti sporta od posebnog značaja za grad Leskovac za 2019. godinu, s obzirom da se radi o klubu koji jedini član najvišeg ranga takmičenja, odnosno Super „A“ lige.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare