Protesti sutra u Vlasotincu protiv izgradnje mini hidroelektrane

VLASOTINCE

Ispred zgrade opštine Vlasotince za sutra u 13 sati najavljen je protest protiv izgradnje treće mini

hidroelektrane na Rupskoj reci u selu Dadince.

Ovo je saopštenje neformalne grupe građana ” Bitka za Vlasinu” u kome je sve objašnjeno.

” Poštovani prijatelji, sugrađani, saborci! Prodaja i divljačka eksploatacija naših reka se nastavlja. Opština Vlasotince i njena uprava prethodnih dana su pohlepnom investitoru iz Kumareva bukvalno poklonili i preostali deo koliko-toliko nezagađene i očuvane Rupske reke, čime su je kao jedinstveni živi eko-sistem osudili na postepeno, ali sigurno umiranje! Konstantnim proizvoljnim i manipulativnim interpretacijama zakonskih odredbi, opštinski čelnici i nadležna odeljenja lokalne samouprave više od dve i po godine opstruišu zakonske procedure i bespogovorno izlaze u susret vlasnicima firme „Water Green Energy“ d.o.o. Kumarevo u njihovom nastojanju da sagrade i treću derivacionu hidrocentralu u svom posedu na Rupskoj reci, MHE „Besko“!

Uprkos brojnim prigovorima i dokazima od strane našeg udruženja o protivpravnom izdavanju lokacijskih uslova i građevinske dozvole, u dva navrata od nadležnog odeljenja ciljano odloženim Javnim raspravama o tada od strane investitora izrađenoj Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, prošlogodišnjoj „ispravci tehničke greške“ čime je naknadno produženo trajanje građevinske dozvole za još godinu dana, izbegavanja Rešenja Zavoda za zaštitu prirode o obaveznosti Studije, isteku energetske dozvole i nepodnošenju Zahteva za izdavanje nove, prenebregavanju činjenice opštinskih službi da u Rupskoj reci živi na desetine endemskih zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, ugroženosti sliva reke zbog enormne zauzetosti njenog toka hidrotehničkim objektima, pa sve do skorašnjih krajnje problematičnih odluka nadležnog opštinskog Odeljenja za urbanizam, privredu, zaštitu životne sredine i imovinsko pravne poslove o „ukidanju obaveze izrade Studije … „ i samim tim omogućavanja da se podnese Zahtev za izmenu građ. dozvole po novim uslovima, firmi iz Kumareva je praktično dozvoljeno da bez uvida javnosti u celokupni projekat i obavezne Javne rasprave, podnese Zahtev za početak radova!

Očekivano, to mu je prošle nedelje nažalost i omogućeno. Trenutna situacija je takva da je „Bitka za Vlasinu“ po ovom pitanju podnela prigovore i zahteve za hitna postupanja nadležnim republičkim ministarstvima i njihovim inspekcijskim odeljenjima. Čekamo odgovore i reakcije… Veoma je bitno napomenuti da celokupna priča sa potencijalnom izgradnjom MHE „Besko“ u biti ogoljuje besprizornost i gubitak svakog vida osećaja odgovornosti i obaveza lokalnih vlastodržaca prema građanima, a čije interese pre svega moraju da zastupaju i štite.

Poražavajući su podaci da ljudi na odgovornim funkcijama u opštini, suštinski tako olako prelaze preko notornih činjenica i dokaza koji govore o štetnosti izgradnje i rada takvih postrojenja kao što su derivacione minihidroelektrane, te maltene bespogovorno UVEK izlaze u susret „gladnim“ jurišnicima na naše reke u vidu sumnjivih privrednika-investitora! Zašto je to tako, sistemsko je pitanje na koje odgovor leži sigurno u višim instancama zakonodavne i izvršne vlasti ove zemlje. Svedoci smo da po mnogo krucijalnijim i bitnijim temama od naše lokalne, životna sredina mora da trpi udare problematičnih megalomanskih projekata koji joj prete, a gde zahuktali domaći i strani investitori nailaze na svesrdnu podršku svih struktura vlasti.

Za neka pitanja, ZAŠTO se sve ovo dešava, makar ovde kod nas u Vlasotincu i slivu ugroženih reka Vlasine, Bistrice, Rupske reke, ipak imamo odgovore ili makar nagovešataje istih.

Sami izvedite zaključke:

Na reci Vlasini trenutno je izgrađeno 16 derivacionih MHE, od čega je jedna na teritoriji opštine Vlasotince, a 15 na prostoru opštine Crna Trava . – Reka Bistrica (opština Vlasotince), pritoka Vlasine, sa celokupnim biljnim I životinjskim svetom, bukvalno je masakrirana izgradnjom i radom tri aktivne derivacione MHE. – Rupska reka koja protiče kroz tri opštine (Crna Trava, Vlasotince, Leskovac), okupirana je sa dve MHE, od čega je jedna (MHE “Porečje) na teritoriji Leskovca, a druga (MHE “Laništa”) u ataru MZ Dadince i opštine Vlasotince.

Lokacija za planiranu MHE “Besko” takođe je na zemljištu vlasotinačke opštine. Dakle, potencijalna šesta derivaciona MHE u našoj opštini.

– Po Zakonu o zaštiti životne sredine, sve lokalne samouprave u Republici Srbiji MORAJU da izrade i usvoje Program za zaštitu životne sredine. Opština Vlasotince do današnjeg dana tu zakonsku obavezu NIJE učinila!

– Po Zakonu o zaštiti životne sredine, sve lokalne samouprave su DUŽNE su da sprovedu zabranu upotreba štetnih i opasnih tehnologija i industrija na svojim teritorijama. Opština Vlasotince do današnjeg dana to NIJE učinila!

– Po Zakonu o zaštiti životne sredine, sve lokalne samouprave DUŽNE su da poseduju registar zagađivača voda, vazduha i zemljišta na svojim teritorijama. Opština Vlasotince do današnjeg dana NE POSEDUJE takav registar!

– Posebna je priča sa kontrolom i izveštajima nadležnih opštinskih i republičkih inspekcija o radu minihidroelektrana i drugih postrojenja, fabrika ili firmi na prostoru naše opštine sa opisom delatnosti potencijalno opasnih po životnu sredinu. Ti izveštaji ili nikada nisu urađeni ili nisu makar predstavljeni javnosti.

– I konačno, zašto je posao sa derivacionim MHE tako unosan vlasnicima istih: povlašćene, tzv “feed-in” tarife u periodu od 12 godina po kojima je EPS dužan da im za svaki proizveden kilovat-sat plati od 6 do 12,6 evro centi. I to nije sve – pogledajte vaše mesečne račune za utrošenu električnu energiju i stavku 7 na njima: “Naknada za podsticaj povlašćenih proizvođača el. energije“. Dvema Uredbama Vlade Republike Srbije donetim u poslednjih 16 meseci, ta „naknada“ uvećana je sa 0,092 din pa kilovat-satu, na trenutnih 0, 801 dinara po kilovat-satu!

Dakle, u kratkom vremenskom periodu, bezmalo devet puta je povećan namet koji plaćamo ubicama naših reka i punjenje njihovih džepova našim novcem zarad nikakve ili minorne energetske koristi … Pomnožite te brojke sa stotinama hiljada proizvedenih kilovat-sati iz turbina tih MHE na mesečnom nivou i biće vam jasno kolika je zarada. Eto odgovora “kako” i “zašto”!

I to sve uz svesrdnu i izdašnu pomoć vladajuće nomenklature od lokalnog do republičkog nivoa …

“Bitka za Vlasinu” nastaviće svim institucionalnim i zakonima dozvoljenim vaninstitucionalnim sredstvima da brani vodotokove naše opštine, poštujući Odluku SO Vlasotince o ZABRANI IZGRADNJE DERIVACIONIH MINIHIDROELEKTRANA, donetu 18. marta 2021. godine na inicijativu našeg udruženja. Trenutno, ulažemo sva sredstva i snage u sprečavanju početka gradnje MHE “Besko” na Rupskoj reci. Pozivamo sve slobodoumne ljude, udruženja i organizacije da nas u toj borbi podrže!

SLOBODA JE VODA!

“BITKA ZA VLASINU”

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare