Evo šta kaže Komisija za izbor projekata/programa u oblasti socijalne zaštite

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LESKOVAC

SAOPŠTENjE
Komisije za izbor projekata/programa u oblasti socijalne zaštite

Imajući u vidu primedbe iznete u javnost na rad i odlučivanje Komisije za izbor projekata/programa u oblasti socijalne zaštite povodom Konkursa koji je u toku, a u cilju transparentnosti i javnosti rada Komisija izdaje sledeće saopštenje:
Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini, u skladu sa Odlukom Gradskog veća od 19.1.2023. godine, raspisan je dana 24.1.2023. godine. Rok za dostavljanje predloga projekata je bio 9.2.2023. godine..
U skladu sa uslovima iz konkursa, ukupan iznos sredstava opredeljen za finansiranje/sufinansiranje projekata za 2023. godinu iznosi 31.000.000 dinara, raspoređen u 4 oblasti.
Ukupan broj pristiglih prijava – predloga projekata po Konkursu je 51.
Po Konkursu se javilo ukupno 30 udruženja.
Komisija je, u skladu sa svojim ovlašćenjima izvršila pregled svih pristiglih prijava. Administrativnom proverom utvrđeno je da svi projekti ispunjavaju uslove definisane Konkursom.
Vrednovanje projekata Komisija je vršila korišćenjem utvrđenih kriterijuma i liste bodovanja na osnovu kojih se rangiraju prijave, a koji su definisani Konkursom. Kako je Komisija prilikom ocenjivanja projekata koristila utvrđene kriterijume, svaki projekat je pojedinačno ocenjivan i vrednovan, i u skladu sa tim i dobio određeni broj bodova.
Nakon vrednovanja projekata utvrđen je sledeći pregled projekata po oblastima:
1) Porodični i domski smeštaj, prihvatilišta i druge vrste smeštaja. Ukupan iznos traženih sredstava je 1.998.472,00 dinara za ukupan opredeljeni budžet od 2.000.000,00 dinara.
2) Dnevne usluge u zajednici. Ukupan iznos traženih sredstava je 12.394.594,00 dinara za ukupan opredeljeni budžet od 10.000.000,00 dinara.
3) Savetodavne – terapijske i socijalno-edukativne usluge. Ukupan iznos traženih sredstava je 28.733.056,24 dinara za ukupan opredeljeni budžet od 8.000.000,00 dinara.
4) Podrška osobama sa invaliditetom. Ukupan iznos traženih sredstava je 15.835.421,00dinara za ukupan opredeljeni budžet od 11.000.000,00 dinara.
Može se zaključiti da postoji velika disproporcija između traženih i opredeljenih iznosa sredstava po oblastima.
Iz tih razloga, Komisija je prilikom određivanja budžeta projekta za sufinansiranje imala u vidu neophodna sredstva koja su potrebna za realizaciju, vodeći računa da se dodeli iznos sredstava koji će omogućiti realizaciju projektnih aktivnosti i postizanje ciljeva projekta, a sve u skladu sa opredeljenim iznosom sredstava po oblastima.
U skladu sa tim sačinjena je Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata i objavljena je na zvaničnoj internet stranici Grada Leskovca.
Moramo napomenuti da je Grad Leskovac pozitivan primer što se tiče iznosa sredstava koja se opredeljuju za finansiranje/sufinansiranje projekata Udruženja iz oblasti socijalne zaštite. Tome svedoči podatak da je 2013. godine Odlukom o budžetu Grada Leskovca projektovan iznos od 14.200.000 dinara, a da je 2023. godine taj iznos 31.000.000 dinara. Time se doprinosi razvoju građanskog aktivizma u oblasti socijalne zaštite, a sve sa ciljem razvoja inovativnih pristupa u pružanju usluga najrazličitijim društveno osetljivim i ranjivim, marginalizovanim i socijalno ugroženim kategorijama – grupama.
Takođe, opredeljivanjem sve većih iznosa sredstava za ovu oblast, posredno je omogućena puna održivost rada udruženja, što se vidi iz podataka o povećanju broja udruženja koja podnose prijave i broja projekata koji pristižu po objavljenim konkursima po godinama.
Komisija podržava opredeljenje Grada da podrškom projekata udruženja afirmiše njihovu međusobnu saradnju, empatiju i kolegijalnost, a sve sa ciljem da se krajnjim korisnicima pruži najbolji mogući kvalitet podrške.

              Komisija za izbor projekata/programa u oblasti socijalne zaštite
Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare