Razmena znanja o nematerijalnom kulturnom nasleđu u jugoistočnoj Evropi

 

Niš

Niški univerzitet bio je domaćin putujućeg univerzitetskog seminara o temi „Razmena znanja o nematerijalnom kulturnom nasleđu u jugoistočnoj Evropi“.

Seminar,  koji je pod pokroviteljstvom Unesko-a zajednički su organizovali Univerzitet u Nišu i Univerzitet za bibliotekarstvo i informacione tehnologije /UniBIT/ iz Sofije.

Osnovne plenarne izveštaje predstavili su profesori dr Vanče Bojkov, dr Ivan Cvetanović i dr Evgeni Velev.

Radovima su se predstavnili studenti Niškog univerzieta, UniBIT-a, Visoke škole primenjenih strukovnih studija iz Vranja i Pravniog fakulteta iz Kosovske Mitrovice.

Seminar je zajednička naučna, obrazovna i kulturna inicijativa UniBIT-a, Univerzieta u Nišu, Trakijskog univerziteta iz Jedrena u Turskoj i Regionalnog centra za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasleđa u jugoistočnoj Evropi iz Sofije.

 

 

Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европа

Ниш

Нишкият университет бе домакин на пътуващ университетски семинар на тема „Обмен на знания за нематериалното културно наследство на Югоизточна Европал

Семинарът, който се проведе под егидата на ЮНЕСКО  въвместно организираха Нишкия университет и Факултета по библиотекознание и информационни технологии /УниБИТ/ от София.

Основни пленарни доклади нa семинара бяха изнесени от професорите д-р Ванче Бойков , д-р Иван Цветанович и д-р Евгени Велев.

С доклади се представиха и студенти от Нишкия университет, УниБИТ, Колежа по приложни науки от Враня, Юридистическия факултет от Косовска Митровица.

Семинарът е съвместна научна, образователна и културна инициатива на УниБИТ, Университетът в Ниш, Тракийският университет от град Одрин, Турция и Регионалният център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа.

 

 

 

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare