Rad privremenih organa tokom izborne kampanje mora da bude transparentan

BEOGRAD

Transparentnost Srbija ukazala je predsednicima i članovima privremenih organa u 65 gradova i opština da imaju obavezu da obezbede javnost svog rada, omogućavanjem novinarima da prisustvuju sednicama i objavljivanjem obrazloženja za odluke koje donose.

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi, privremeni organ „obavlja tekuće i neodložne poslove“ iz nadležnosti skupštine, gradonačelnika/predsednika opštine i veća. Javnost rada ovih organa uređena je važećim statutima, poslovnicima, ili drugim odgovarajućim posebnim aktima.

Statuti i poslovnici koji uređuju rad svih 65 raspuštenih skupština predviđaju održavanje sednica otvorenih za javnost i medije

Prema podacima kojima TS raspolaže, od 65 opština i gradova, u 46 sednice veća su bile otvorene za javnost odnosno medije, u 10 nisu, a za devet nema podataka.

Stoga bi prilikom donošenja poslovnika o radu privremenih organa, trebalo voditi računa da nivo javnosti njihovog rada ne sme biti manji od nivoa javnosti rada skupština i veća.

TS je takođe preporučila da se sve odluke koje bude doneo Privremeni organ, kao i prateći materijali (predlog odluke sa obrazloženjem, zapisnici) objavljuju ne samo u službenim glasilima, već istog dana i na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave. Na taj način bi se moglo utvrditi i da li je zaista reč o obavljanju tekućih i neodložnih poslova, za šta su privremeni organi jedino ovlašćeni.

Najzad, pošto Transparentnost Srbija prati aktivnosti javnih funkcionera tokom izborne kampanje, kao i pojavu „funkcionerske kampanje“, ukazali smo na zakonske obaveze i zabrane koje imaju kao javni funkcioneri, među kojima je i zabrana korišćenja javnih resursa koji im stoje na raspolaganju za vršenje političkih aktivnosti.

TS ih je pozvala i da se uzdrže od korišćenja javne funkcije za obezbeđivanje dodatne promocije političkog stranaka koje predstavljaju tokom izborne kampanje, organizovanjem i učestvovanjem u promotivnim aktivnostima u svojstvu člana privremenog organa, navodi se u saopštenju. (kraj)TS/SA.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare