Predstavljeni rezultati projekta „Podatke otvori, na mapi se stvori” – Niš šampion u “otvorenim podacima”

NIŠ

“Podatke otvori, na mapi se stvori“ naziv je projekta koji je  danas  predstavljen u Gradskoj kući a koji je   Grad i Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte   realizovala u saradnji sa organizacijom „Palgo Smart“.

Ovim je  Niš  pristupio projektu „Otvoreni podaci, otvorene mogućnosti“, koji na nacionalnom nivou sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Srbije.

Otvoreni podaci predstavljaju skupove podataka koji su javno dostupni  i koje svako može da koristi a koji se besplatno stavlja na raspolaganje svima kojima su ti podaci potrebni. Otvorene podatke mogu da koriste istraživači u svojim analizama, rukovodioci i i zaposleni u javnoj upravi, mediji u kontekstu istraživačkog novinarstva, preduzetnici radi donošenja odluka i osnaživanja poslovanja, programeri u svojim aplikacijama, organizacije civilnog društva radi ukazivanja na propuste, probleme i zloupotrebe kao i pojedinci.

Grad Niš je otvorio setove podataka celokupne Gradske uprave, organizacionih jedinica na nivou  17 sekretarijata  i 12 javnih i javno-komunalnih preduzeća.  Otvoreno je 34 seta sa preko 100 setova i podsetova.

Javnosti su posebno značajni podaci o javnom prevozu, o obrazovanju, osnovnim i srednjim školama , poljoprivrednom zemljištu, energetskim podacima gradske toplane, kvalitetu voda, parking zonama i parkiralištima, pijačnom barometru, prostornim i urbanističkim planovima, komunalnoj policiji, poslovnom prostoru u vlasništvu Grada, građevinskim i upotrebnim dozvolama, ozakonjenju.

“Ono što karakteriše ove podatkje da je grad Niš otvorio i podatke o buđetu Gtada za 2019. godinu. Svi setovi podataka su objavljeni uz puno postovanje pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti”, rekao je pomoćnik gradonačelnika Goran Milosavljević.  

On je dodao da “ s obzirom da u  Nišu od novembra 2018. godine aktivno više od 150 preduzeća se bave naprednim tehnologijama, i da je njihov broj u porastu, otvoreni podaci ćr biti od posebnog interesa za nove generacije preduzetnikam startapova i novih kompanija  iz Centra za inovativno preduzetništvo.

Inicijativa za otvaranje podataka u Srbiji datira od  2015. godine, podsetila je prisutne Marija Kujačuć iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

„ U okviru projekta „Otvorena vrata , otvorene mogućnosti je urađen jedan deo koji se odnosi na pravni okvir otvaranja podataka. Grad Niš je šampion po broju otvorenih podataka i po kvalitetu. Broj setova otvorenih podataka ne određuje uvek upotrebljivost tih podataka. Podaci o transportu su veoma zanimljivi za građane i pružaju usluge koje su građanima na svakodnevnom nivou  korisne. Treba da vodimo računa koje podatke otvaramo“ rekla je Marija Kujačić .

„ Nije grad Niš prvi koji je to uradio ali po broju podataka i po kvalitetu Niš je postigao najbolje i najzapaženije rezultate. To je ujedno poziv i drigim lokalim samoupravama da slede tak primer  a mi ćemo kristiti grad Niš kao dobar primer i pozvati sve druge da, ne samo dobiju motivaciju i oni objavljuju podatke , nego da uče od grada Niša kako se to radi“, rekla je Sanja Nasevski iz Programa UN za razvoj.

Ona je dodala da  je sada zadatak je da se motiviše upotreba otvorenih podataka.

„Dobro je da su podaci na portalu, ali je vrlo važno da zajednica , mala, srednja preduzeća , naučno tehnološka zajednica, univerziteti, nevladin sektor, svi onima koji ma otvoreni podaci mogu biti interesantni treba sada da ih koriste i daju povratne informacije o tome kakvi su, da li su dovoljno kvalitetni“, rekla Sanja Nasevski.

Učešćem u ovom projektu, Grad Niš daje doprinos ispunjenju strateškog opredeljenja Vlade Republike Srbije u skladu sa Strategijom razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. i Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative „Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji“. Rezultatima ovog projekta Grad Niš ispunjava i obavezu iz Zakona o elektronskoj upravi, koji obavezuje organe jedinica lokalne samouprave da na Portalu otvorenih podataka objavljuju otvorene podatke iz delokruga svoje nadležnosti na način koji omogućava njihovo lako pretraživanje i ponovnu upotrebu.

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare