Poverenik naložio Višem javnom tužilaštvu da odgovori Transparentnosti na pitanja o zgradi na železničkoj stanici Prokop

BEOGRAD

Više javno tužilaštvo dužno je da odgovori organizaciji Transparentnost Srbija (TS) zbog čega nije podnelo tužbu za utvrđivanje ništavosti ugovora o izgradnji zgrade železničke stanice Prokop, naložio je Poverenik za informacije od javnog značaja, saopštila je ova organizacija.

“Inicijativu su u februaru 2021. godine podneli TS i Koalicija za nadzor javnih finansija, pošto su ukazali na nezakonitosti u postupku zaključenja tog ugovora. Tužilaštvo je zaključilo da “nema osnova za postupanje javnog tužilaštva po podnetoj inicijativi i osnova za podnošenje tužbe u parničnom postupku” bez obrazloženja na osnovu kojih dokumenata i činjenica je donelo takvu odluku. Potom je odbilo i da obrazloženje dostavi, tvrdeći da nije reč o informaciji o kojoj javnost ima opravdani interes da zna.

Poverenik za informacije od javnog značaja doneo je, međutim, rešenje po kome su “sve informacije kojima raspolaže Tužilaštvo, koje su nastale u radu ili u vezi sa radom Tužilaštva jesu informacije od javnog značaja za koje javnost ima pravo da zna”.

Značaj Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja ogleda se u njegovom izričitom i nedvosmislenom shvatanju da ”podnošenjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja …. tražilac informacije nastupa kao reprezent javnosti generalno…” zbog čega je Više javno tužilaštvo ”… pogrešilo kada je navelo da je u predmetu, u vezi sa kojim su tražene informacije, tražilac informacije i podnosilac krivične prijave” te da tražene informacije ”nisu predmet interesovanja javnosti već predmet njegovog ličnog interesovanja…”.

U postupanju beogradskog VJT posebno brine to što su se i u rešenju o odbijanju zahteva za pristup informacija i u izjašnjenju na žalbu pozivali na odredbe o postupanju sa krivičnim prijavama, iako je očigledno da se zahtev odnosi na potpuno različitu nadležnost tužilaštva – pokretanje postupka za utvrđivanje ništavosti ugovora.

Transparentnost Srbija je do sada u više navrata, nažalost bezuspešno, ukazivala da je pretpostavka efikasne borbe protiv korupcije veća javnost rada javnog tužilaštva. Jedan od mogućih načina njenog postizanja jesu periodične konferencije za javnost na kojima bi nadležni javni tužioci obaveštavali javnost o informacijama koje se tiču krivičnih postupaka i drugih aktivnosti tužilaštva za koje postoji interes.

Pored toga, javnost njihovog rada može se postići i objavljivanjem odgovorajućih informacija o konkretnim predmetima na zvaničnim veb prezentacijama javnog tužilaštva. Sada na sajtovima tužilaštava nisu dostupni ni statistički podaci o rezultatim rada, a RJT još nije objavilo godišnji izveštaj za 2021. godinu

Inicijativa, odgovor tužilaštva i svi ostali dokumenti – zahtev, žalba i rešenje Poverenika dostupni su na sajtu TS, na stranici “Inicijative i analize”: https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/inicijative-i-analize

Izvor: Transparentnost

Prati
Obavesti me o
guest

0 Komentara
Inline Feedbacks
Prikaži sve komentare