Razvojni program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predstavljen u Leskovcu

LESKOVAC


Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu“ predstavio je 31. marta 2023. godine u Leskovcu planirane akvnosti koje će u naredne čeri godine bi sprovedene uz podršku Vlade Švajcarske u vrednosti od 9 miliona evra.
Kroz doprinos unapređenju primene principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou, socijalne uključenos ranjivih grupa i zaštitu životne sredine, program PRO će doprine poboljšanju kvaliteta života građana i građanki u 99 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije koji imaju pravo na podršku programa, naveo je viši službenik za dobro upravljanje na programu PRO Dragan Mladenović.
„Podrška će bi pružena i za poboljšanje lokalnog upravljanja životnom sredinom i učešće javnosti a naročito mladih u zelenoj agendi. Najpre će bi pružena tehnička podrška za unapređenje instucionalnog okvira na lokalu, a u 20 gradova i opština biće podržani lokalni projek za zaštu životne sredine”, istakao je Mladenović.


Lokalne samouprave će dobi podršku da u skladu sa najboljim praksama iz demokratski razvijenih zemalja
unaprede lokalne procedure u cilju poboljšanja kvaliteta javnih usluga koje pružaju građanima i građankama, istakao je Mladenović i dodao da će uz podršku programa PRO lokalne samouprave moći da unaprede elektronsku upravu i razviju nove eUsluge, ali i da osnaže ljudske resurse i izgrade instucionalnu eksperzu u oblas primene dobrog upravljanja u praksi, što uključuje i eksperzu u oblas rodno odgovornog upravljanja i budžeranja.
Direktni korisnici podrške programa PRO biće i centri za socijalni rad i druge lokalne instucije, kao i i građani i građanke Srbije, naročito ranjive grupe sa posebnim fokusom na Rome, osobe sa invaliditetom i lica koja mogu da ostvare podršku u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, navela je Nataša Ivanović, službenica za socijalno uključivanje na programu PRO.


„Podrška za razvoj socijalne zašte u najopštijem smislu biće pružena gradovima i opšinama u kojima je trenutno najmanje dostupnih usluga u ovoj oblasti, kao i udruženjima za dobijanje licence pružaoca usluge.
Deinstucionalizacija dece sa smetnjama u razvoju će bi posebno važna tema, kao i podrška mladima i starijim osobama i neformalnim sakupljačima sekundarnih sirovina”, istakla je Ivanović.
Program će podrža lokalne samouprave da unaprede postojeće i razviju nove, integrisane usluge i da ostvare međuopšnsku saradnju u oblas socijalne zašte.


Regionalnom predstavljanju u Leskovcu prisustvovali su predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava i centara za socijalni rad iz Jablaničkog i Pčinjskog okruga.
Program „PRO – Lokalno upravljanje za ljude i prirodu” podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Dečijim fondom Ujedinjenih nacija (UNICEF), Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) i Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UNEP). (kraj) RC/RJ

Foto: UNOPS/Program PRO/Saša Đorđević

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare